Математика. 5–6 класи. (Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А. та ін.)

Чинна модельна навчальна програма з математики для 5–6 класів авторів Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А. та ін.

Математика. 5–6 класи. (Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А. та ін.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Математика. 5–6 класи», метою вивчення предмету є формування в учнів / учениць предметної математичної компетентності, що передбачає здатність розвивати й застосовувати математичні знання та методи для розв’язання широкого спектра проблем у повсякденному житті; моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичного апарату; усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в особистому та суспільному житті людини.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
14.07.2021