Угорська мова. 5–9 класи (Браун Є. Л., Бардош Н. С. та ін.)

Чинна модельна навчальна програма з угорської мови для 5–9 класів авторів Браун Є. Л., Бардош Н. С. та ін.

Угорська мова. 5–9 класи (Браун Є. Л., Бардош Н. С. та ін.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Угорська мова. 5–9 класи», структура програми відповідає формі, де передусім переважає принцип спілкування, а потім вивчення граматичного матеріалу для даної вікової групи. Розумінням та створення тексту, розвиток мовлення та письма відіграють важливу роль у навчальній програмі. Основна увага приділяється аудіюванню текстів, доречному використанню діалогу в різних ситуаціях, правильному мовленню та розумінню текстів різних типів.

Найоб’ємнішою частиною навчальної програми є вивчення граматики. За навчальною програмою учні поступово ознайомлюються із лінгвістичними поняттями з фонетики, лексикології, будови слова, способів словотворення, а також принципів угорської орфографії та морфології. Крім цього, ознайомлюються із граматичними поняттями: типи простих та складних речень, їх будова та аналіз; типи речень з різними видами зв’язку. Граматично правильна побудова словосполучень та речень також відіграє важливу роль, як і знайомство з епохами історії угорської мови.

Навчальна програма вміщує матеріал, який повністю відповідає віковим особливостям учнів, знайомить їх з правильним використанням рідної мови у різних життєвих ситуаціях.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021