Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Немирівський коледж будівництва та архітектури ВНАУ (231) 2-04-94, факс 2-28-94
Вінницька обл., м. Немирів, вул. Луначарського 29  (карта)
http://www.vsau.org

Немирівський коледж будівництва та архітектури ВНАУ

Немирівський коледж будівництва та архітектури ВНАУ - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Немирівський коледж будівництва та архітектури Вінницького національного аграрного університету був створений як будівельний технікум в грудні 1945 року для підготовки техніків-будівельників із спеціальності "Промислове і цивільне будівництво".

З 1945 по 1954 рік технікум підпорядкований управлінню по справах сільського і колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР, з 1955 по 1957 рік – Міністерству міського і сільського будівництва УРСР, з 1957 по 1973 – Міністерству промислового будівництва УРСР, з 1973 по 1986 роки – Міністерству сільського будівництва УРСР, з 1986 року – Міністерству сільського господарства, в даний час – Міністерству аграрної політики України. У 2003 році технікум увійшов до структури Вінницького державного аграрного університету, як відокремлений структурний підрозділ, а з 1 грудня 2009 року йому присвоєно статус коледжу.

Коледж має ліцензію на право надання повної загальної середньої освіти.

З початку свого існування навчальний заклад підготував більше 8000 молодших спеціалістів для народного господарства, які користуються авторитетом як в Україні так і в країнах ближнього та далекого зарубіжжя.

Забезпечення навчального процесу

Викладачі та студенти коледжу приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Склад викладачів, їх кваліфікаційний рівень дозволяють забезпечити достатньо високий рівень навчання студентів.

В коледжі функціонує 12 лабораторій, 26 учбових кабінетів, учбові майстерні, три лабораторії персональних комп’ютерів.

Майстерні мають у своєму складі 8 цехів, де одночасно можуть виконувати практичні роботи 120-150 чоловік. Тут студенти здобувають робочі професії: штукатур, маляр, покрівельник, столяр, слюсар, оператор газової котельної, оператор комп’ютерного набору та ін.

У коледжі працює навчально-практичний центр, де готуються робітничі кадри з 13 професій, проходять перепідготовку і підвищують кваліфікацію робітники району та області, здійснюється практичне навчання студентів інших навчальних закладів України. На це є відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України.

При коледжі створено науково-технічну Раду, до складу якої входять викладачі спецпредметів. Членами науково-технічної Ради коледжу ведеться науково-пошукова та дослідницька робота. Запроектовано і збудовано більше 50 об’єктів по авторським проектам викладачів і студентів коледжу.

Викладачі закладу приймають участь у конкурсі, який проводиться НМЦ (Немішаєве) та обласним методичним об’єднанням на кращу методичну роботу. У 2009 році два дипломних проекти коледжу відзначені дипломами Всеукраїнського конкурсу дипломних проектів "Зодчий ХХІ століття", проведеного Іспанською фірмою "URSA", з використання утеплювачів при проектуванні будівель. Один проект зайняв у цьому конкурсі друге місце.

Немирівський будівельний коледж має досить сталі договірні зв'язки з Київським державним технічним університетом будівництва і архітектури, Одеською державною академією будівництва і архітектури, Київським зональним науково-дослідним інститутом експериментального проектування, що дає можливість здійснювати ступеневу підготовку фахівців, скоротити термін їх навчання; організувати підвищення кваліфікації викладачів коледжу та удосконалювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

Контингент навчального закладу складає 540 студентів на денній формі навчання і 190 студентів на заочній формі навчання. 75% з них навчається за рахунок державного бюджету.

На базі коледжу працює навчально-консультативний центр Київського Національного університету будівництва та архітектури за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція" (заочна форма навчання за скороченим терміном навчання для випускників коледжів).

До послуг студентів:

  • Їдальня на 80 місць та буфет;
  • 100% забезпечення гуртожитком;
  • Бібліотека, загальний бібліотечний фонд якої складає 54,3 тис. примірників.
  • Для організації позаурочної роботи та дозвілля студентів функціонують спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, предметні гуртки, організовуються екскурсії на міжнародні виставки "Будівництва та архітектури" та ін.

Співпраця

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вінницькому національному аграрному університеті, Львівському національному аграрному університеті, Національному університеті "Львівська політехніка", Одеській державній академії будівництва та архітектури, Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту, Українській академії залізничного транспорту (м. Харків).

Працевлаштування

Після закінчення коледжу студенти отримують направлення для працевлаштування. Розподіл випускників здійснюється у відповідності до існуючих нормативних документів. Випускники направляються на місця замовлення базових і договірних підприємств та організацій.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 27.11.2014