Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5–9 класи. (Гнаткович Т. Д., Шумицька Г. В. та ін.)

Чинна модельна навчальна програма з української мови для 5–9 класів з навчанням угорською мовою авторів Гнаткович Т. Д., Шумицька Г. В. та ін.

Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5–9 класи. (Гнаткович Т. Д., Шумицька Г. В. та ін.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 59 класи», метою вивчення української мови як державної є формування розвиненої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами української мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетентності.

Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, розвивальної й виховної функцій освітнього змісту навчального предмета

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021