Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (056) 785-04-97; (056) 785-06-37; (056) 785-16-97
м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), проспект Богдана Хмельницького, 49а (вул. Героїв Сталінграду, 49а)  (карта)
http://www.college-business.dp.ua/

інформація підтверджена

Фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара сьогодні - це вищий навчальний заклад І рівня акредитації, в якому здійснюється підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання.

Історична довідка та сучасність

ВНЗ створено у 1976 року. В 1991 році навчальний заклад перейменовано в Дніпропетровський комерційний технікум (Наказ Міністерства торгівлі України № 91 від 10.09. 1991 р.)

Наказом Міністерства освіти України № 230 від 30 червня 1999 році заклад освіти перейменовано в Дніпропетровський державний технікум економіки та бізнесу.

Наказом Міністерства освіти України № 831 від 07 вересня 2009 року було припинення юридичної особи Дніпропетровського державного технікуму економіки та бізнесу шляхом приєднання до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара".

Наказом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара № 687 від 15 вересня 2009 року створено відокремлений структурний підрозділ Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Коледж сьогодні - це вищий навчальний заклад І рівня акредитації, в якому здійснюється підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання за спеціальностями:

 •  «Маркетинг» 
 •  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 •  «Облік і оподаткування» 
 •  «Готельно-ресторанна справа» 

За 1976 - 2009 рр. підготовлено більше 7 000 фахівців, які в основному працюють на підприємствах невиробничої сфери..

Незважаючи на загальні соціально - економічні проблеми, навчальний заклад зберіг свою матеріально-технічну базу і кадровий потенціал. Завдяки змішаній моделі фінансування створено розвинену основну і соціальну інфраструктури. Предметні кабінети оснащенні сучасними технічними засобами навчання, в тому числі телевізорами, відеомагнітофонами, необхідним спеціальним технологічним устаткуванням.

Педагогічний колектив має визначену перспективу свого розвитку, головним напрямом і змістом якого є виховання всебічно розвиненої і творчої особистості, підготовка фахівців, здатних успішно працювати в умовах ринкової економіки.

Співпраця з іншими ВНЗ

В межах ступеневої освіти випускники коледжу продовжують навчання на старших курсах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та інших вузах.

Навчально - виховний процес здійснюється на основі широкого запровадження прогресивних педагогічних технологій та оновлення змісту навчання. Педагогічний колектив (74% викладачів мають вищу та першу категорії) тісно співпрацює з кафедрами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Київського національного торговельно-економічного університету та інших вузів. У навчальному процесі впроваджуються ефективні методики професійної підготовки з широким використанням комп’ютерної техніки (на 100 студентів денної форми навчання приходиться 11 комп’ютерів).

Навчальний процес забезпечують 27 викладачів, в тому числі 1 майстер виробничого навчання. Вищу та першу кваліфікаційні категорії мають 20 осіб, що складає 74% загальної кількості викладачів. Чотирьом викладачам присвоєне звання "Викладач-методист", чотири працівники нагороджені знаком "Відмінник освіти України", сім - почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

В установленому порядку здійснюється підвищення кваліфікації та атестація викладацького складу. Усі викладачі за останні роки підвищили свою кваліфікацію на кафедрах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпровського національного гірничого університету, Полтавського університету споживчої кооперації, а також на провідних підприємствах сфери торгівлі.

Студентське життя

Педагогічний колектив у співдружності з громадськими організаціями проводить системну роботу по формуванню у молоді коледжу особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культур.

Пріоритетними напрямками виховної роботи в коледжі є: формування національної самосвідомості, утвердження принципів загальнолюдської моралі; формування творчої, працелюбної особистості; забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і культури; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації.

Особливу увагу в системі виховної роботи коледжу приділяють студентському самоврядуванню. Залучення студентів до управління життям коледжу є могутнім засобом організації колективу і формування особистості студентів. Вищим органом студентського самоврядування в коледжі є збори студентів коледжу, які підсумовують роботу коледжу і груп, планують роботу на наступний навчальний рік, розробляють заходи щодо удосконалення самоуправління.

Особливе місце займає трудове та естетичне виховання, де студенти розкривають свої творчі здібності і таланти.

Цьому сприяють організація і проведення роботи в предметних гуртках, творчих об’єднаннях, клубах.

Щорічно в цьому напрямку проводяться підсумки огляду-конкурсу в різних номінаціях (кращий гурток, клуб, кращий викладач-наставник, краща студентська група), де переможці нагороджуються почесними грамотами.

Студенти коледжу постійно беруть участь в міських, обласних, республіканських олімпіадах з дисциплін, показують високий рівень знань, отримують призові місця, чим підтверджують компетентність і професіоналізм викладачів, які їх готують.

За значні успіхи в навчанні та суспільному житті кращі студенти коледжу щорічно отримують іменні стипендії – Президента України, Обласної Ради, міського голови.

В системі виховання коледжу велика увага приділяється фізкультурно-масовій та спортивній роботі. Для цього створена добра спортивна база: спортивні, тренажерна кімната, спортивний майданчик на території коледжу.

Фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара проводить підготовку за такими напрямами:

 • Управління та адміністрування

  • Облік і оподаткування
  • Маркетинг
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Сфера обслуговування

  • Готельно-ресторанна справа
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.07.2020

Рейтинг
5
Рейтинг: 5 з 5 на основі 1 оцінок.

Відгуки про Фаховий коледж економіки та бізнесу Дніпровського національного...

ФКЕБ ДНУ
ВСТУП 2022. Денна /заочна форма навчання. Зарахування на базі 11 класів !!! за державним замовленням!!! проводиться за поданням мотиваційного листа та: за результатами індивідуальної усної співбесіди, що проводить коледж:- Українська мова та література;- Історія України /// Прийом документів: денна форма навчання з 14.07. по 05.08.2022 [...] ...