Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Іллінецький державний аграрний коледж (04345) 2-11-20, 2-31-98, 2-18-98
Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Червона Площа 2  (карта)
http://www.idak.vn.ua/

Іллінецький державний аграрний коледж

Іллінецький державний аграрний коледж – один з найстаріших навчальних закладів Вінницької області.

Історія

Його історія бере початок з 1 жовтня 1921 року. Саме тоді рішенням Липовецького повітового виконавчого комітету Рад для підготовки агротехніків рільництва була заснована Іллінецька сільськогосподарська професійна школа.

В рік заснування в школу було зараховано 35 учнів. Учбове господарство навчального закладу мало 80 гектарів орної землі, 7 гектарів саду і невелику ділянку лісу, кінні плуги, борони, молотарку, нафтовий двигун, сівалку і дві лобогрійки. Всі роботи по вирощуванню сільськогосподарських культур виконували учні.

За перший рік навчання було створено агрономічний, хімічний та фізичний кабінети. Навчальний процес здійснювали три викладачі спеціальних і два - загальноосвітніх дисциплін.

У 1929 році агропрофшколу було перетворено в агрономічний технікум. А в 1934 році його розширено за рахунок приєднання Вінницького та Полонського (Житомирська область) агрономічних технікумів.

Напередодні фашистського вторгнення на Україну технікум мав добре обладнані кабінети, укомплектовану бібліотеку та учбове господарство, що дозволяло готувати кваліфікованих агрономів – буряководів та агрономів –рільників.

Під час війни німецько – фашистські загарбники зруйнували приміщення навчального корпусу та гуртожитки технікуму, знищили бібліотеку та обладнання кабінетів. Після звільнення Іллінеччини від окупантів у березні 1944 року розпочалися роботи по відновленню діяльності технікуму. Незважаючи на труднощі післявоєнних років, 1 жовтня 1944 року навчальний заклад розпочав підготовку фахівців для сільського господарства: агрономів – рільників, агролісомеліоратор.

У 1956 році в технікумі відкривається заочне відділення.

У 1964 році навчальний заклад реорганізовано в радгосп – технікум. Його виробничою лабораторією стало багатогалузеве високомеханізоване господарство загальною площею понад чотири тисячі гектарів землі з розвиненим племінним тваринництвом та насінницьким напрямком у рослинництві.

В 1998 році радгосп – технікум отримав статус державного аграрного технікуму з навчально – дослідним господарством.

В цьому ж році розпочато підготовку фахівців з двох нових спеціальностей : «Організація виробництва» та «Консервування».

В 2000 році розпочато підготовку фахівців зі спеціальності «Бухгалтерський облік». А також в якості експерименту за сприяння Міністерства аграрної політики України технікум отримав дозвіл від Міністерства освіти та науки на наповнення існуючих в навчальному закладі спеціальностей відповідними спеціалізаціями.

При технікумі в 1999 році створено регіональний навчально – практичний центр по вивченню вітчизняної та зарубіжної техніки і прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, який охоплює 9 аграрних технікумів центральних областей України.

З 1998 року інформаційна база зі спеціальностей, які готує технікум, забезпечується наявністю в навчальному закладі глобальної комп’ютерної мережі Internet.

Матеріально-технічна база

Адміністрація та колектив навчального закладу постійно працюють над зміцненням матеріально – технічної бази та удосконаленням навчально – методичного забезпечення для підготовки фахівців – аграріїв. Щорічно значна частина коштів із спец фонду вкладається в поточні та капітальні ремонти навчальних приміщень та оновлення навчально-матеріальної бази. За останні 5 років добудовано танцювально – виставкову та тренажерну зали.

Дослідне господарство забезпечує умови для належної практичної підготовки студентів та проведення науково – дослідницьких робіт.

Новою сторінкою в історії технікуму стала практика студентів у фермерських господарствах Польщі, Швеції, Швейцарії, міцніють міжнародні зв’язки навчального закладу.

З 1січня 2003 року почав свою роботу проект “Еко – Lan Ukraina”. Проект проводить дирекція з питань розвитку та співробітництва Швейцарії, виконавці проекту Швейцарський аграрний інститут Цоллікофен та Іллінецький державний аграрний коледж. Проект утворився на основі вже працюючого з 2000 року проекту “Вирощування твердої біологічної пшениці в Україні”. Проект підтримує три цілі: сприяння розвитку біологічного землеробства, накопичення фахового досвіду та створення додаткового прибутку в с\г виробництві. Проект на 100% фінансується швейцарським урядом. В рамках проекту передбачається виробнича чотирьохмісячна практика для студентів та стажування для викладачів.

В 2003 році Іллінецький державний аграрний технікум реорганізовано в Іллінецький аграрний технікум Вінницького державного аграрного університету за наказами:

Міністерства аграрної політики України - №148 від 26.05.2003 року

Вінницького державного аграрного університету - № 192 від 13.06.2003 року.

На виконання наказу Мінагрополітики України від 20 липня 2004 року за № 260 за наказом Вінницького ДАУ від 22 липня 2004 року за № 108т «Про перейменування технікумів» Іллінецький аграрний технікум Вінницького державного аграрного університету перейменовано в Іллінецький коледж Вінницького державного аграрного університету.

Наказом Міністерства аграрної політики України від 20.02.2008 року №69 „Про внесення змін до наказів Мінагрополітики 26.05.2003 року №148 та від 20.07.2004 року №260” вищезгадані накази визнано такими, що не реалізовані, та Іллінецький коледж Вінницького ДАУ перейменовано в Іллінецький державний аграрний коледж. Відповідно, Іллінецькому державному аграрному коледжу повернуто статус юридичної особи.

Забезпечення навчального процесу

В своїй структурі коледж має навчально-виробничу лабораторію з виробництва та переробки продукції рослинництва та тваринництва загальною площею сільськогосподарських угідь 850 га., в тому числі 677 га ріллі. Площу 80 га. займають пасовища. Галузь рослинництва має насінницький напрямок. В тваринництві домінують скотарство та свинарство.

В Іллінецькому державному аграрному коледжі навчання ведеться на денній та заочній формі. В 2009-2010 навчальному році на денній формі навчання налічується 872 студенти, на заочній – 199. Коледж, крім професійної підготовки, забезпечує також право кожного громадянина на повноцінну середню освіту, отримавши відповідну ліцензію Міністерства освіти та науки України.

Навчальний заклад, який має 87-річну історію, ввійшов у ХХІ століття, ставлячи перед собою багато нових завдань, серед яких основними є удосконалення існуючих шляхів підготовки спеціалістів, вивчення і впровадження в практику навчальної діяльності нових можливостей.

У нових соціально-економічних умовах, для яких є характерним стрімкі зміни на ринку праці, виникає потреба в постійному удосконаленні навчально-виховного процесу в коледжі. Тому вважаємо пріоритетним для себе реалізацію наступних завдань:

  • перегляд цілей навчально-виховного процесу в коледжі з переорієнтацією його на розвиток особистості, її здібностей до професійної, соціально-інноваційної та науково-технічної діяльності;
  • оновлення змісту навчання за рахунок наповнення існуючих в коледжі спеціальностей конструктивними спеціалізаціями;
  • оптимізація навчально-виховного процесу, спрямованість його на досягнення мети підготовки фахівців для сільського господарства з адекватними затратами сил суб’єктів цього процесу, коштів, ресурсів і одночасним досягненням високої якості знань, умінь та навичок творчої діяльності;
  • зміщення акцентів з процесу викладання, особливо на старших курсах, на процес самостійного навчання майбутніх спеціалістів, засвоєння ними знань і досвіду під керівництвом викладача на основі збільшення аудиторної та позаурочної самостійної роботи;
  • збільшення в навчальному процесі питомої ваги знань з розвитку аналітико-прогностичного мислення;
  • набуття студентами глибоких професійних навичок, досконале володіння сучасними технологічними процесами в аграрному секторі економіки;
  • всебічне методичне, дидактичне, комп’ютерне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців;
  • випереджувальний розвиток людини і формування людських якостей.

Навчальний процес в коледжі має світський характер і вільний від втручання політичних партій і релігійних організацій.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014