Галузь знань «Ветеринарна медицина» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (ЛНУВМБ) м. Львів, вул. Пекарська, 50
2.
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) Київська обл., м. Біла Церква, пл. Свободи 8/1
3.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпро, вул. С. Єфремова 25
4.
Житомирський національний агроекологічний університет (ЖНАУ) м. Житомир, бульвар Старий 7
5.
Кримський агротехнологічний університет (КАТУ) АР Крим, м. Сімферополь, смт Аграрне
6.
Луганський національний аграрний університет (ЛугНАУ) м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 68
7.
Міжнародний гуманітарний університет м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 33
8.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
9.
Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 13
10.
Подільський державний аграрно-технічний університет (ПДАТУ) Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка 13
11.
Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) м. Полтава, вул. Сковороди 1/3
12.
Сумський національний аграрний університет (СНАУ) м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
13.
Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА) Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка