Розвіювання стереотипів

У нашій країні й досі існують стереотипи навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах

Деякі відкрито проти залучення цих дітей, інші, можливо, і мають бажання це зробити, але не мають достатньо знань і досвіду, як саме це робити, адже мова йде не лише про соціалізацію дитини, а й про навчання зі своїми однолітками в умовах звичайної школи. Крім того, ще однією перешкодою до навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах є низький рівень поінформованості суспільства про інклюзивну модель освіти як шлях до забезпечення одного з основних прав - права на освіту - для дітей з особливими освітніми потребами.

На початку 2007 року Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» розпочав реалізацію проекту «Упровадження інклюзивної освіти в Україні».

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, - це існуючі стереотипи навчання дітей з особливими освітніми потребами та низький рівень поінформованості суспільства про інклюзивну модель освіти.

Метою проекту є поширення знань про інклюзивну модель освіти серед громадськості України, а також розвиток необхідних навичок для впровадження цієї моделі в систему освіти України серед керівників загальноосвітніх навчальних закладів, батьків, представників психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК) та громадських організацій.

У рамках реалізації проекту здійснено підготовку керівників загальноосвітніх закладів з питань створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами та поширення концепції інклюзивної освіти в місцевих громадах, підготовлено працівників психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК) до усвідомлення та поширення інклюзивної моделі освіти, а також надання фахової підтримки батькам дітей з особливими освітніми потребами, поінформовано працівників засобів масової інформації з метою правильного висвітлення концепції інклюзивної освіти в засобах масової інформації, а також поширено результати проекту серед місцевих управлінь освіти, відповідних ПМПК та громадських організації, які займаються захистом прав дітей з особливими освітніми потребами; обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти; загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів.

Інклюзія - це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Перевагами цього проекту є те, що він охоплює ширше коло ключових груп/осіб, а саме: керівників загальноосвітніх закладів, представників ПМПК, представників ЗМІ. Поширення проекту на ці категорії пов'язано з необхідністю подальшого поширення та підтримки інклюзивної моделі освіти на всіх рівнях.

У рамках проекту вперше в Україні створено навчально-практичний курс і посібник для керівників загальноосвітніх закладів з питань організації та управління інклюзивною школою, який буде впроваджуватись на базі пілотних інститутів післядипломної педагогічної освіти та Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти у 2008 році. Компетентність керівників у сфері інклюзії дасть можливість здійснювати необхідні зміни на рівні школи, надавати необхідну підтримку педагогам, бути захисником прав та інтересів сімей дітей з особливими потребами в місцевих громадах.

Уперше в Україні до питань інклюзивної освіти залучаються представники ПМПК. Саме ПМПК здійснюють оцінку розвитку дітей і дають батькам рекомендації з вибору того чи іншого закладу освіти для їхніх дітей. Тому знання й розуміння представниками ПМПК концепції інклюзивної освіти та їх залучення до подальшого розвитку та поширення цієї моделі в Україні відіграє важливу роль.

Представники ЗМІ здебільшого також не мають вірного уявлення про освітні проблеми дітей з особливими потребами та варіативні шляхи їх навчання поза межами спеціальної школи-інтернату. Поінформування представників ЗМІ, залучення їх до активізації процесу висвітлення питань, пов'язаних з розвитком і поширенням інклюзивної моделі освіти, є складовою, яка сприяє успішній реалізації проекту в цілому.

Інклюзивна освіта:

  • визнає, що всі діти можуть навчатись;
  • визнає та поважає відмінності в дітях: вік, стать, етнічну належність, мову, стан здоров'я тощо;
  • заохочує освітні структури, системи та програми відповідати потребам усіх дітей;
  • є частиною ширшої стратегії розвитку інклюзивного суспільства;
  • є динамічним процесом, що постійно розвивається;
  • не повинна залежати від величини навчального класу чи браку матеріальних ресурсів.

Проект «Упровадження інклюзивної освіти в Україні» є логічним продовженням інших проектів ВФ «Крок за роком». Так з 1998 року ВФ «Крок за кроком» реалізує програму «Інклюзивна освіта». Вона спрямована на розробку ефективної інклюзивної моделі, яка б забезпечувала успішне навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи за належної підтримки інших спеціалістів і батьків. У рамках цієї програми фондом було реалізовано ряд проектів, таких як: «Рівний доступ до якісної освіти», «Розвиток адвокатської практики батьків», «Створення модельних центрів інклюзивної освіти», «Створення ресурсно-інформаційних центрів для батьків дітей з особливими потребами», «Упровадження інклюзивної освіти в Україні», «Право кожної дитини на освіту: залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл у Білорусії».

Поняття «діти з особливими освітніми потребами» широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально вразливих груп.

На сьогодні у сфері інклюзивної освіти досягнуті незначні, але все ж таки певні результати:

  • реалізується перша державна експериментальна програма «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» із питань інтеграції дітей з особливими потребами на рівні дошкільних освітніх закладів та початкових класів (ініційована ВФ «Крок за кроком» спільно з Інститутом спеціальної педагогіки АПН України за підтримки Міністерства освіти і науки);
  • реалізуються тренінги для вчителів (ВФ «Крок за кроком», іншими громадськими організаціями, на базі 4-х обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти);
  • проведено ряд досліджень з питань ефективності інклюзивної моделі освіти, наприклад, «Оцінка впливу інклюзивної моделі освіти на учасників навчально-виховного процесу» (2003-2004), «Права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти» (2005-2006) та ін.;
  • видано методичні посібники для педагогічних працівників класів/груп інтегрованого навчання «Залучення дітей з особливими потребами в загальноосвітні класи», «Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі»; посібник для батьків «Як досягти змін»; науково-методичний збірник «Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство»; посібник із теорії та практики виховання «Освіта та культура демократії: практика раннього дитинства».

Ґрунтуючись на результатах багатьох проектів, реалізованих в Україні, ми можемо сміливо стверджувати, що просування інклюзивної моделі освіти в нашому суспільстві сьогодні залежить не лише від фінансової спроможності держави в її реалізації, а й від поінформованості суспільства про існуючі проблеми в освіті для дітей з особливими освітніми потребами, знайомство з інклюзивною освітою як основною цінністю демократичного суспільства, розвиток толерантності та прийняття відмінностей кожної людини на рівні педагогів, батьків і пересічних громадян!

Автори: Ю. Найда, М. Ворон

Освіта.ua
05.01.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів