Розвиток учнів на етичному матеріалі

Основою розвитку й добробуту держави є створення умов для вираження та вдосконалення свого інтелектуального та творчого потенціалу. Тому проблема виховання обдарованих дітей - одна з найактуальніших у сучасній педагогіці

Донецький ліцей № 30 працює над реалізацією регіональної цільової комплексної програми «Обдаровані діти» з 2002 р. У навчальному закладі створено власну систему відстеження й розвитку творчих здібностей дітей, основними завданнями якої є:

1. Виявлення обдарованих дітей.

2. Задоволення потреб учнів у новій інформації, науково-дослідницькій діяльності.

3. Комунікативна адаптація обдарованих дітей.

4. Допомога учням у самовираженні.

5. Моніторинг як засіб створення умов творчого розвитку учнів і педагогів.

В умовах переходу до компетентнісно-орієнтованої школи одним із головних завдань методичної служби ліцею є стимулювання самоосвіти та саморозвитку педагогів та обдарованих учнів.

Понад 30 учнів внесено до банку даних «Обдаровані діти» на рівні школи, чотири учні - до обласного банку даних, 10-11-ті класи ліцею - профільні.

У ліцеї існує практика реалізації індивідуальних психолого-освітніх програм у роботі з обдарованими дітьми. Результатом є понад тридцять призових місць у районних олімпіадах і 3-5 - в олімпіаді обласного рівня щорічно.

Творчі досягнення учнів презентуються в ліцейському журналі «Світоч».

Проект «Здібностям - зелене світло» покликаний реалізувати завдання комплексної програми «Обдаровані діти» на модулях етики. Уважаємо, що цей навчальний предмет дає необмежені можливості для виявлення та розвитку здібностей учнів, оскільки його специфіка дозволяє приділити певну кількість навчального часу вільному спілкуванню з учнями, а отже, здійснювати особистісно зорієнтований підхід. Зміст етичного матеріалу не тільки сприяє формуванню життєвих компетентностей, а й дає простір для творчого самовираження вчителя й учнів.

Реалізація даного проекту не є ізольованою від загальноліцейської діяльності в цьому напрямі. Проект передбачає позакласну роботу з етики, а також спілкування із класним керівником, учителями-предметниками, батьками обдарованого учня щодо подальшого розвитку його здібностей поза модулями етики в ліцеї та позашкільних організаціях.

Підґрунтям проекту є наше переконання: кожна дитина має певні здібності, необхідно тільки допомогти їй проявити себе. Учитель має спрямувати процес самореалізації в позитивне русло.

Отже, мета проекту «Здібностям - зелене світло» - виявлення чи розвиток інтелектуального та творчого потенціалу учнів на модулях етики, сприяння адаптації обдарованих ліцеїстів у навколишньому світі відповідно до їхніх прагнень, уподобань, талантів.

Проект передбачає реалізацію таких завдань:

1. Спонукати учнів до презентації власних здібностей на модулях етики та в позаурочний час.

2. Розвивати потенціал школярів шляхом використання нових освітніх технологій, спрямованих на активізацію творчих здібностей.

3. Формувати інтерес до навчання, стимул до самоосвіти; підтримувати в дітях дух пошуку, творчості, упевненості у власних силах.

4. Планувати подальшу стратегію розвитку здібностей.

Незважаючи на актуальність етики, на жаль, часто-густо на практиці її відносять до другорядних за значенням навчальних дисциплін у системі освіти, недооцінюючи багатоплановий потенціал нового предмета. Дуже прикро, адже найважливіші його функції не у вихованні й не в інтелектуальному розвитку учнів (хоча це, безперечно, заслуговує на увагу), а у величезних можливостях для самовираження, рефлексії та самовдосконалення, які дає усвідомлене вивчення етики. Тому надзвичайно важлива безперервність викладання етичних дисциплін у 5-11-х класах. Крім курсу «Етика» у 5-6-му кл., рекомендованого Міністерством освіти і науки, у Донецькому ліцеї № 30 пропонуються такі факультативні курси: «Основи моральної культури» (7-9-й кл.), «Етика та естетика» (10-11-й кл.)

Необхідно відзначити потенціал етичних дисциплін для формування полікультурної компетентності учнів. Етика передбачає інтеграцію з іншими навчальними предметами (літературою, філософією, музикою, психологією, образотворчим мистецтвом та ін.), що дає можливість виявити обдарованість школярів у різних сферах науки, мистецтва чи спілкування.

Проект «Здібностям - зелене світло» передбачає розвиток здібностей на уроках етики за такими напрямами:

1) науково-дослідницький;

2) комунікативний;

3) творчий (образотворчий, літературний, музичний, драматургічний тощо).

Як виявити здібності учня? Перший крок полягає у спонуканні школярів до саморозкриття. Практично реалізувати це пропонуємо двома методами:

1. Спостереження за учнями під час бесід, диспутів, дискусій; визначення оригінальних точок зору, нестандартних способів мислення.

2. Наявність поряд зі стандартним альтернативного творчого класного чи домашнього завдання на кожному модулі. Наприклад, намалювати певне етичне явище, написати вірш чи казку на задану моральну тему, інсценувати життєву ситуацію тощо.

Обидва методи дозволяють учителю аналізувати діяльність і продукти діяльності дітей і робити висновки та прогнози стосовно здібностей школярів. Відповідно до виявленої інформації викладач здійснює особистісно зорієнтований підхід до кожного учня. При цьому важливо розкрити перед дитиною можливі перспективи, утвердити віру у власні сили, прагнення до самовдосконалення.

У подальшій співпраці з учнем педагог пропонує індивідуальні творчі чи інтелектуальні завдання, консультує, указує на помилки, але необхідно пам'ятати, що найефективніших спільних результатів можна досягти лише в атмосфері взаємодії та взаєморозуміння. Учитель етики лише спрямовує діяльність дитини, не нав'язуючи своїх поглядів, свого світосприйняття.

Результати діяльності учнів обов'язково презентуються в ліцеї та за його межами (виставки малюнків, друкування творів, захист наукових робіт у МАН тощо), а найкращі доробки відзначаються.

Завершальним етапом діяльності вчителя етики є сприяння адаптації ліцеїстів у навколишньому світі відповідно до їхніх нахилів і здібностей. Цей етап включає повідомлення про успіхи дитини класного керівника, психолога, учителів-предметників, батьків та обговорення з ними стратегії подальшого розвитку дитини. Чимало можливостей у задоволенні творчих та інтелектуальних потреб учнів дають ліцей, позашкільні організації Кіровського району м. Донецька. Будь-які рішення необхідно приймати разом із дитиною, ураховуючи її потреби та бажання.

Протягом реалізації проекту здійснюється моніторинг.

Керівну роль у подальшому розвитку обдарованих учнів учитель етики відіграє лише в науково-дослідницькому напрямі. Захист наукових робіт з етики у Всеукраїнській малій академії наук (на матеріалі літератури, мистецтва, власного творчого доробку учнів) можливий при відділенні мистецтвознавства та філології. В інших напрямах роль учителя етики здебільшого інформативно-консультативна.

Проект триває з 1 вересня до 31 травня. Надалі планується періодична робота згідно з наведеним планом (тривалість періоду - навчальний рік).

Реалізація проекту «Здібностям - зелене світло» відповідно до поставлених завдань передбачає такі результати:

1. Підвищення рівня активності учнів, створення вільної, доброзичливої атмосфери на модулях.

2. Здібності дітей перебувають у стані постійної активізації розвитку.

3. Учні навчаються із задоволенням, усвідомлено займаються самоосвітою, науково-дослідницькою діяльністю, виражають себе у творчості. Підвищується самооцінка ліцеїстів.

4. Створено умови для подальшого розвитку здібностей учнів.

Уважаємо, що такі результати свідчать про досягнення поставленої мети.

Підвищення успішності учнів, показників адаптації здібних дітей у позаурочний час, наявність певних досягнень ліцеїстів у галузі науки чи творчості на етичному матеріалі свідчать про успішність проекту.

На основі зібраної та обробленої інформації оформлюється звіт, де визначаються підсумки роботи. Інформація про результати проекту дається адміністрації школи, повідомляється батькам учнів, висвітлюється в засобах масової інформації.

До реалізації проекту залучено учнів 5-11-х класів ліцею, учителів, психологів, батьків, і кожна сторона має користь від його виконання:

  • підвищується престиж навчального закладу;
  • учителі та психологи вдосконалюють свій науково-методичний рівень, реалізують потребу у творчому самовираженні;
  • батькам забезпечується тісний контакт із ліцеєм, передбачається відкрите спілкування батьків, дітей та вчителів;
  • учні мають можливість розкрити свій потенціал, виконання проекту сприяє усвідомленій визначеності із профілем у старших класах ліцею та з майбутньою професією.

Отже, ефект від реалізації проекту довготривалий. Проект «Здібностям - зелене світло» є важливою складовою в системі формування відповідальних, інтелігентних, творчих громадян України.

Додаток 1

Анкета для учнів (проводиться на початку навчального року)

1. Чим я люблю займатись у вільний час?

2. Мої улюблені предмети в ліцеї.

3. Які гуртки, клуби, секції я відвідую? Які хочу відвідувати?

4. Мої самоосвітні та творчі плани на навчальний рік.

Анкета для учнів (проводиться наприкінці навчального року)

1. Що найбільше запам'яталось мені на модулях етики? Що сподобалось? Що хотілось би змінити?

2. Які нові здібності в собі, нові мої можливості допомогли мені відкрити модулі етики?

3. Які гуртки, клуби, секції я відвідую?

4. В яких ліцейських і позаліцейських заходах я брав участь цього року?

5. Що нове можна запровадити на заняттях з етики в наступному році?

6. Як часто в реальних ситуаціях я апелюю до етичних знань?

7. Які теми, питання, обговорювані на уроках, уже знадобились мені в житті?

8. Як я охарактеризую «Етику» другу, у школі якого цей предмет не вивчається?

9. Наскільки вдалось мені реалізувати свої самоосвітні та творчі плани на цей навчальний рік?

Автор: Т. Байдаченко

Освіта.ua
21.12.2005

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів