Польська мова. 5–9 класи (початок вивчення з 5-го класу). (Мацькович М. Р., Калуські Томаш-Аркадіуш, Калуська Р. Ю.)

Чинна модельна навчальна програма з польської мови для 5–9 класів (початок вивчення з 5-го класу) авторів Мацькович М. Р., Калуські Томаш-Аркадіуш, Калуська Р. Ю.

Польська мова. 5–9 класи (початок вивчення з 5-го класу). (Мацькович М. Р., Калуські Томаш-Аркадіуш, Калуська Р. Ю.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Польська мова. 5–9 класи (початок вивчення з 5-го класу)», метою вивчення предмета є введення та розвиток знань польської мови, здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, необхідних для продовження навчання мови, на відповідному рівні у двомовному середовищі, таким чином, щоб до завершення навчання у 9 класі осягнути рівень В1, виховання відповідального, шанобливого ставлення до держави, у якій живеш, родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського та польського народів.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021