Інтегрований курс румунської та зарубіжної літератури. 5–9 класи (Говорнян Л. С., Колесникова Д. О. та ін.)

Чинна модельна навчальна програма інтегрованого курсу румунської та зарубіжної літератури для 5–9 класів авторів Говорнян Л. С., Колесникова Д. О. та ін.

Інтегрований курс румунської та зарубіжної літератури. 5–9 класи (Говорнян Л. С., Колесникова Д. О. та ін.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Інтегрований курс румунської та зарубіжної літератури. 5–9 класи», основним завданням вивчення літератури є розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно знайомитися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності; формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру.

Перелік художніх творів для вивчення в 5-9 класах укладений відповідно до вікових особливостей дітей і підлітків на підставі рекомендацій науковців, учителів, психологів, бібліотекарів, а також результатів досліджень кола дитячого й підліткового читання школярів різних вікових категорій. Модельна навчальна програма сприяє формуванню системи цінностей, розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності тощо.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
13.07.2021