Галузь знань «Електроніка та телекомунікації» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: електроніка, телекомунікації та радіотехніка, авіоніка.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

26.
Національний університет "Одеська морська академія" (НУ ОМА) м. Одеса, вул. Дідріхсона 8
27.
Національний університет "Одеська політехніка" м. Одеса, Проспект Шевченка 1
28.
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" м. Полтава, Першотравневий проспект 24
29.
Національний університет "Чернігівська політехніка" м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
30.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
31.
Національний університет Запорізька політехніка м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
32.
Національний університет кораблебудування ім. Макарова (НУК) м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9
33.
Одеський Технологічний Університет "ШАГ" м. Одеса, вул. Садова, 3
34.
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Університетська 33
35.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
36.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 17
37.
Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя (ТНТУ) м. Тернопіль, вул. Руська, 56
38.
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Даля Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект 59-А
39.
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) м. Харків, вул. Університетська, 16
40.
Український державний університет залізничного транспорту м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
41.
Харківський національний університет ім. Каразіна (ХНУ) м. Харків, пл. Свободи 4
42.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Кожедуба (ХНУПС) м. Харків, вул. Сумська буд. 77/79
43.
Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) м. Харків, пр. Науки, 14
44.
Хмельницький національний університет (ХНУ) м. Хмельницький, вул. Інститутська 11
45.
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) м. Кропивницький, пр. Університетський, 8
46.
Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) м. Черкаси, бул. Шевченка 460
47.
Чернівецький національний університет ім. Федьковича (ЧНУ) м.Чернівці, вул. Коцюбинського 2