Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дніпропетровський базовий медичний коледж (056) 749-69-21; 749-60-31, 745-43-41
м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького 23  (карта)
http://dbmk.dp.ua/
інформація підтверджена

Дніпропетровський базовий медичний коледж

Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпровський базовий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, заснований 2 жовтня 1870 року Катеринославським губернським земством на базі земської лікарні (тепер Дніпропетровська обласна лікарня ім. Мечникова) як фельдшерська школа

Загальна інформація

Згідно з рішенням XVII сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 вересня 2001 року № 442-XVIII Дніпропетровське базове медичне училище №1 шляхом злиття з Дніпропетровським медичним училищем №2 реорганізоване в Обласний комунальний заклад "Дніпропетровське медичне училище".

У 2010 році училище відзначило 140-річницю.

Сьогодні контингент училища становить понад 1000 студентів. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" ведеться на базі повної загальної середньої освіти за денною та вечірньою формами навчання на бюджетній та контрактній основах. Ліцензійний обсяг прийому – 450 осіб. Усі випускники забезпечуються роботою в лікувально-профілактичних закладах міста та області.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Навчальний процес організовують 123 штатних викладачі, серед яких 3 кандидати медичних наук, 24 викладачів-методистів, 67 викладачів вищої категорії.

У навчальному закладі акредитовано 4 спеціальності напряму підготовки 1201 "Медицина". Ліцензія: № 482957 серія АВ, дата видачі ліцензії: 07.10. 2009 р., строк дії ліцензії: до 01.07. 2014 р.

Потреби навчально-виховного процесу в училищі забезпечує сучасна матеріально-технічна база, 13 лабораторій, 32 навчальні кабінети, обладнані фантомами, тренажерами, муляжами, медичним інструментарієм, наочними та технічними засобами навчання, 4 комп’ютерні класи. Училище оснащене 78 комп’ютерами останнього покоління, із них 28 комп’ютерів поєднані у локальну мережу і мають доступ до всесвітньої мережі Internet. Училище має свій сайт та електронну адресу.

Крім того, для забезпечення навчального процесу училище має 5 сканерів, 12 принтерів, 6 ксероксів, 18 телевізорів, 18 відеомагнітофонів, 8 DVD- плеєрів, 1 мультимедійний апарат. Наявний банк навчальних матеріалів на електронних носіях: 99 відеофільмів, 16 електронних підручників, 15 мультимедійних презентацій.

Базами навчальної, виробничої та переддипломної практики є провідні лікувально-профілактичні заклади міста і області.

Училище має анатомічний музей, бібліотеку з читальним залом, спортивну залу, тренажерний зал.

Студенти забезпечуються гуртожитком, в якому створені всі умови для навчання та відпочинку.

Кваліфіковані викладацькі кадри, розвинута сучасна матеріальна база, комп’ютеризація навчального процесу дозволяють колективу училища забезпечити навчання і виховання молодого покоління на високому рівні.

Прикладом цього є призові місця, які посідають студенти, беручи участь у конкурсах фахової майстерності на кращу медичну сестру, олімпіадах, творчих конкурсах, студентських науково-дослідницьких конференціях.

У вільний час студенти мають можливість розвивати свої здібності в гуртках та центрах соціально-гуманітарного, природничо-наукового циклу, а також професійної підготовки. Велика кількість студентів бере участь в художній самодіяльності, фестивалі "Студентська весна", конкурсі ритмічної гімнастики "Весняні ритми", КВК.

Кращим студентам призначаються стипендії Президента України, обласні та міські іменні стипендії. ОКЗ "Дніпропетровське медичне училище" є базовим навчальним закладом для чотирьох вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації області та дев’яти ВНЗ м. Дніпропетровська.

Співпраця

Училище має тісний зв’язок з Дніпропетровською державною медичною академією щодо підвищення професійного рівня та науково-дослідницької роботи студентів і викладачів. Створені центри сумісної роботи з лікувально-профілактичними закладами міста і області з практичної підготовки студентів.

З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні, яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Згідно з рішенням VII сесії VII скликання Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 
змінено назву Обласного комунального закладу «Дніпропетровське медичне училище» на Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

Дніпропетровський базовий медичний коледж проводить підготовку за такими напрямами:

  • Охорона здоров'я

    • Медсестринство

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 03.03.2017