Нове в освіті: міжшкільна корпорація

Пропонуємо вашій увазі міжшкільну корпорацію «Discovery», засновану на об'єднанні двох шкіл

Ідея створення корпорації народилася, коли випадково дві наших школи на випускному вечорі опинилися поруч. Тоді ми побачили, наскільки відкриті спілкуванню наші діти, наскільки швидко вони знаходять спільну мову. І зробили висновок: замкнуте, відокремлене існування кожного навчального закладу - це витрати нашого дорослого розуміння побудови й організації НВП.

Метою створення корпорації є:

 • ефективне використання потенціалу, ресурсів кожного навчального закладу, у тому числі людських, інформаційних, матеріальних і фінансових, для створення та розвитку єдиного освітнього простору, достатніх умов отримання якісної освіти кожним учнем, незалежно від його реальних навчальних можливостей, соціального статусу його родини.

Перспектива:

 • створення територіального навчального комплексу, що включає в себе від двох і більше навчальних закладів, у тому числі й вищих. У Талнаху нас підтримали директори двох шкіл. Тому в новому навчальному році вже не два, а чотири навчальних заклади, можливо, будуть входити у міжшкільну корпорацію.

Методична тема наших шкіл «Відновлення змісту освіти в умовах міжшкільної корпорації» реалізується за такими напрямами:

 • технологізація та інформатизація НВП;
 • профільність;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • робота в дослідно-експериментальному та інноваційному режимі;
 • підвищення професійного рівня педагогів;
 • виховання.

Сучасна дійсність викликає необхідність заміни формули «освіта на все життя» формулою «освіта через усе життя».

Перед навчальними закладами постає проблема створення адаптивного освітнього середовища й відповідної системи управління, глобальною метою яких є забезпечення умов і допомоги школяреві в отриманні освіти відповідно до його здібностей і з урахуванням його потреб.

Якщо розглянути більш докладно співробітництво наших навчальних закладів у рамках міжшкільної корпорації «Discovery», то, на наш погляд, варто почати з технологізації та інформатизації навчально-виховного процесу.

На сучасний момент у наших школах використовуються такі освітні технології:

 • розвивальне навчання «Школа-2100»;
 • інтерактивне навчання;
 • рівнева диференціація;
 • блочно-модульне навчання;
 • метод проектів;
 • тестовий контроль;
 • нові інформаційні технології.

Застосування нових інформаційних технологій приводить до створення інтегрованих курсів з предметів, один з яких - обов'язково інформатика або інформаційні технології.

Оскільки освітні технології використовуються на педагогічному рівні, то управління міжшкільною корпорацією повинно створити єдину систему моніторингу освітніх технологій, що буде спрямована на підвищення професійного рівня педагогів і, як наслідок, підвищення якості освіти.

У рамках інформатизації з боку команди керівників упроваджуються:

 • шкільна інформаційна мережа;
 • інформатизація навчального процесу в рамках міжшкільної корпорації;
 • інтегровані курси з предметів;
 • медіатека.

У результаті ми повинні вийти на мережну організацію освітніх ресурсів із залученням територіальних освітніх систем у корпорацію.

Говорити про питання профільності в умовах звичайної школи складно, хоча б тому, що можливості навчального плану дуже обмежені, а використати в роботі експериментальний навчальний план, що друкується в багатьох виданнях, нам ніхто не дозволяв.

Ми діємо за наступним алгоритмом

1. Вивчаємо соціальний запит батьків та учнів:

 • де батьки хотіли б навчати своїх дітей?
 • ким хотіли би стати учні?

Форм такої роботи багато: традиційні батьківські збори, класні години, анкетування, професійна орієнтація на уроках технології та ін.

2. Після аналізу отриманих даних і виявлення основних напрямів аналізуємо кадровий потенціал, тобто можливості педагогічного колективу та його здатність працювати в класах із певним профілем.

Ці можливості найчастіше обмежені, тому що не всі педагоги мають достатню підготовку для викладання предмета на новому рівні.

Для вирішення цієї проблеми залучаємо до роботи вчителів-погодинників (на факультативні години).

Наполягаємо, щоби педагоги підвищували свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації, займалися самоосвітою.

Бажання педагогів (мотивацію) підкріплюємо матеріально:

 • по-перше, профільні класи - це додаткове навантаження;
 • по-друге, таким учителям доплачуємо відсотки з фонду доплат.

3. Переконавшись у тому, що працювати у профільних класах є кому, беремося за навчальний план, де використовуємо для профілізації факультативні години та години технології.

4. Після складання проекту плану інформуємо батьків та учнів про нові профілі й відмінності одного профільного класу від іншого.

У підсумку досягаємо оптимальної відповідності між потребами ринку праці, соціальним запитом і потенціалом навчального закладу.

І, звичайно ж, ми укладаємо угоди з ВНЗ. Тому що профіль, не підтверджений угодою, рано чи пізно стане неконкурентоспроможним.

Обдаровані учні - гордість і надія кожної школи. І чим їх менше, тим більше вони вимагають уваги.

У цьому питанні ми теж зіштовхнулися із проблемою:

 • відсутні системи роботи з обдарованими учнями;
 • учителі часто видають відмінників за обдарованих дітей.

Для себе намітили такі шляхи вирішення проблеми:

 • провести моніторинг обдарованості за напрямами - інтелектуальна, творча, фізична обдарованість;
 • створити систему психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів;
 • розвивати систему додаткової освіти;
 • продовжити роботу з індивідуалізації навчального процесу;
 • на міжшкільному рівні проводити олімпіади, предметні декади, творчі вечори, науково-практичні конференції (відкрите наукове товариство учнів «Discovery», мале наукове товариство учнів «НоутBOOK», відбулося спільне відкриття наукового сезону).

Передбачуваний результат - максимальна реалізація творчого потенціалу учня.

Робота в дослідно-експериментальному, інноваційному режимі в рамках міжшкільної корпорації ведеться в таких напрямах:

 • створення електронного документообігу в управлінській діяльності в рамках міжшкільної корпорації;
 • музейно-освітні проекти в локальній історії;
 • медико-соціо-психологічна служба;
 • МКО (кафедра міжшкільного корпоративного спілкування). Здається, що ця кафедра - прообраз Управлінської ради.

У цей час:

 • Відкрито академію «Розумники й розумниці»;
 • Розробляються елективні курси;
 • Відкрито дослідно-експериментальну лабораторію з проблеми «Створення здоров'язберігаючого простору для дитини в початковій школі»;
 • Відкрито кафедру дистанційної освіти;
 • Ведеться робота з відкриття міжшкільного методичного центру.

Головна мета виховної роботи в корпорації - формування повноцінної, всебічно розвиненої, самодостатньої особистості через створення корпоративної виховної системи.

Напрями:

 • єдиний друкований орган (корпоративний альманах);
 • корпоративний учнівський актив;
 • виховні програми та їх реалізація («Людина! Громадянин! Патріот!») з підпрограмами «Я громадянин Росії»; «Лідер»; «Підліток»; «Ми разом».

Якщо говорити про підвищення професійного рівня педагогічних працівників, то слід зазначити три основних напрями:

 • підвищення кваліфікації й атестація, які містять у собі
 • розробку особистої методичної теми;
 • роботу в експериментальному режимі;
 • науково-дослідну діяльність разом з учнями;
 • самоосвіту;
 • узагальнення досвіду педагога;
 • апробацію нових програм.

У школі:

 • участь у предметних декадах і проведення відкритих уроків;
 • відвідування міжшкільних семінарів;
 • проведення педагогічних майстерень і «майстер-класів»;
 • участь у роботі педагогічних рад, методичних об'єднань і кафедр.

Поза школою:

 • відвідування семінарів Методичного відділу управління освітою, Центру інформаційних технологій;
 • участь у міських методичних об'єднаннях;
 • курси міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та професійної підготовки;
 • участь у виїзних курсах підвищення кваліфікації.

У висновку намітимо основні перспективи розвитку наших навчальних закладів:

 • Міжшкільне корпоративне співробітництво, що дозволить найбільш оперативно й раціонально вирішувати управлінські та педагогічні завдання, спрямовані на створення сприятливих умов для навчання і роботи.
 • Відкриття федеральної експериментальної площадки за тематикою нашого співробітництва.
 • Створення єдиного інформаційного простору в рамках міжшкільної корпорації, що дозволить підвищити оперативність управлінських рішень.
 • Відкриття міжшкільного методичного центру, робота якого буде спрямована на підвищення кваліфікації педагогів Великого Норильська з педагогічних і нових інформаційних технологій.

Продуктивне співробітництво з внз, що дозволить підкріпити обраний профіль школяра цілеспрямованою підготовкою для вступу в конкретний навчальний заклад.

Автори: О. Кокоріна, В. Ломова, С. Ломов


12.12.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів