Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Луцький технічний коледж ЛНТУ (0332) 28-05-50
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіка 5  (карта)
http://tk.lntu.edu.ua

інформація підтверджена

Луцький технічний коледж ЛНТУ

Луцький технічний коледж ЛНТУ - вищий навчальний заклад

Загальна інформація

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 756 від 13 січня 2003 року створено Технічний коледж Луцького державного технічного університету.

Очолює роботу колективу директор коледжу Герасимчук Олег Олександрович.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 01.07. 2008р. № 72 (наказ МОН України від 07.07. 2008р. № 2180-Л) технічному коледжу Луцького національного технічного університету видано ліцензію серії АВ № 420511 на надання освітніх послуг навчальним закладом, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та сертифікати про акредитацію — НД-І № 037179, НД –І № 037180, НД-І № 037178, НД-І № 147966.

Ліцензований обсяг в цілому по коледжу 160 осіб – денна форма навчання та 45 – заочна форма навчання. Фактичний контингент студентів – 503 чол. (398-бюджет, 105 – контр.). форма навчання – денна (з відривом від виробництва) та заочна (без відриву від виробництва).

Технічний коледж Луцького національного технічного університету здійснює підготовку молодших спеціалістів на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти, на базі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник".

Педагогічний колектив коледжу нараховує 52 працівники, з яких 14 викладачі вищої категорії, 6 мають педагогічне звання старший викладач, 3-мають педагогічне звання вчитель-методист, 4-нагороджені знаком "Відмінник освіти України", 13 викладачів відповідних кафедр Луцького національного технічного університету.

В 2007 році коледж успішно пройшов акредитацію зі спеціальності "Обслуговування та ремонт електропобутової техніки", в 2008 році – зі спеціальностей "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" та "Моделювання та конструювання виробів народного вжитку", в 2009 році – зі спеціальності "Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж".

Контингент студентів на денній формі навчання станом на 01.10. 09 р. становить 489 осіб, в т. ч. навчаються за державним замовленням 388 осіб, за контрактом – 101 особа. Контингент студентів на заочній формі навчання – 14 осіб, в т. ч. навчаються за державним замовленням 10 осіб, за контрактом – 4 особи.

В структурі коледжу є:

 • відділення загальноосвітньої підготовки та підготовки молодших спеціалістів;
 • дев’ять методичних (циклових) комісій;
 • навчальні кабінети та лабораторії (28 шт.);
 • навчально-виробничі майстерні (6 шт.);
 • гуртожиток на 360 місць;
 • бібліотека з читальним залом та книгосховищем;
 • спортивна база (спортзал, стадіон);
 • актова зала на 220 місць;
 • їдальня на 160 місць.
Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Коледж розміщений на території 2,0 га., комплекс складається з чотириповерхового навчально-адміністративного корпусу та навчально-лабораторного корпусу, п’ятиповерхового гуртожитку.

Згідно з паспортом навчального закладу загальна площа приміщень становить 9430 кв. м. У коледжі налічується 28 кабінетів та лабораторій, які розміщені в навчально-адміністративному корпусі та лабораторному корпусі. Всі кабінети та лабораторії обладнані відповідно до вимог діючих навчальних планів, паспортизовані, проводять свою роботу за планами, затвердженими заступником директора з навчальної роботи.

У коледжі створено 3 комп’ютерні класи, де розміщено 30 ПК. При цьому використовуються сучасні моделі комп’ютерів.

На базі коледжу створено веб-портал та локальну мережу між навчальними кабінетами і лабораторіями, що дає змогу викладачам і студентам користуватися мережею Internet. На сьогодні в коледжі запроваджено постійний високоякісний та швидкий доступ до Інтернету, що дає змогу підвищити рівень знань студентів та фахову майстерність викладачів за посередництвом сучасних технологій.

У навчально-адміністративному корпусі на першому поверсі розміщена актова зала на 220 місць. На другому поверсі – їдальня на 160 місць, яка обслуговує студентів та працівників коледжу.

Навчально-лабораторний корпус з обладнаними лабораторіями і майстернями дають можливість проводити різні види практик зі студентами.

Створено відповідні умови для проживання, медичного обслуговування та харчування студентів. В гуртожитку діє медичний пункт.

Луцький технічний коледж ЛНТУ проводить підготовку за такими напрямами:

 • Інформаційні технології

  • Комп’ютерна інженерія
 • Транспорт

  • Автомобільний транспорт
 • Сфера обслуговування
 • Електрична інженерія

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Виробництво та технології

  • Технології легкої промисловості

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 26.04.2012