Словацька мова. 5–6 класи (Герзанич М. М., Шабаш Н. М.)

Чинна модельна навчальна програма зі словацької мови для 5–6 класів авторів Герзанич М. М., Шабаш Н. М.

Словацька мова. 5–6 класи (Герзанич М. М., Шабаш Н. М.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Словацька мова. 5–6 класи», основною метою вивчення курсу в закладах загальної середньої освіти є формування спеціальних (предметних) компетентностей, досягнення вільного рівня володіння словацькою мовою в усіх видах мовлення (аудіювання, читання, говоріння, письмо), формування й розвиток здатності застосувати знання, навички та уміння у практичній діяльності та розкриття за допомогою словацького мовлення загальнолюдських цінностей, сприяння становленню гуманістичного світогляду учнів, розширенню їх культурно-пізнавального потенціалу, вихованню потреби в удосконаленні власної мовленнєвої культури протягом усього життя.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021