Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Вільногірський технікум Національної металургійної академії України (05653) 5-15-46
Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Леніна 33  (карта)
http://www.vtnmetau.com.ua

Вільногірський технікум Національної металургійної академії України

Вільногірський технікум Національної металургійної академії України - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія технікуму

В кінці 50 – х років минулого століття в районі майбутнього міста Вільногірськ, де шуміли поля та зелені степи, були відкриті великі поклади титанових руд. Метала легкого, міцного, жаростійкого, в якому була велика потреба ракето та машинобудівної промисловості. В 1958 році розпочалося будівництво Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, а вже в 1960 році була отримана перша його продукція. Для забезпечення виробництва кадрами був створений Вільногірський металургійний технікум, який був підпорядкований Міністерству кольорової металургії СРСР.

Це був єдиний технікум на Україні, який входив до складу цього Міністерства. Всього цьому Міністерству було підпорядковано 25 технікумів колишнього СРСР. В 1992 році – технікум був підпорядкований Міністерству промисловості України. 1995 року – Верхньодніпровський металургійний технікум підпорядкований Міністерству освіти України. 1997 року – Вільногірський металургійний технікум увійшов до складу Національної металургійної академії України.

Спочатку технікум починав свою історію як вечірній, а вже в 1961 році був перетворений в технікум з денною та вечірньою формами навчання з таких спеціальностей:

 • Металургія рідких та важких кольорових металів.
 • Збагачення корисних копалин.
 • Обладнання металургійних заводів.
 • Промислове та цивільне будівництво.

З роками в залежності від потреб виробництва в технікумі змінювались спеціальності та матеріально-технічна база. За 50 років технікум підготував 7067 спеціалістів за 11-ма спеціальностями, більшість яких працюють у нашому місті – ГМК, завод ЗБВ, завод Вільногірське скло. Кращі з випускників продовжують навчатися у ВНЗ III- ІVр. а.

Сьогодні в технікумі навчаються 365 студентів за спеціальностями:

 • виробництво кольорових металів і сплавів;
 • монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;
 • обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств;
 • монтаж, обслуговування засобів систем автоматизації технологічного виробництва;

Матеріально-технічна база

Технікум має два навчальних корпуса та п'ятиповерховий гуртожиток.

Навчальний процес на високому педагогічному рівні забезпечують 35 викладачів, серед яких 4 викладачі-методисти, 16 викладачів вищої категорії. Заняття проводяться у 18 кабінетах, 17 лабораторіях, 2 комп’ютерних кабінетах. Для проведення навчальної та виробничої практики студенти використовують слюсарно-механічні майстерні та базові підприємства відповідного профілю. Працює бібліотека, в якій є велика читальна зала на 70 місць. Книжковий фонд складає 32 тисячі примірників: енциклопедії, довідники, технічна, навчальна та художня література.

Спеціальності

"Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки відповідно до Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності" ДК 009:2005, затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375.

Переробна промисловість.

Виробництво машин та устаткування:

 • Виробництво підіймально-транспортного устаткування
 • Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування
 • Монтаж інших машин та устаткування загального призначення
 • Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення
 • Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів
 • Монтаж машин та устаткування для металургії
 • Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії
 • Ремонт, технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
 • Монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування:

 • Монтаж та установлення офісного устаткування
 • Ремонт та технічне обслуговування двигунів, генераторів і трансформаторів
 • Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів
 • Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури
 • Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури
 • Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування.
 • Монтаж іншого електричного устаткування.

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води:

 • Розподілення та постачання електроенергії

Будівництво:

 • Електромонтажні роботи

Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

 • диспетчер електропідстанції;
 • електрик дільниці;
 • технік-електрик;
 • технік-конструктор (електротехніка);
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік з налагодження та випробувань.

"Виробництво кольорових металів і сплавів"

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:

 • Переробна промисловість
 • Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
 • Металургійне виробництво
 • Виробництво кольорових металів
 • Виробництво дорогоцінних металів
 • Виробництво алюмінію
 • Виробництво свинцю, цинку та олова
 • Виробництво міді
 • Виробництво інших кольорових металів
 • Лиття легких кольорових металів
 • Лиття інших кольорових металів

Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

 • технік-технолог (виробництва кольорових металів і сплавів)
 • технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія)
 • технік-конструктор
 • технік
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з підготовки технічної документації
 • технолог
 • технік із стандартизації

"Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва"

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003: 2005:

 • 3113 Електромеханік;
 • 3113 Електромеханік дільниці;
 • 3113 Технік-конструктор (електротехніка);
 • 3115 Технік з автоматизації виробничих процесів;
 • 3118 Кресляр-конструктор;
 • 3119 Лаборант з обслуговування засобів автоматизації;
 • 3119 Технік з налагоджування та випробувань.

Молодший спеціаліст може займати первинні посади, зазначені у довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників:

 • техніка з налагоджування та випробувань;
 • техніка-конструктора з автоматизації виробничих процесів;
 • електромеханіка дільниці;
 • кресляра-конструктора систем автоматизації;
 • техніка-електромеханіка з автоматизації виробничих процесів;
 • лаборанта з обслуговування засобів автоматизації

"Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств"

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки:

 • Переробна промисловість
 • Виробництво підіймально-транспортного устаткування
 • Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування
 • Виробництво інших машин та устаткування загального призначення
 • Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення
 • Виробництво машин та устаткування для металургії
 • Монтаж та установлення машин для металургії
 • Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії

Молодший спеціаліст може займати первинні посади:

 • Технік з інструменту
 • Технік з механізації трудоємких процесів
 • Технік-технолог (механіка)
 • Технік-конструктор
 • Технік
 • Технік з метрології
 • Технік з налагодження та випробувань
 • Технік з підготовки виробництва
 • Технік з підготовки технічної документації
 • Технік із стандартизації
 • Технолог

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014