Українська мова для класів з навчанням молдовською мовою. 5–9 класи. (Свінтковська С. А., Верготі Л. Т. та ін.)

Чинна модельна навчальна програма з української мови для 5–9 класів з навчанням молдовською мовою авторів Свінтковська С. А., Верготі Л. Т. та ін.

Українська мова для класів з навчанням молдовською мовою. 5–9 класи. (Свінтковська С. А., Верготі Л. Т. та ін.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Українська мова для класів з навчанням молдовською мовою. 5-9 класи», метою вивчення української мови в класах з молдовською мовою навчання є розвиток компетентних здобувачів освіти із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають інформаційні та художні тексти, зокрема класичну та сучасну художню літературу для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і ставлень.

Високий рівень володіння державною мовою забезпечує можливість здобувачам освіти задовольняти соціальні, культурні, освітні потреби, сприяє взаєморозумінню й толерантності в умовах полікультурного середовища в Україні.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021