Драматургія і театр (міжгалузевий інтегрований курс). 5–6 класи. (Старагіна І. П., Чужинова І. Ю., Івасюк О. М.)

Чинна модельна навчальна програма міжгалузевого інтегрованого курсу «Драматургія і театр» для 5–6 класів авторів Старагіна І. П., Чужинова І. Ю., Івасюк О. М.

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Драматургія і театр. 5–6 класи», метою вивчення міжгалузевого інтегрованого курсу на етапі адаптаційного циклу є розвиток особистості учня та учениці, їхніх мовних, читацьких та комунікативних здібностей; здатності сприймати театр як специфічний мистецький простір для здобуття досвіду рефлексій та інтерпретацій; досліджувати форму та зміст сценічної творчості; проявляти емоційний інтелект, творче мислення, ініціативність, самосвідомість й самоефективність, уміння комунікувати з іншими, долати бар’єри, пов’язані з неоднозначністю, невизначеністю та ризиками, співпрацювати з іншими особами; бути залученим до культурних процесів в Україні.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
14.07.2021