Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури (0332) 26-29-80, 26-47-40
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні 52  (карта)
http://www.vpubud.lutsk.ua

Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури

Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Професійно-технічна освіта на Волині бере свій початок від 1951 року. Згідно рішення Ради Міністрів СРСР від 29 червня 1951 року і наказу Міністерства сільського господарства УРСР №863 від 26 липня 1951 року в місті Луцьку було відкрито школу механізації. 1 жовтня цього ж року перший дзвінок покликав на навчання в приміщенні колишньої польської радіостанції (сьогодні це старий корпус) 150 майбутніх механізаторів. Всього 10 кімнат було обладнано під навчальні кабінети. Колектив педагогів очолив перший директор Алєксєєв Григорій Миколайович. Через 6 місяців у березні 1952 року відбувся перший випуск.

В 1953 році школа механізації була реорганізована в Луцьке училище механізації сільського господарства №7, а з вересня 1957 року в №11. Змінюється не тільки назва закладу, розширюється матеріальна база, училище поповнюється висококваліфікованими кадрами. Згодом училище змінює і свій профіль. Тодішній Волині, що стрімко розбудовувалась, необхідні були кадри для будівельної індустрії. З 1960 року училище стає будівельним №9, яке з березня 1963 року носить назву Луцьке МПТУ №18. З 1963р. його очолює Деник Тит Федорович. 450 молодих будівельників навчається в його стінах.

Зростає територія училища. Вона поповнюється чотирьохповерховим гуртожитком для учнів (1961р.), новими виробничими майстернями  (1967р.), спортивним залом (1969р.). З 1968 року по 1980 рік училище очолює Осадчий Валерій Олександрович.

Розширення матеріальної бази дало змогу з 1 вересня 1969 року розпочати першим на Волині підготовку кваліфікованих робітників із середньою освітою. В 1970 році училище приймає назву МПТУ №2, а з червня 1974 року МСПТУ №2.

В 1978 році здано в експлуатацію два п'ятиповерхові учнівські гуртожитки. Став до ладу новий учбово-лабораторний корпус на 960 учнівських місць (1982р.). Тодішній директор училища Наконечний Василь Миколайович і очолюваний ним колектив зробили вагомий внесок в зміцнення матеріальної бази. З вересня 1984 року навчальний заклад став називатись Луцьке середнє професійно-технічне училище №2.

В 1985 році училище, яке очолював Джус Дмитро Андрійович, готувало будівельників на базі неповної середньої освіти з 10 професій, на базі середньої освіти - з 7 професій. Випускники училища працювали не тільки на будівельних майданчиках Волині, але і далеко за її межами.

Нові часи ставлять нові завдання перед колективом працівників училища. Їх успішно вирішує новий директор училища - Дзямулич Іван Васильович. Основні напрямки його праці - підвищення якості навчання, поліпшення добробуту учнів, поліпшення матеріальної бази. У 1989 році введено в дію новий адміністративно-побутовий корпус. До послуг учнів стали спортивний зал, затишна їдальня, нове приміщення бібліотеки з читальним залом.

З 1990 року колектив училища очолює нинішній директор Собуцький Ростислав Степанович - відмінник профтехосвіти. За передні роки очолюваний ним колектив стрімко модернізував систему навчання, пристосувавши її до потреб часу.

У 1990 році згідно наказу Міністерства народної освіти УРСР від 16.07. 1990 р. за №158 училище одним із перших в колишньому СРСР було реорганізовано у вище професійне училище №2.

Навчальний заклад став піонером впровадження ступеневої підготовки спеціалістів не лише в системі ПТО, а і освіти в цілому.

У січні 2006 року за сприяння компанії "Хенкель-Баутехнік (Україна)" створено регіональний навчально-практичний будівельний центр.

З 1990 року в училищі відкрито відділення художніх ремесел. Учні навчаються за професіями: виробник художніх виробів з дерева, виконавець художньо-оформлювальних робіт, вітражист, живописець.

Всього за півстоліття училище закінчило 17 тисяч 518 учнів. В системі ВПУ за спеціальностями: організація і технологія будівельних робіт, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво – 258 чоловік. Багато випускників навчаються у Львівській академії мистецтв та Луцькому державному технічному університеті.

Минуле десятиріччя повністю підтвердило правильність цих кроків, що знайшло відображення в усіх без винятку законодавчих актах системи освіти України.

На другому ступені випускники здобувають робітничі професії будівельного і художнього профілю, а кращі учні продовжують навчання на ІІІ ступені і отримують диплом молодшого спеціаліста за напрямками підготовки будівництво та мистецтво із спеціальностей: "Будівництво та експлуатація будівель і споруд", "Технологія деревообробки", "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво".

За період з 1990 року по 2007 рік здійснено 13 випусків. Диплом "Молодшого спеціаліста" отримали 393 учнів, серед них дипломи з відзнакою - 32.

За цей період 246 випускників стали студентами ЛДТУ, де за скороченими програмами (термін навчання – 4 роки, які передбачає ступенева підготовка) здобувають кваліфікацію спеціаліста.

У 2006 році училище перейменовується у вище професійне училище будівництва та архітектури.

Училище активно співпрацює з державною службою зайнятості. Щороку близько 200 чоловік проходять перепідготовку в стінах училища за новими робітничими професіями. Так, за період з 1993 по 2007 роки на базі ПТНЗ 2300 чол. з числа тимчасово непрацюючих громадян здобули робітничі професії. За І семестр 2007 р. прийнято на навчання 156 чол., що в 1,3 рази більше відповідного періоду минулого року.

Спеціальності

Відділення з підготовки молодших спеціалістів

Училище проводить ступеневу підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст на базі повної загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти;
 • кваліфікований робітник на базі 9 та 11 класів.

Спеціальність "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" (технік - будівельник) із здобуттям високого рівня кваліфікації по робітничих професіях: муляр, штукатур, маляр (євротехнології); лицювальник-плиточник; монтажник гіпсокартонних систем

Основні сфери діяльності випускників молодших спеціалістів:

 • продовження навчання за скороченими термінами (3 роки) для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "магістр" у Луцькому національному технічному університеті;
 • діяльність в будівельних організаціях і їх підрозділах різних галузей народного господарства, які здійснюють будівництво та експлуатацію житлових, цивільних, промислових будівель і споруд на посадах майстра і виконавця робіт;
 • робота в проектних і конструкторських організаціях техніком-конструктором.

Спеціальність "Декоративно-прикладне мистецтво" (художник-виконавець) із здобуттям високого рівня кваліфікації по робітничих професіях: живописець, виробник художніх виробів з дерева, виробник художніх виробів з кераміки

Основні сфери діяльності художника-оформлювача:

 • комп’ютерне моделювання і дизайн будинків, приміщень, офісів, реклами, оголошень;
 • широкі можливості для індивідуальної трудової діяльності;
 • продовження навчання в інших учбових закладах відповідного профілю.

В училищі отримаєте знання з теорії та історії мистецтва, рисунку, живопису, ліпки, основи композиції і втілите теоретичні знання у вироби з дерева, кераміки, оформлення дизайну інтер’єру приміщень.

Навчальні програми забезпечують високий рівень отримання професійних знань, а виробнича практика під час навчання – отримати потрібний досвід роботи.

Пройшовши ступеневу підготовку від робітника до спеціаліста Ви значно розширите свої можливості самореалізації, підвищите конкурентну спроможність на ринку праці.

Спеціальність "Обробка деревини" (технік-технолог) із здобуттям високого рівня кваліфікації по робітничих професіях: столяр; верстатник деревообробних верстатів;столяр (будівельний)

Основні сфери діяльності:

 • продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст за скороченими термінами навчання в Національному лісотехнічному університеті України;
 • робота на деревообробних підприємствах меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, дерев’яного домобудування, в якості керівника середньої ланки та виконавця робіт;
 • проектування технологічних процесів деревообробки та конструювання виробів з деревини.

Використовувати сучасні технології будівництва, ремонту, реконструкції, дизайну, оформлення Вашого житла – все це можуть і вміють наші випускники.

Співпраця

Навчальний заклад створено у 1951 році.

З 1992 року розпочато впровадження ступеневої підготовки фахівців. Укладені двосторонні угоди про співпрацю і продовження навчання випускників молодших спеціалістів за скороченими термінами для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" з вищими навчальними закладами:

 • Луцьким національним технічним університетом;
 • Національним лісотехнічним університетом України;
 • Львівською національною академією мистецтва.

Кращі випускники (50-60%) за направленнями училища продовжують навчання у відповідних вищих навчальних закладах.

Розширюється співпраця з передовими будівельними фірмами. Створюються для вивчення передових будівельних технологій навчально-практичні центри від компаній "Хенкель Баутехнік (Україна) " та "Кнауф".

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014