Розробка програми управління якістю освіти

Розробка шкільної програми підвищення якості освіти являє собою перспективну програму розвитку школи. При її створенні може бути використаний алгоритм проектування програми розвитку

Розробка програми управління якістю освіти

Основні положення методики

Програма повинна визначати умови досягнення нової якості освіти за рахунок проектованих змін:

  • у змісті освітнього процесу (вибір навчально-методичного комплекту, освітніх систем, навчальних планів, розробників навчальних програм);
  • у способах організації навчального процесу (циклічність навчального року, місяця, тижня, організації навчального дня, розподіл канікулярного часу тощо);
  • в організації системи оцінювання: безоцінні методи, вибір методів оцінювання (бальні та рейтингові шкали, накопичувальні системи, залікові та курсові роботи, колективні та рейтингові шкали тощо);
  • у педагогічних технологіях (проектні методи, позаурочна діяльність, самостійне вивчення нової інформації, інформаційні технології тощо).

Дані матеріали адресовані адміністрації, педагогам шкіл і можуть бути основою проектування програм підвищення якості освіти. Вони можуть бути використані в системі підвищення кваліфікації як методичний інструментарій для проектування моделей управління якістю освіти.

Процес проектування програми управління якістю освіти припускає модернізацію підходу до визначення цілей і проектованих результатів шкільної освіти. У зв'язку з цим аналіз досягнутих і оцінка можливих результатів шкільної освіти є якістю освіти в умовах школи. Процедура аналізу результатів може бути спрямована на висування цілей шкільної освіти, осмислення нового розуміння освіти як здатності особистості до рішення різного класу проблем, сформованих у процесі освоєння соціального досвіду, а може бути орієнтована на визначення нових видів результатів, таких, наприклад, як функціональна грамотність або інше.

Процес модернізації вітчизняної школи припускає внесення істотних змін у практику діяльності вчителя, школи в цілому. Виникає потреба у програмах підвищення кваліфікації, які повинні бути реалізовані на базі як окремих шкіл, так і шкільної мережі регіону. Підходи до проектування програм підвищення кваліфікації можуть носити традиційний характер у частині освоєння їхніми учасниками (адміністрацією шкіл, педагогами) знань, умінь, навичок, необхідних для проектування програми управління якістю на базі окремої школи, а можуть являти собою експериментальний проект, коли навички проектування програм підвищення якості здобуваються у процесі діяльності. Програми підвищення кваліфікації можуть бути реалізовані й у формі обговорень професійним співтовариством округу, регіону проблем підвищення якості освіти. Поза залежністю від вибору варіанта програм підвищення кваліфікації результатом їхнього засвоєння повинні стати формування стратегічної команди, пізнавальний та організаційний досвід проектування програм підвищення якості освіти в умовах своїх шкіл.

На підготовчому етапі розробки програми управління якістю освіти в колективі повинна бути сформована мотиваційна готовність до її реалізації. Умовою формування такої готовності є створення ситуації «занурення» колективу у проблематику програми. Метод занурення може бути реалізований засобами організації «круглих столів, обговорень, проведених як на базі окремої школи, так і групою шкіл (у рамках районного, регіонального семінару). Тематика обговорень може відбивати як загальні напрямки підвищення якості освіта, так й обговорення умов, що сприяють підвищенню якості (розвиток соціальних і культурних зв'язків школи, формування освітнього середовища й освітнього укладу, розширення програм взаємодії з родителями тощо). Із цією метою можуть бути використані матеріали семінарів окремих шкіл, включених у процес розробки програм управління якістю, матеріали «круглих столів», проведених на базі курсів, семінарів системи підвищення кваліфікації, матеріали рекомендацій з організації дослідно-експериментальної роботи.

При розробці шкільної програми підвищення якості освіти доцільно використати методи дисемінації (дисемінація - поширення, розсіювання - Ред.) досвіду розробки подібних програм, що існує в ряді шкіл, у тому числі включених в експеримент. Із цією метою на підготовчому етапі через семінари, педагогічні ради, консиліуми доцільно обговорити матеріали шкіл (виступи на педагогічних радах, фрагменти програм підвищення якості освіти). Підсумком обговорення може стати експертиза досвіду, виявлення можливих проблем, що виникають при реалізації програми.

Для того щоби процес управління якістю освіти носив системний характер, у нього повинні бути включені всі члени педагогічного колективу або принаймні більшість. Із цією метою необхідно визначити системоутворюючі елементи організації освітнього процесу. Такими елементами є освітня програма школи, розроблені навчальні програми, предметно-методичні навчальні комплекси тощо. Визначаючи стратегію модернізації освітнього процесу на рівні школи, необхідно проаналізувати особливості контингенту учнів, потенціал педагогічного колективу, оточуюче соціокультурне середовище, ряд інших факторів; уточнити, які особливості школи в період модернізації будуть мати вирішальне значення. Визначення особливостей освітньої програми, коректування її цілей спричиняють зміни у змісті та технології проектування предметних навчальних програм. Одним із основних механізмів реалізації нового предметного змісту є вибір підручників, критерії якого необхідно погодити з особливостями освітньої програми, робочих навчальних програм.

Автор: О. Лєбєдєв

Освіта.ua
05.07.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів