Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ (03433) 2-15-86
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Б. Хмельницького 2  (карта)
http://www.kepk.com.ua

Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ

Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ – вищий державний навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, структурний підрозділ Київського національного торговельно-економічного університету

Загальна інформація

Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ створено за наказом Міністерства освіти і науки України № 214 від 19 червня 1996 р. У коледжі здійснюється підготовка спеціалістів за державним замовленням, договорами з юридичними та фізичними особами для виробничих підприємств та організацій і сфери послуг.

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст. Навчання здійснюють як з відривом (денна форма навчання), так і без відриву від виробництва (заочна) шляхом поєднання цих форм.

Студенти навчаються за такими спеціальностями:

 • "Правознавство",
 • "Фінанси і кредит",
 • "Бухгалтерський облік",
 • "Готельне обслуговування",
 • "Ресторанне обслуговування".

В коледжі навчаються студенти з різних областей України: Чернівецької, Закарпатської, Волинської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької та ін. За держаним замовленням навчається 43% осіб. Крім того, свідоцтвом про атестацію про надання повної загальної середньої освіти коледж визнано атестованим за рівнем "з відзнакою".

Освітня діяльність

Коледж здійснює освітню діяльність, пов’язану з одержанням робітничих професій: офіціант (рівень кваліфікації 3-5 розряди) та бармен (рівень кваліфікації 4 розряд).

У коледжі функціонує 46 навчальних кабінетів, бібліотека з читальним залом на 180 місць, студентське кафе на 60 місць, медичний пункт.

У навчальному процесі задіяно 180 комп’ютерів та 10 навчальних програм, таких як:

 • інформаційно-правова система "Ліга: Закон-Професіонал", яка щоденно оновлюється;
 • пакет програм "Бібліограф";
 • тестовий пакет "SanRav Test Office";
 • пакет програм "Деканат", які дають змогу контролювати якість і успішність навчання студентів, вести обширну інформаційну базу анкетних даних студентів;
 • 1С Підприємство (версія 7.7, мережева версія) для автоматизації бухобліку, ведення діловодства, роботи кадрової служби на підприємстві;
 • програма ARM менеджера готельного господарства;
 • пакет "SanRav Book Office 1.2", передбачений для створення електронних підручників;
 • АСОПД-КОМТЕХ-W – програма Пенсійного фонду для заведення та нарахування пенсій;
 • АРМ-2006 – програма Пенсійного фонду для ведення обліку роботодавців та звітності по персоналу;
 • пакет автоматизованих програм "Парус";
 • програма "Колоквіум +".

У 2009 році коледжем було придбано тестову програму "Колоквіум+", яка призначена для проведення тестування з різних предметів і є рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09. 2000 року створено Коломийський навчально-консультативний центр, який дає право здобувати вищу освіту на базі коледжу. Крім того, випускники навчального закладу на конкурсній основі продовжують навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті, Чернівецькому та Вінницькому торговельно-економічних інститутах. Посилюються зв’язки з організаціями, установами-замовниками з метою підготовки для них молодих спеціалістів. Укладено довгостроковий договір про підготовку спеціалістів з вищою освітою між Київським національним торговельно-економічним університетом та Пенсійним фондом України на 2002-2010 роки, що дає можливість коледжу виконувати державне замовлення на підготовку спеціалістів для Пенсійного фонду.

За останні роки коледжем взято курс на розробку інтерактивних комплексів, створення електронних підручників та використання сучасних технічних засобів, що сприяє активізації навчання студентів, адаптації до оцінки набутих знань згідно європейських вимог. Ще одним напрямком навчально-методичної роботи, заснованим на базі комп’ютерних технологій, є розробка систем комп’ютерної перевірки знань. З ряду дисциплін розроблено комплекси рівневих тестів перевірки вхідних, поточних і підсумкових знань. Для встановлення зв’язків і тісної співпраці з підприємствами та установами в коледжі створений Центр розвитку кар’єри, метою діяльності якого є сприяння в працевлаштуванні студентів-випускників та їх адаптації у практичній діяльності.

Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечує 74 викладачі: 63 – штатних викладачі, з них 4 кандидати наук, 11 – сумісників, серед яких 1 – кандидат наук. Крім того, 5 викладачів є пошукувачами.

Розвивається студентське самоврядування. Воно здійснюється на рівні академічної групи, відділень та коледжу.

Студенти коледжу є членами клубів інтелектуальних ігор, чемпіонами регіональних і обласних змагань між клубами "Що? Де? Коли?" серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; силами членів клубу "Первоцвіт" створено в коледжі кабінет-музей українознавства; збірні команди коледжу з волейболу і баскетболу є призерами міських та обласних змагань, а ансамбль "Прикарпатські візерунки" – бажаний гість концертів та фестивалів не лише на теренах нашого краю, але й за кордоном.

Контингент студентів на 01.10. 2010р. становить 900 чоловік з різних областей України: Чернівецької, Закарпатської, Вінницької, Хмельницької та ін. За державним замовлення навчається 43% осіб.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014