Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
KaterinaGolyuk
За останні 10 років в Україні докорінно змінилися умови і якість допомоги новонародженим, що призвело до значного скорочення показників летальності цієї групи хворих дітей. Незважаючи на значні успіхи перинатології, близько 80 % дітей народжуються з патологією, а кожен п’ятий новонароджений – передчасно. Передчасне народження дітей має вагомий економічний тягар як на системи охорони здоров’я, так і на родини таких дітей, так як надання невідкладної допомоги, виходжування та реабілітація потребує значних фінансових затрат. Збільшення народження передчасно народжених дітей, в тому числі з малою та дуже малою масою тіла при народженні залишається актуально проблемою. Це пов’язано з великою смертністю, високовартісними методами невідкладної допомоги, виходжування новонароджених і реабілітація, їх інвалідизацією надалі. У структурі дитячої інвалідності 35-40 % ураження центральної нервової системи (ЦНС) виявляються наслідками перинатальної патології. А саме прогредієнтний перебіг перинат...
Тетяна
У своїх працях А. Ковальові Н. Мясищев, аналізуючи музичні здібності, в першу чергу описують творчі здібності: музичну фантазію, яку пов’язують із характеристиками внутрішнього слуху, показником творчого мислення, який проявляється у емоційно-психологічних особливостях музичного твору. Автори вважають, що пам’ять повинна посісти вагоме місце у структурі музичних здібностей, оскільки музично обдаровані діти вражають своєю швидкістю, легкістю та міцністю засвоєння музичного матеріалу. М.Леонтович наголошував на необхідності розвитку музичних здібностей у процесі навчання співу, а також шляхом написання ритмічних і мелодичних диктантів, залучення їх до власної музичної творчості. Ці питання дістали ґрунтовне розкриття в його методичних розробках[3,с. 27].
Максим
В інформатиці поняття "система" найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп'ютера. Доповнення поняття "система" словом "інформаційна&q... uot; відображає... мету її створення і функціонування.  Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.  Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи.  У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:  1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юрид...
Максим
В інформатиці поняття "система" найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп'ютера. Доповнення поняття "система" словом "інформаційна&q... uot; відображає... мету її створення і функціонування.  Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.  Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи.  У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:  1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юрид...
00000
В інформатиці поняття "система" найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп'ютера. Доповнення поняття "система" словом "інформаційна&q... uot; відображає... мету її створення і функціонування.  Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.  Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи.  У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:  1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юрид...
ivanka
Актуальність теми. Відповідальність у конституційному праві є основним засобом правомірного впливу держави на суб’єктів права, які не відповідають вимогам чинного законодавства, таким чином підриваючи верховенство права, яке утвердилося в суспільстві. Кожна держава включила до Конституції та у звичайні закони положення про факти, які слід інкримінувати, та конкретні санкції, які будуть застосовані до вищих державних чиновників, врегулювала необхідність судового переслідування органів державної влади найвищого рівня в державі внаслідок порушення конституційного законодавства. Конституційна відповідальність – це аспект юридичної відповідальності, що випливає із соціальної відповідальності. На території України – це загальна, більш широка та складна деонтологічна категорія. Важливість даної теми дослідження зумовлена також і тим, що з допомогою конституційно-правової в
Назар
В інформатиці поняття "система" найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп'ютера. Доповнення поняття "система" словом "інформаційна&q... uot; відображає... мету її створення і функціонування.  Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.  Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи.  У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:  1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юрид...
Володимир
Іванович С.І., Склярук Т.В. (керівник). Лідерство та керівництво в організації (на прикладі ТОВ «ВЕНБЕСТ»). Бакалаврська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021. Розширена анотація У бакалаврській кваліфікаційній роботі проаналізовано існуючі теоретичні напрацювання у сфері лідерства. З`ясовано сутність та змістове наповнення понять лідер, керівник, лідерство. Визначено спільні та відмінні риси між керівником та лідером. Названо рівні лідерства за Максвеллом, які дозволяють оцінити ефективність лідерства на підприємстві. Проаналізовано галузь охоронних послуг в Україні. Охарактеризовано господарську діяльність ТОВ «ВЕНБЕСТ». Проведено аналіз чисельності та структури персоналу ТОВ «ВЕНБЕСТ». Проаналізовано феномен лідерства на підприємстві. Оцінено рівень лідерства керівників та лідерів ТОВ «ВЕНБЕСТ». Виокремлено причини низької ефективності лідерства на ТОВ «ВЕНБЕСТ». Запропоновано шляхи підвищення ефективності лідерства вітчиз...
катерина
У Конвенції ООН проти корупції, ратифікованій Україною 18.10.2006, зазначен: «1)термін «державна посадова особа» означає: а)будь-яку особу, яка обіймає посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі Держави-учасниці, яку призначено чи обрано, праця якої оплачувана чи неоплачувана (незалежно від стар- шинства); б)будь-яку іншу особу, яка виконує будь-яку державну функцію, зокрема й для державного органу або державного підприємства, або надає будь-яку державну послугу, як це визначається у внутрішньому праві Держави-учасниці і як це застосовується у відповідній галузі правового регулювання цієї Держави-учасниці; в)будь-яку іншу особу, що визначається як державна посадова особа у внутрішньому праві Держави-учасниці.
nadusha_maluta@meta.ua
У кожному із них психологічний аспект може мати свій специфічний зміст. Соціально-психологічний аспект знаходить відображення в інтегративних показниках групової психології, що є значущими для збереження цілісності колективу та його функціонування як відносно самостійного об’єднання людей. Ідеться про такі характеристики колективу, як єдність, згуртованість, міра взаємодопомоги, близькості членів колективу, подібність їхніх думок, оцінок настанов, спрацьованості. Коли йдеться про зміст та природу соціально-психологічного клімату, завжди треба брати до уваги те, що це суб’єктивне утворення (те, що відображається), одне з психологічних масових явищ, що виникають в групах та колективах. Об’єктивною реальністю, яка знаходить відображення у психологічному кліматі в колективі, є його реальна життєдіяльність – конкретні види діяльності, які здійснюються членами колективу, способи їх взаємодії між собою, організаційна культура. Психологічний клімат, як суб’єктивне утворення може по різному усвідомлюватись членами колективу
тарас
Хюгге, лагом, Нікс, вабі сабі - в кожному куточку світу філософію затишку і щастя розуміють по-своєму. Скандинави закутують в пледи, японці шукають дзен в природній красі, а данці просто нічого не роблять. Але все концепції базуються на одному - гармонії. Гармонія будинку неможлива без чіткої організації зберігання речей. Порядок в будинку - порядок в голові. Саме в такій послідовності і ніяк інакше! Якщо ви хочете привести думки в порядок, то почніть з прибирання будинку. Ніякої філософський курс, коуч або книга не допоможуть знайти щастя, коли ви не можете знайти вдома фен.
наталя
Особливістю професійної діяльності лікарів є щоденний контакт з хворими, їх родичами, щохвилинна відповідальність за життя пацієнта. Крім цієї специфіки, до формування СЕВ призводять напружені відносини всередині колективу, часта зміна кадрів, рівень заробітної плати, незадовільні умови праці, режим постійної конкуренції, відсутність фізичної активності, шкідливі звички, понаднормові години, неоплачувані переробки. Синдром емоційного вигорання формується поступово протягом певного періоду роботи. Він є наслідком психологічного захисту особистості у відповідь на психотравмуючі ситуації. Професійна діяльність медичних працівників насичена стресогенними чинниками, головними з яких психологи називають інтенсивне спілкування з різними людьми впродовж тривалого часу з метою вирішення їх проблем, публічність, емоційно напружену атмосферу і постійний контроль правильності своїх дій. З часом усе це може спричинити внутрішнє роздратування й емоційну нестабільність.
Микола
В 2021 році проблема глобалізаційних проблеи у всіх моментах діяльності на перший пла виходить проблема збереженя навколишнього середовища та атмосфери нашої планети у процесі вткидів вуглекислого газу транспортом, в тому числі і залізничного перевезення. За останні декілька ркоів перевезеня вантажів залізничним способом дуже сильно зменьшились.Наприклад в 2011 році перевезення залізницею становили 470 млн Т вантажів,а на 2020 рік перевезення становили 305,4 мл т вантажів,що на 2,3% зменьшилось на за декілька років.Якщо подивитись на ситуацію і зрівняти з попереднім роком,то можна сказати,щоперевезення залізницею значно скоротились.Так,в 2019 році Укразілзниця перевезла 301 млн. т. вантажів що на 2,8% меньше ніж в2018 році.Я вважаю,що це зумовлено тим що залізниця сильно шкодить навколишньому середовищу.Тому в Україні за остані роки перевезння вантажів Укрзалзницею значно зменьшились.
Люда
Кожна людина знає, що таке емоції, але пояснити не завжди може. Це не дивує, оскільки і до цього часутермін«емоції» в науці залишаються незрозумілим, адже роль емоцій у багатьох аспектах є провідною. Почуття і емоції, здійснюють різні функції. Вони керуютьповедінкою особи, втручаючись на стадіїприйняття рішення так і на стадії самооцінки отриманого результату.​Емоції – це психічне новоутворення, яке відображає ставлення людини до навколишнього середовища.Всі наші потреби «комунікують» з нами мовою емоцій. Негативні емоції постають щоразу, коли потреба не задовольняється, а позитивні – коли вона задовольняється. Важливо знати, що негативні і позитивні емоції виконують надзвичайно важливу соціальну, біологічну та мотиваційну функцію. Емоції слугують організму на енергетичному,фізіологічному рівні підготуватися до належної реакції, поведінки в різній ситуації, повідомляютьпро розуміння об’єкта, явища для особистості, підштовхують до дій, дають змогу розміщувати безпосередні контакти з людьми та регулюють соціальну поведінку. Почуття – це специфічно людські, узагальнені переживання ставлення до певних предметів і явищ навколишнього світу, вони мають культурно-історичний характер. До вищих належать моральні, естетичні, інтелектуальні, праксичні почуття
Марія Марчук
Як повинні сповідатись люди? Для початку у церкві потрібно попередити священнослужителя, що є бажаючі посповідатись та підійти до вказаного місця, де і будете сповідатись коли це буде дозволено, тобто священник повинен перевірити чи немає засторог чи заборон перед сповіддю. Тоді вже можна стати біля сповідальниці, перехреститись три рази та поцілувати хрест та святе Євангеліє, на яке можна покласти праву руку, потрібно назвати своє церковне ім’я та розповідати про вчинені гріхи. При кінці сповіді, священник покриває єпитрахилем голову людини, що приступила до сповіді і молиться розрішальну молитву, потім над головою сповідника утворює рукою обрис хреста і забирає єпитрахиль з голови людини, що сповідається. Після цього сповідник знову хреститься та цілує хрест та святе Євангеліє. І тільки тоді можна звертатись до отця, щоб благословив для прийняття святого Причастя.
Аліна Заруцька
Сьогодні у людей з’явилася можливість купувати ліки не виходячи з дому. У цьому нам допомагає інтернет, а ось привела до таких обставин низка деяких факторів, включаючи вже нашумілий коронавірус. Але чи так це надійно і безпечно, замовляти медикаменти онлайн, і чи є це новою альтернативою, вже всім звичним, аптекам? Щоб максимально наблизитися до актуальності проблем, які можуть виникнути в разі придбання ліків в інтернеті, пропоную не брати до уваги, наприклад, таблетки від головного болю, або сироп від кашлю. Якщо в аптеки є сайт, угоду з поштовими сервісами і, найголовніше, дозвіл у Ліцензійному реєстрі, то є й право продавати ці медикаменти онлайн. А що робити з препаратами, які виписуються людині лікарем? Все просто, треба лише надати рецепт в електронному форматі. Але є й перелік ліків, що продаватися онлайн не можуть, а саме: ліки з наркотичним складом, психотропними речовинами й прекурсорами, а також сильнодіючими, радіоактивними, імунобіологічними ліками та ліками з отруйними речовинами, які заборонено для продажу і у звичайних аптеках. Бачите? Вже є деякі обмеження. То може легше сходити в звичайну аптеку і знайти потрібні ліки там? Можна. І замовити ліки онлайн теж можна. Тут скоріше справа в тому, як окремій людині легше реалізувати придбання медикаментів, і як зможе аптека реалізувати цей продаж. Обираючи спосіб придбання ліків, користуйтесь найвдалішим та найзручнішим для вас способом. Зробити це онлайн, чи сходити в аптеку – не має значення. Головне, це звертатися до закладів з ліцензійним дозволом на продажу медикаментів, та піклуватися про своє здоров’я!
111
Системні аналітики, архітектори і програмісти беруть участь в розробці діаграм компонентів. Діаграма компонентів забезпечує послідовний перехід від логічного представлення до конкретної реалізації проекту у вигляді програмного коду. Деякі компоненти можуть існувати тільки на етапі компіляції програмного коду, інші - на етапі його виконання. Діаграма компонентів показує загальні відносини між компонентами, розглядаючи останні як відносини між ними.
ііі
За технологічними особливостями виготовлена продукція поділяється на неподільну та дискретну. Дискретна продукція формується з різних складових елементів, а неподільна продукція, навпаки, це однорідна маса, яка не ділиться на компоненти. Виробництво неподільних продуктів може здійснюватися лише за допомогою використання безперервних технологічних процесів. Дискретні вироби виготовляються із використанням перервних та напівнеперервних процесів. В останньому одна операція виконується безперервно, а інша – з перервами. Кожен виробничий процес здійснюється в часі та просторі. Тривалість виробничого циклу, особливо при виготовленні дискретних виробів, сильно впливає на її просторову організацію, тим самим раціонально організовуючи роботу та розташування своїх бригад на певній території, щоб забезпечити течію робочої сили найкоротшим шляхом.
Юлія
З давніх часів добрих гостей зустрічають в Україні хлібом-сіллю, які подають на рушниках, оздоблених чудовою вишивкою. Можна побачити рушники і на весіллі, рушниками прикрашають образи в хаті. Часто можна побачити портрет великого Кобзаря, прикрашений вишитим рушником. Вишивають в Україні на білому тлі, найчастіше червоними і чорними нитками, але можна зустріти і жовто-голубі орнаменти. Жовтий і блакитний – символи золотих ланів і синього неба, а про червоний і чорний говорять, що червоний – то любов і радість, а чорний – журба. Вони переплелися в житті людини, як орнаменти на рушнику. У давні часи рушники вважали за обереги. Вони мали оберігати житло від злих сил, а людину – від негараздів. Тому вишивані рушники дарували; та й зараз дарують “на щастя, на долю”, як співається у відомій пісні.
Liuda
Нормативно-правові акти, які регулюють питання освіти: Національна стратегія розвитку освіти, Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, закони України «Про освіту» тощо спрямовують педагогів на посилення уваги до формування у школярів оптимістичного світосприйняття, самосвідомості, рефлексивних рис, довіри до своїх можливостей, впевненості у собі, наполегливості як базових якостей особистості необхідних для подальшого становлення у житі. Учитель молодших класів має враховувати, що емоційна сфера кожної дитини не має аналогів. Коли дитина йде до школи, емоційні реакції учня спрямовані на процес і результат навчальної діяльності та хороше ставлення оточуючих. У молодшому шкільному віці більшість учнів досить емоційно реагує на оцінки, думки вчителя. Кожна дитина по-своєму реагує на одні й ті самі речі: так у одного незнайома ситуація може викликати емоційний підйом, а в іншого смуток і апатію. Вольова сфера також є важливим компонентом психіки дитини, оскільки нерозривно пов’язана з мотиваційною сферою особистості, пізнавальними й емоційними процесами.