Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище (0432) 26-32-32
м. Вінниця, вул. Червоноармійська 5  (карта)
http://vmvpu.vn.ua/

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія

У кожного навчального закладу, як і у людини, є рік і місце народження. Рік народження Державного професійного технічного навчального закладу "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище" - 1944. Воно з'явилося в післявоєнну пору і тоді, 58 років тому, нагодувало, обігріло, навчило ремеслу сотні дітей, пригноблених війною.

Система виховної роботи Вінницького Міжрегіонального Вищого Професійного Училища

Виховна робота в училищі полягає в системі організаційно – педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій звичаїв, інших соціально – значущих надбань вітчизняної і світової культури.

Пріоритетні напрямки здійснення виховного процесу в училищі визначає Державна національно програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.), концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюються за пріоритетними напрямками: військово – патріотичне виховання, трудове, естетичне, моральне, екологічне, формування здорового способу життя, родинно-сімейне, громадське, сприяння творчому розвитку особистості.

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище ось уже скільки років здійснює підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів, застосовуючи в навчально – виховному процесі інноваційні технології.

Організація виховного процесу вимагає, щоб у центрі уваги була особистість учня як суб'єкта виховання, розвиток і його внутрішнього "Я", формування індивідуального стилю життя і відповідального ставлення до природи, суспільства, самого себе.

Вихідним у вихованні є розвиток духовно-моральних якостей особистості, які допомагають їй реалізувати себе як індивідуальність, навчитися виробляти свою позицію в житті, пізнати і зрозуміти себе та оточуючих, здатність до самореалізації, самоствердження, самовираження, самоорганізації.

Якість виховного процесу ВМВПУ, його результати певною мірою залежать від викладача, класного керівника, від майстра виробничого навчання та рівня його науково-теоретичної підготовки. Така підготовка здійснюється через організацію методичної роботи. Форми її різні:

Учнівське самоврядування

Педагогічний колектив навчального закладу розглядає самоврядування, як творче співробітництво учнів та педагогів, як надійний засіб підготовки молодого покоління до самостійного життя, та прагнення зробити життя в своєму начальному закладі змістовним, радісним і цікавим.

Позитивним аспектом взаємодії педагогічного колективу і учнівського самоврядування є поліпшення морально-психологічного клімату в колективі навчального закладу, зміна стилю взаємовідносин у ньому, позитивна, емоційна насиченість життя, загальна атмосфера доброзичливості.

При учнівській Раді працюють постійно діючі сектори: навчально-виробничої, культурно-масової роботи та сектор патріотичного виховання, які надають дієву допомогу в організації навчально-виховного процесу.

Основна задача сектору навчально-виробничої роботи - це виховання розуміння того, що отримані знання і навички у навчальному процесі дадуть змогу у майбутньому добре працевлаштуватися, бути потрібними на ринку праці.

Сектором ведеться контроль за відвідування учнями занять та виробничої практики, за станом техніки безпеки і охорони праці в училищі, організовуються та проводяться конкурси професійної майстерності, конкурси "краща група". Члени Ради беруть участь в засіданні стипендіальної комісії, у визначені претендентів на заохочення.

Питання трудової дисципліни учнів, результати навчання, проблеми організації самостійної роботи учнів, реалізації прав і обов'язків учнів розглядаються на засіданнях учнівської Ради, яка проводиться один раз на місяць.

За ініціативи членів учнівського самоврядування в училищі проводяться різноманітні культурно-масові заходи: вечори, диспути, конкурси, виставки, огляди художньої самодіяльності, КВНи, екскурсії по визначним історичним місцям Вінницької області та України.

Робота сектору патріотичного виховання є співпраця з ветеранськими організаціями, підвищення інтересу учнів до історії рідного краю, розвиток свідомого відношення до минулого своєї країни, культури та традиціям. Організовуються зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій в Афганістані з військовослужбовцями діючих Збройних Сил України.

Таким чином, розвиток ініціативи та самостійності учнів у роботі органів самоврядування сприяє формуванню особистості майбутнього робітника, виховання активної, професійної та громадської позиції, навичкам поведінки у суспільстві, сім'ї, системі соціальних відносин.

Співпраця

Державний професійно-технічний навчальний заклад (ДПТНЗ) "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище" дбає про подальше навчання своїх випускників, що навчаються за спеціальністю: 5.050100 "Комерційна діяльність".

Після закінчення училища випускники, які навчаються за згаданою вище спеціальністю мають можливість продовжити навчання за обраним фахом у вищих навчальних закладах ІІІ рівня акредитації згідно договору про спільну діяльність: Київський інститут бізнесу і технологій, Вінницький торгівельно-економічний університет, Вінницький філіал національного університету культури та мистецтв. На основі даного договору учні зараховуються на V семестр Київського інституту бізнесу і технологій та Вінницького торгівельно-економічного університету згідно обраної спеціальності.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.10.2014