Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Калуський політехнічний коледж (03472) 6-52-31, 6-53-18
Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького 2  (карта)
http://k-p-k.if.ua

Калуський політехнічний коледж

Калуський політехнічний коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

Державний вищий навчальний заклад "Калуський політехнічний коледж" заснований як Калуський хіміко-технологічний технікум у 1960 році розпорядженням Ради Міністрів УРСР за № 924-р від 07.07. 1960 р. з метою забезпечення кадрами базового підприємства Калуського хіміко-металургійного комбінату (сьогодні ПрАТ "Лукор", ТОВ "Карпатнафтохім") в місті Калуші, підприємств хімічної і нафтогазової промисловості Прикарпатського регіону та країни в цілому з урахуванням сучасних проблем ринку праці.

21.01. 2008 Калуський хіміко-технологічний технікум перейменовано в Державний вищий навчальний заклад "Калуський політехнічний коледж" (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01. 2008 р. № 16).

Загальна інформація

Коледж знаходиться у відомчому підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України, форма власності – державна.

За 51 рік коледж підготував близько 14 тис. спеціалістів.

У структурі навчального закладу є п’ять відділень:

 • економічне;
 • електрично-механічне;
 • автоматизації та комп’ютеризованих систем;
 • технологічне;
 • заочне.

Державний вищий навчальний заклад "Калуський політехнічний коледж" визнано акредитованим в цілому за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня (сертифікат РД – І № 091324 відповідно до рішення ДАК від 21 грудня 2004 р. протокол № 53 (наказ МОН України від 27.12. 2004 р. № 2728-Л); ліцензія (серія АВ № 506503 від 02.02. 2010 р.) та свідоцтво про атестацію про надання повної загальної середньої освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації управління освіти і науки серія ЗЖ ІІІ № 090621 від 14.05. 2008 р. реєстраційний № 746. Коледж внесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України від 10.07. 2008 р. реєстрація № 09-Д-347.

У коледжі функціонують одинадцять циклових комісій (з них п’ять – випускових), які об’єднують всіх педагогічних працівників за спрямуванням та за дисциплінами. Склад циклових комісій щорічно затверджується наказом директора коледжу.

Циклові комісії, які забезпечують навчання за спеціальностями:

 • філологічних дисциплін;
 • іноземних мов;
 • фізико-математичних дисциплін;
 • фізичного виховання та захисту Вітчизни;
 • соціально-економічних дисциплін;
 • інженерної механіки (випускова);
 • електротехніки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (випускова);
 • природничо-наукових дисциплін;
 • хімічної технології (випускова);
 • економічних дисциплін (випускова);
 • основ інформатики та комп’ютеризованих систем (випускова).

В коледжі працюють 80 штатних викладачів та 3 сумісники. Педагогічний колектив коледжу стабільний – 90% викладачів працюють понад 10 років. Базова освіта всіх, хто займається викладацькою діяльністю відповідає дисциплінам, які викладаються.

Адміністрація коледжу надає суттєвого значення атестації педагогічних працівників. В навчальному закладі працює постійно діюча комісія. Атестація проводиться на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності, результатів педагогічних робіт, відвідування занять та позааудиторних заходів з урахуванням думки студентів. Підвищення кваліфікації викладачів проводиться на базі:

 • Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Полтавського університету споживчої кооперації України (м. Полтава);
 • Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • Національного університету "Львівська політехніка".

З метою розширення співробітництва з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації та здійснення ступеневої підготовки випускників коледж уклав Угоди з:

 • Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу;
 • Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника;
 • Тернопільським національно-економічним університетом;
 • Державним технічним університетом ім. Івана Пулюя (м. Тернопіль);
 • Національним Львівським лісотехнічним університетом України;
 • Національним університетом "Львівська політехніка";
 • Буковинською фінансовою академією;
 • Харківським національним університетом радіоелектроніки;
 • Київським національним університетом технології та дизайну.

Напрями та спеціальності

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста (І-ІІ рівнів акредитації), бакалавра (ІІІ-ІV рівнів акредитації):

0305 Економіка та підприємництво

 • 5.03050801 Фінанси і кредит
 • 5.03050901 Бухгалтерський облік

0502 Автоматика та управління

 • 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
 • 5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

0505 Машинобудування та матеріалообробка

 • 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

0507 Електротехніка та електромеханіка

 • 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

0513 Хімічна технологія та інженерія

 • 5.05130101 Виробництво органічних речовин
 • 5.05130102 Виробництво неорганічних речовин

Матеріально-технічна база

Державний вищий навчальний заклад "Калуський політехнічний коледж" розміщений на території площею 1,8 га, яка має зелені насадження, асфальтовані доріжки і під’їзди, оточена газонами. Навчальний корпус складається з чотириповерхової навчально-лабораторної споруди на 960 місць та двох одноповерхових будівель, де розміщені дві майстерні, гаражі, актова зала на 400 місць, спортивна зала площею 288 кв. м, що об’єднується критими переходами (загальна площа навчального корпусу – 9750,7 кв. м).

Є буфет на 60 місць, гуртожиток на 480 місць (загальна площа 5447,2 кв. м, житлова площа – 4047,1 кв. м), тир для стрільби, орендується стадіон і басейн. В приміщенні гуртожитку є медпункт, який розміщується в двох кімнатах загальною площею 20 кв. м.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014