Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Дніпродзержинський енергетичний технікум (05695) 5-19-98
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Енергетиків 36  (карта)
http://detdndz.mirtesen.ru

Дніпродзержинський енергетичний технікум

Дніпродзержинський енергетичний технікум – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що має багату історію, відомий не тільки в Україні, а й на Уралі, в Сибіру, на Далекому Сході, в країнах ближнього зарубіжжя, де працюють випускники навчального закладу

Загальна інформація

В цей нелегкий час, коли в Україні, як і в усьому світі, вирує економічна криза, завдяки надзвичайно виваженій і послідовній роботі Міністерства освіти і науки України, всіх його підрозділів, вдається зберігати в державі мережу навчальних закладів, мінімально зменшити державне замовлення, підтримувати розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури навчальних закладів, забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати.

За підзвітні п’ять років в технікумі проведена певна робота з вдосконалення начально-виховного процесу, методичної роботи, розвитку матеріально-технічної бази, самоврядування студентів, а також є суттєві досягнення в підвищенні якості професійної підготовки студентів та відповідальності педколективу за результати своєї роботи.

Колектив технікуму, який я очолюю 21 рік, продовжує упровадження кредитно-модульних технологій навчання та рейтингової оцінки знань та навичок студентів. Ми не відмовились від щомісячної атестації студентів. Поєднання різних форм працює на заохочення студента до систематичної роботи і дає змогу керівництву технікуму оперативно впливати на процес навчання, ліквідації заборгованості з предметів, вживати додаткові заходи і вносити необхідні корективи в роботу окремих циклових предметних комісій та викладачів.

В колективі технікуму працюють високопрофесійні і творчі викладачі, які забезпечують достатній рівень виховання і підготовки фахівців. Їх праця відзначена нагородами і відзнаками Міністерства освіти і науки України та рад обласного і міського самоврядування.

За останні 10-15 років в технікумі не було порушень трудової дисципліни, зловживань та хабарництва з боку всіх працівників. Робота в цьому напрямі ведеться прозоро, системно, наполегливо і включає анонімне анкетування студентів і викладачів, щомісячні зустрічі або круглі столи на рівні технікуму і відділення зі студентським активом самоврядування, зустрічі з випускниками минулих років. Ці питання обговорюються на педрадах, батьківських зборах, оперативних нарадах при директорі.

В останні п’ять років вдалося подолати стереотип уявлення викладачів, що наукову роботу проводять тільки наукові працівники і викладачі університетів. Творчо налаштовані на роботу, закохані у свою професію викладачі технікуму виявили здатність свій інтелектуальний рівень втілити у наукові розробки та публікації. За цей час ми маємо 39 друкованих наукових робіт в збірках наукових напрацювань університетів Придніпров’я, Всеукраїнських міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій.

Незважаючи на складну демографічну ситуацію в Дніпропетровському регіоні, нам вдається виконувати план набору студентів на всі спеціальності, до 30-40% від плану прийому приймати на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Наш педколектив підтримує проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які виявили бажання стати студентами вищих навчальних закладів, і сприяє його втіленню в життя. Ми розуміємо мету і цілі цього впровадження, в той же час, на наш погляд, для заочної форми навчання проведення тестування можна було б впроваджувати протягом 3-5 років з щорічною конкретною розбивкою відсотків вступу на навчання за зовнішнім оцінюванням знань і складанням вступних випробувань. Для поліпшення ситуації щодо прийому студентів за заочною формою навчання з цього року ми укладаємо договори про співпрацю з ПТУ, розробляємо інтегровані навчальні плани підготовки молодших спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за напрямами підготовки та скороченим терміном навчання.

Матеріально-технічна база

Основним завданням колективу в останні п’ять років в зміцненні матеріально-технічної бази було нормативне забезпечення комп’ютерною технікою студентів. Цю роботу ми проводимо через промислові підприємства, установи, випускників минулих років технікуму, Департамент економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України. За цей час ми в два рази збільшили кількість комп’ютерів, обладнали ще три комп’ютерні класи, придбали ліцензований програмний матеріал. Зараз всі випускники технікуму, незалежно від спеціальності, опановують комп’ютер на рівні користувача, працюють в середовищі Windows, опановують прикладні програми Microsoft office, Coral Draw, Photo Shop, AutoCad, вивчають мови програмування Паскаль, Асемблер, Delphi, C ++ Buіlder та інші.

Співпраця

Укладені довгострокові угоди (до 2014 року) з підприємствами регіону ВАТ ПХЗ "Цирконій", ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат", ТОВ "Азимут", Дніпродзержинським міським управлінням земельних ресурсів, СП "АІП Геодезія", Дніпродзержинським комплексним районом електричних мереж на працевлаштування щорічно 7-10 випускників. Щорічно укладаємо договори на проходження виробничих практик з наступним працевлаштуванням випускників.

Технікум уклав угоди про співпрацю в ступеневій освіті з Дніпродзержинським державним технічним університетом, Дніпропетровським національним університетом, Севастопольським національним університетом ядерної енергетики і промисловості.

Виховна робота

Виховна робота в технікумі ведеться по всіх напрямках з використанням сучасних методів впливу на молоду людину. Згідно з соціальним паспортом технікуму понад 70% студентів виховуються у неповних сім’ях, а неповна сім’я завжди чекає і потребує педагогічної допомоги навчального закладу. Тому організовуючи виховний процес, ми переконані у важливості щільного поєднання роботи педагогічного колективу з сім’єю студента через індивідуальний підхід.

Час вимагає, щоб куратор навчальної групи поступово перетворювався в менеджера групи, керував вихованням студента і педагогічною самоосвітою батьків, здійснював на практиці диференційований підхід до кожної сім’ї, до кожного студента.

В цьому році в технікумі акредитовано дві спеціальності і підготовчі курси до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, розпочалась підготовка до акредитації у 2011 році ще чотирьох спеціальностей. Впевнений, що і цей етап діяльності колектив також пройде успішно.

В технікумі існує система контролю і звітності як в роботі викладачів, так і в навчанні студентів. За останні п’ять років не допущено невиконання навчальних планів і програм, порушень фінансової дисципліни. Про це свідчать численні перевірки контролюючих органів, акти яких направляються в департаменти і управління Міністерства.

Навчальний заклад – це складний і багатофункціональний організм. Від чесної і скоординованої роботи всіх структурних підрозділів залежить дуже багато, як ми будемо готувати молоде покоління, виховувати патріотів Батьківщини, чесних і високопрофесійних спеціалістів. Прикро, що держава повною мірою не піклується про зміцнення авторитету педагогів.

Напрями підготовки

Дві рідкісні спеціальності – «Геодезичні роботи» та «Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерними методами» – за роки існування технікуму підготували тисячі спеціалістів, які вирішують проблеми забудови території, картографії, землеупорядкування; недопущення та ліквідації наслідків підтоплення, зсувів, збереження та очищення питної води.

Незмінно великим попитом користуються випускники, підготовлені за спеціальностями «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» і «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій та енергосистем».

На вимогу сучасності і попиту ринку праці в ДЕТ готують фахівців за спеціальностями «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» та «Прикладна екологія».

Навчання за всіма спеціальностями здійснюється на базі 9-ти та 11-ти класів, на бюджетній та контрактній основі.

Багатий аудиторний фонд, бібліотека і читальна зала, спортивна та 5 комп'ютерних зал, буфет, спортивні майданчики створюють зручні умови для навчання та відпочинку студентської молоді.

Для послуг студенів з інших міст та регіонів України на території студентського містечка технікуму розташований гуртожиток, в якому приміщення обладнані як для проживання, так і для створення побутових умов.

Студенти технікуму мають можливість користуватися мережею ІNТЕRNЕТ . Студенти, що навчаються не на спеціальності «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», мають можливість, прослухавши спецкурс, отримати додаток до диплому «КОРИСТУВАЧ ПЕОМ».

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014