Галузь знань «Електрична інженерія» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, енергетичне машинобудування, атомна енергетика, теплоенергетика, гідроенергетика.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

51.
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Університетська 33
52.
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП) АР Крим, м. Севастополь, вул. Курчатова 7
53.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
54.
Сумський національний аграрний університет (СНАУ) м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
55.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 17
56.
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (ТНУ) м. Київ, вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі) 33
57.
Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя (ТНТУ) м. Тернопіль, вул. Руська, 56
58.
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) м. Харків, вул. Університетська, 16
59.
Український державний університет залізничного транспорту м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
60.
Український державний університет науки і технологій м. Дніпро, вул. Академіка Лазаряна 2
61.
Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ) м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8
62.
Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) м. Харків, вул. Клочківська 333
63.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) м. Харків, вул. Петровського 25
64.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка м. Харків, Алчевських 44
65.
Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) м. Харків, вул. Сумська, 40
66.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17
67.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ) м. Харків, вул. Революції 12
68.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Кожедуба (ХНУПС) м. Харків, вул. Сумська буд. 77/79
69.
Херсонський національний технічний університет (ХНТУ) м. Херсон, Бериславське шосе 24
70.
Хмельницький національний університет (ХНУ) м. Хмельницький, вул. Інститутська 11
71.
Хустський навчально-консультаційний центр НУ "Львівська політехніка" Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Львівська, 247
72.
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) м. Кропивницький, пр. Університетський, 8
73.
Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) м. Черкаси, бул. Шевченка 460
74.
Чернівецький національний університет ім. Федьковича (ЧНУ) м.Чернівці, вул. Коцюбинського 2