Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Володимир-Волинський агротехнічний коледж (03342) 2-34-72
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Генерала Шухевича 27  (карта)
http://www.vvsgt.evolyn.com

Володимир-Волинський агротехнічний коледж

Володимир-Волинський агротехнічний коледж - вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації

Загальна інформація

Історія Володимир - Волинського сільськогосподарського технікуму розпочинається у 1944 році, коли в старовинному місті Володимирі згідно Постанови РНК за № 1707від 22 грудня 1944 року було відновлено навчання у технікумі механізації сільського господарства.

З 25 грудня 2008 року Володимир-Волинський сільськогосподарський технікум перейменовано у Володимир-Волинський агротехнічний коледж....

За цей час коледж відбудовував стратегію професійного підбору викладацьких кадрів, вдосконалення організації навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, створення належної матеріально - технічної бази.

У коледжі відбувається підготовка молодших спеціалістів за чотирма спеціальностями:

  • "Механізація с. г.",
  • "Електрифікація і автоматизація с. г.",
  • "Землевпорядкування",
  • "Правознавство".

Серед випускників коледжу є доктор технічних наук, кандидати технічних наук, керівники підприємств та установ, викладачі і висококваліфіковані працівники, які працюють як в Україні, так і за її межами.

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека коледжу, яка має книжковий фонд 53776примірників. З них: літератури гуманітарних та соціально – економічних дисциплін - 2055примірників, загальноосвітніх дисциплін - 5758, фундаментальних та професійно орієнтованих – 9104, спеціальних дисциплін – 16283, в т. ч. 12559 примірників зі спеціальності 5.091902 "Механізація сільського господарства".

За останні два роки придбано 908 екземплярів підручників загальною вартістю 10296 грн.. Абсолютна більшість цих видань із грифом Міністерства освіти і науки України.

Книжковий фонд забезпечує студентів підручниками та навчальними посібниками на 100%.

Бібліотека технікуму одержує передплачувані періодичні видання.

З усіх дисциплін, що вивчаються, є достатня кількість методичного забезпечення для проведення практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів.

У навчальний комплекс коледжу входять три навчально-лабораторні корпуси, навчальна майстерня та чотири гуртожитки. Системи теплопостачання, водопостачання, каналізації і енергопостачання знаходяться у належному стані.

У чотирьох комп’ютерних лабораторіях встановлено 41 ПЕОМ, з яких 24 – сучасні Diron 24 -22 шт., Atlon 2,4 – 5 шт., Sempron 2,2 – 10 шт., в одній із комп’ютерних лабораторій встановлений сервер Atlon 64х2 Dual4000, мультимедійний центр і плоттер HP110plus придбані після попередньої акредитації. Коледж підключений до мережі Internet, має електронну адресу. В середньому тривалість роботи кожного студента на одиницю ПЕОМ складає 0,41 години на день.

Коледж має 2 спортивні і 2 актові зали, а також стрілецький тир. У спортивних змаганнях навчальних закладів Волині коледж постійно займає призові місця в ігрових видах спорту, легкій атлетиці, настільному тенісі та ін.

Гуртожитки коледжу на 726 місць дають можливість забезпечити житлом усіх бажаючих студентів. В гуртожитку № 5 функціонує читальний зал, молодіжний клуб "Господарочка", фельдшерський медичний пункт.

Певна робота в навчальному закладі відводиться організації дозвілля і відпочинку, зокрема, проводяться виховні заходи, діють гуртки аматорської творчості, створені умови для занять у спортивних секціях, є база відпочинку на озері Світязь.

Вся територія коледжу огороджена і впорядкована. Приміщення навчальних корпусів та гуртожитків щороку вибірково ремонтуються.

Землевпорядкування

Молодший спеціаліст, землевпорядник готується для роботи в сільських і селищних радах, районних і обласних агропромислових об'єднаннях, державних науково-дослідних проектних інститутах по землевпорядкуванню і його філіалах, філіалах інституту сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань, для роботи по контролю за використанням земель, в госпрозрахункових підрядних колективах на посаді спеціаліста.

Землевпорядник може займати посади: техніка або старшого техніка-землевпорядника в організаціях, підприємствах, об'єднаннях, відповідно до кваліфікації. Спеціаліст-землевпорядник після закінчення навчального закладу володіє знаннями і вміннями для активної участі в реалізації завдань, які стоять перед країною в умовах кардинальної перебудови політичної системи і демократизації суспільного життя та проведенням земельної реформи.

Забезпечує належний рівень підготовки майбутніх спеціалістів. На відділенні створені і обладнані кабінети та лабораторії, які необхідні для проведення теоретичних і практичних занять по спеціальності.

На допомогу студентам в кабінеті "Землевпорядного проектування" оформлені зразки основних шрифтів та графічні матеріли по дипломному проектуванню.

Стенди з питань земельного законодавства, складових частин земельного кадастру та навчально-методична література в кабінеті "Земельного права і кадастру" дають можливість студентам ґрунтовно підготувати питання з самостійного вивчення.

Естетично оформлений кабінет "Основи екології" виховує відповідальності за охорону навколишнього середовища.

Наявність в лабораторії "Геодезії" в достатній кількості теодолітів, нівелірів, мензульних комплектів, планіметрів і іншого обладнання сприяє успішному поєднанню теоретичних і практичних занять.

Практики по спеціальності проводяться на навчальному полігоні, а виробничі-в районних відділах земельних ресурсів області.

Правознавство

Відділення "Правознавство" є наймолодшим в технікумі. Викладачі та студенти мають змогу працювати в сучасних навчальних кабінетах та комп'ютерних класах з доступом до мережі "Internet".

Використовувати сучасні комп'ютерні технології, працювати в громадській юридичній консультації, брати участь Всеукраїнських науково - практичних конференціях.

Відділення "Правознавство" є наймолодшим в технікумі. Викладачі та студенти мають змогу працювати в сучасних навчальних кабінетах та комп'ютерних класах з доступом до мережі "Internet".

Використовувати сучасні комп'ютерні технології, працювати в громадській юридичній консультації, брати участь Всеукраїнських науково - практичних конференціях.

Дійсно на відділенні навчаються саме ті, для кого знання професії юриста справа життя, хто відроджує духовність нашого народу, хто будує правову державу, для кого законність і порядок не просто слова.

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

Молодший спеціаліст, технік-механік готується для професійної діяльності в галузі механізації виробничих процесів в рослинництві, тваринництві, підсобних підприємствах, технічному обслуговуванні і ремонті машинно-тракторного парку та його зберіганні.

Технік-механік призначений для роботи в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника (бригадира) виробничого підрозділу господарства, дільниць, цехів, завідуючим ремонтними майстернями, машинним двором, пунктів і станцій технічного обслуговування; майстрів-наладчиків, майстрів-діагностів, дільничних механіків, завідуючих обмінними пунктами ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу.

На відділенні "Механізація сільського господарства" є 13 лабораторій і 7 кабінетів фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплінах. Для проходження навчальних практик та індивідуального навчання з спеціальності, технікум має навчально-виробничу майстерню, автотрактодром і навчально-дослідне господарство.

Отримання студентами третього курсу робітничих професій забезпечує машинно-тракторний парк навчальної майстерні, який здійснює індивідуальне навчання, а саме: 8 вантажних автомобілів, 3 легкових автомобілі, 9 тракторів, 2 зернозбиральні комбайни.

Однією з ведучих лабораторій відділення механізації сільського господарства є лабораторія "Трактори і автомобілі", яка обладнана діючими двигунами. При проведенні лабораторних та практичних занять студенти самостійно виконують встановлення і регулювання вузлів, систем, агрегатів з послідуючим запуском двигунів та перевіркою їх роботи на ходу. Для вивчення будови і роботи трансмісії ходової частини тракторів і автомобілів, а також проведення навчальної практики, в лабораторії є необхідний перелік вузлів, агрегатів і машин.

Парк навчальної сільськогосподарської техніки, який розміщений на майданчику при лабораторії "Сільськогосподарські машини" забезпечує вивчення будови, роботи і регулювання сільськогосподарських машин більшості марок. Прості сільськогосподарські машини зберігаються на відкритому майданчику, складніші-під навісами, а збиральна техніка-в лабораторії. Тут студенти також набувають практичних навиків при проходженні навчальної практики.

Лабораторія "Технологія ремонту машин" оснащена всім необхідним устаткуванням згідно типового переліку, яке забезпечує підготовку техніка-механіка з міцними знаннями і вміннями технології відновлення робото здатності машин.

Належна увага приділяється на відділенні гуртковій роботі, де студенти мають можливість вивчати передові технології виробництва сільськогосподарської продукції, проектувати і виготовляти техніку майбутнього завдяки висококваліфікованим наставникам.

Велике значення в підготовці техніка-механіка має вміння без розбирання оцінити технічний стан вузла, агрегату, системи і в цілому машин. З цією метою технікум придбав діагностичну установку КИ-13940 ГОСНИТИ, на якій студенти набувають навиків по без розбірній оцінці технічного стану під час проходження навчальної практики з технічного обслуговування і діагностування.

Обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

Молодший спеціаліст технік-електрик готується для професійної діяльності в господарствах, підприємствах, організаціях сільськогосподарського господарства, а також госпрозрахункових, підрядних, орендних колективах як спеціаліст, організатор і виконавець технологічних операцій по монтажу та технічному обслуговуванню електроустановок, ремонту, монтажу і наладці засобів автоматизації технологічних процесів.

Молодший спеціаліст технік-електрик може займати посаду техніка-електрика (інженера-електрика) по монтажу і наладці електрообладнання по технічному обслуговуванню і експлуатації електроустановок, по контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, завідуючого електроремонтною майстернею. В числі кращих лабораторій на відділенні є лабораторія "Теоретичні основи електротехніки", яка обладнана стендами що дають можливість виконувати лабораторні та практичні роботи фронтально. Є достатня кількість сучасних вимірювальних пристроїв.

Лабораторія "Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок" постійно поновлюється найсучаснішими обладнанням: безконтактні магнітні пускачі, безконтактні електромагнітні реле, вимикачі, пристрої, тиристорні регулятори напруги. Студентами старших курсів в ході експериментальної роботи сконструювало ряд діючих моделей і вузлів для механізації підсобних господарств.

Обладнання лабораторії "Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування" дозволяє проводити лабораторні та практичні роботи на діючому обладнанні з дослідженням необхідних режимів роботи автоматичних систем в сільському господарстві.

Відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" нараховує 8 лабораторій: "Теоретичні основи електротехніки", "Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок" "Автоматизація технологічних процесів" і ін. лабораторії. Лабораторія "Основ автоматики, електроніки і мікропроцесорної техніки" постійно обновляє обладнання. На сьогодні розроблені багато профільні стенди для проведення комплексу лабораторних робіт.

В опануванні предметом "Основи електроніки" допомагають натуральні взірці: оптоволоконний кабель зв’язку, цифрові вольтметри, осцилограф, самописці, взірці електронних приладів.

Лабораторія "Електропостачання сільського господарства" обладнана комплексною трансформаторною підстанцією, КРУН-10 з сучасним обладнанням, фрагменти повітряної і кабельної лініями, газовим реле. Тут є діючі макети-стенди, які дозволяють виконувати лабораторно-практичні роботи, а також використовується наочні посібники.

Лабораторія "Електричні машини і апарати" оснащена всім необхідним устаткуванням згідно навчальної програми. В лабораторії виконуються 24 лабораторні та практичні роботи, проводиться навчальна практика з технічного обслуговування та ремонту електричних машин і трансформаторів.

Технічній творчості студентів відділення "Електрифікація і автоматизація сільського господарства" відводиться значна увага. Викладачі спецдисциплін відділення переносять вивчення окремих теоретичних питань на начальний полігон, де студенти наочно можуть ознайомитись з будовою повітряних ліній електропередач, а також обладнанням підстанцій, розподільчих пристроїв, а також проводити лабораторні та практичні заняття.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014

Рейтинг
5
Рейтинг: 5 з 5 на основі 1 оцінок.

Відгуки про Володимир-Волинський агротехнічний коледж

Web сторона
Певно мають бути гарні агрономи, бо дуже актуальні професія, що зараз потрібна і вимагає на даний час глибоких знать та сучасних технологій