Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Рогатинський державний аграрний коледж (03435) 2-43-52
Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шашкевича 61  (карта)
http://www.rodak.if.ua

Рогатинський державний аграрний коледж

Рогатинський державний аграрний коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія коледжу

Рогатинський державний коледж створено 20 червня 1956 року. За 51 рік свого існування навчальний заклад декілька разів реорганізовувався. У 1972 році ветзоотехнікум було реорганізовано у радгосп-технікум і приєднано виробничу базу колгоспу імені Маяковського. У 1997 році радгосп-технікум перейменовано у коледж-агрофірму та приєднано до його структури СПТУ – 35, а з 10 лютого 2000 р. на основі наказу Міністерства аграрної політики України отримав статус вищого державного навчального закладу і перейменований у Рогатинський державний аграрний коледж.

На чотирьох відділеннях коледжу навчається біля 800 студентів денної та заочної форми навчання.

Відділення ветеринарної медицини

У Рогатинському державному аграрному коледжі навідділенні ветеринарної медицини навчається біля 200 студентів виключно за державним замовленням. Відділення працює над проблемою "Підвищення якості підготовки спеціалістів, рівня і міцності їх знань, умінь і навичок"

З метою удосконалення навчально-виховного процесу на відділенні проводяться тижні циклової комісії, в рамках яких організовуються зустрічі з спеціалістами - практиками ветеринарної медицини, конференції, зустрічі з випускниками, вікторини, конкурси "Кращий за професією", виховні години" Горджуся тим, що я ветеринар", відкриті заняття на виробництві, екскурсії до установ ветеринарної медицини області, вивчається педагогічний досвід викладачів

Члени циклової комісії та студенти беруть участь у фахових олімпіадах, які проводяться у Львівському Національному університеті ветеринарної медицини і біотехнології імені С. З. ГЖИЦЬКОГО.

Виробничі практики студенти коледжу проходять на базі найсучасніших підприємств, установ та організацій району, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей. А кращим студентам надається можливість проходити практику за кордоном.

Навчальна практика для отримання первинних професійних навичок проводиться у ветеринарній клініці, яка надає послуги населенню по лікуванню хворих тварин. Для надання допомоги хворим тваринам залучаються студенти старших курсів.

На лабораторно-практичних заняттях з внутрішніх незаразних хвороб студенти проводять повне клінічне дослідження тварин, лабораторні аналізи, оволодівають методикою встановлення діагнозу, виконують різні терапевтичні процедури.

При всіх кабінетах працюють гуртки, в яких студенти поглиблюють свої знання з певного предмету, проводять досліди, удосконалюють навики по застосуванню різних методів лікування тварин, знайомляться з досягненнями ветеринарних наук.

У навчальному процесі все ширше використовується комп'ютерна техніка. Основна мета комп’ютеризації - підготовка спеціалістів тваринництва з новим типом наукового мислення, здатних ефективно працювати в умовах всебічної інформатизації суспільства.

До послуг викладачів та студентів - два комп’ютерних класи, підключені до мережі Інтернет. Це забезпечує використання ними потрібної інформації з найрізноманітніших джерел.

Велика увага приділяється екологічному навчанню і вихованню студентів. Проводяться різні заходи: екскурсії, бесіди, круглі столи, походи на природу, трудові десанти по висадці лісу, тематичні вечори, КВК, турніри-вікторини, огляди-конкурси, які дуже подобаються студентам.

До послуг студентів - бібліотека, яка постійно оновлюється літературою і нараховує 59371 примірник, з них: навчальні підручники, посібники, довідкова література – 41122 примірники.

Студенти проживають у гуртожитках, які обладнанні пральними машинами-автоматами, душовими, кімнатами гігієни. На кожному поверсі є кухні, холодильники, кімнати для самопідготовки.

У гуртожитку № 1 працює буфет, шевська майстерня. Медичне обслуговування студентів здійснює медпункт, який розташований у гуртожитку №2.

Відділення механізації сільського господарства

Відділення механізації сільського господарства створено у вересні 2001 року на базі професійно-технічного училища №35, яке ввійшло в структуру коледжу.

На відділенні стаціонарно навчається 175 студентів, які здобувають кваліфікацію "технік-механік" освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста одночасно з отриманням повної загальної середньої освіти. Крім того, студенти механічного відділення отримують права водія автомобіля категорії "В" і "С", права тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва категорій "А", "В", "С" і робітничу професію "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і обладнання" 1 – 3 розрядів.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі і майстри виробничого навчання, які мають відповідну вищу освіту і великий досвід педагогічної роботи.

До послуг студентів відділення є спеціалізовані лабораторії і кабінети, оснащені відповідно до вимог стандартів вищої освіти, машинотракторний парк, майстерні, два автотракторні навчальні полігони, спортивний зал і майданчик з футбольним полем, їдальня. Всі студенти забезпечуються гуртожитком.

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, випускники відділення можуть працювати на виробництві на посадах технічних працівників і керівників середньої ланки агропромислових, ремонтних, переробних, автотранспортних, сервісних підприємств, станцій технічного обслуговування різних форм власності і підпорядкування або продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно майже третина випускників відділення поступають на навчання у Львівський національний аграрний університет, Бережанський агротехнічний інститут, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та інші ВУЗи.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014