Інтегрований курс кримськотатарської мови та літератури. 5–6 класи (Мамутова М. Р., Сеїт-Джеліль А. Ш.)

Чинна модельна навчальна програма інтегрованого курсу кримськотатарської мови та літератури для 5–6 класів авторів Мамутова М. Р., Сеїт-Джеліль А. Ш.

Інтегрований курс кримськотатарської мови та літератури. 5–6 класи (Мамутова М. Р., Сеїт-Джеліль А. Ш.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Інтегрований курс кримськотатарської мови та літератури. 5–6 класи», основною метою курсу є розвиток мовної, мовленнєвої та читацької компетентності учнів, гуманістичного світогляду; здатність спілкуватися кримськотатарською мовою для духовного, культурного та національного самовираження; збагачення емоційно-чуттєвого, естетичного, соціального та пізнавального досвіду; розвиток логічного, критичного та образного мислення, літературно-творчих здібностей; формування ціннісних орієнтацій і ставлень.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021