Профілізація школи: надбання та прорахунки

Школа покликана вирішувати ті задачі, які ставить суспільство перед особистістю: сформовану громадянську позицію, толерантне ставлення до інших людей, розвиток функціональної грамотності. У старшій школі ці вимоги мають бути реалізовані як результат освіченості та вихованості старшокласників

Задовго до появи «Концепції профільного навчання у старшій школі» школа № 22 м. Краматорська стала профільною. Базою для впровадження профільного навчання були класи з поглибленим вивченням фізики та математики. Із 1990 р. працювала майже десять років у системі експерименту із профільного навчання. Це єдина школа в м. Краматорську, що має чотири профілі навчання:

 • фізико-математичний;
 • природничий;
 • економіко-правовий;
 • технологічний.

Організація профільного навчання вимагала:

 • вирішення кадрової проблеми;
 • здійснення інноваційних підходів до змісту навчання;
 • упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу;
 • створення бази для виконання практичної частини навчальних програм;
 • співпраці з вищими навчальними закладами;
 • створення фонду навчально-методичних посібників для навчання учнів профільних класів.

Для впровадження профільного навчання необхідне психодіагностичне забезпечення навчального процесу.

Не дивлячись на те що у профільних класах працюють тільки майстри праці, проводиться діагностичне дослідження «Чи готовий ти працювати у профільних класах? Які педагогічні й методичні труднощі ви відчуваєте?». Це дає змогу адміністрації зрозуміти, чим можна допомогти педагогам. У міру можливостей проблеми вирішуються.

У зв'язку з тим що не було курсів підвищення кваліфікації для вчителів, які працюють у профільних класах, у школі постійно працює психолого-педагогічний семінар, пов'язаний із проблемою школи - «Удосконалення педагогічної майстерності вчителя».

Адміністрація підтримує зв'язок з вищими навчальними закладами не тільки рідного міста, а й інших міст України, наприклад, Соломоновим університетом (м. Київ), Харківським національним університетом, Слов'янським педагогічним університетом.

Викладачі ряду ВНЗ з кафедр фізики, хімії читають оглядові лекції в 10-11-х класах із профільних дисциплін, на базі місцевих ВНЗ проводяться психологічні практикуми як для учнів, так і для вчителів.

Для проведення практикумів навчальної практики також використовуються лабораторії, комп'ютерний центр із більшою кількістю навчальних програм, для природничого профілю - база міської лікарні (біохімічна лабораторія).

Тісна співдружність школи з високою наукою, що дає можливість вирішити проблеми, пов'язана з диференціацією навчання в системі профільної школи.

Забезпечуючи високу результативність навчання учнів, педагогічний колектив, керований адміністрацією школи, частково відмовився від традиційних методик викладання. Пріоритетними стали методи розвивального та проблемного навчання, особистісно зорієнтований підхід, лекційно-семінарська форма навчання. Упроваджується проектна методика. Сформувався стійкий інтерес до інтерактивних методик і форм навчання. Окремі вчителі школи відвідали майстер-класи, у т. ч. в Києві та Львові.

Упровадженню нових форм роботи сприяє пошук таких форм методичної роботи, які б викликали інтерес у вчителів. Ось деякі з них: конкурс поурочних планів «Я йду на урок», методичні тижні, «Майстри педагогічної праці - молодим», конкурс «Самоаналіз уроку» тощо.

У школі створено методичний кабінет, у якому представлено творчу лабораторію багатьох учителів. Матеріал постійно поповнюється. Досвід учителів-майстрів може випробувати на своїх уроках будь-який учитель.

На допомогу вчителю приходить бібліотека. Сучасні обмежені фонди бібліотек - ні для кого не секрет. Наша бібліотека значно поповнилась довідковою літературою, енциклопедіями за рахунок акції, що проводиться у школі, - «Сім'я - шкільній бібліотеці». Крім того, бібліотека має достатню кількість періодичних видань, придбаних, на жаль, не за кошти міськво.

Школа № 22 - одна з небагатьох в області, що зберегла матеріальну базу для технічного профілю навчання. Є дві майстерні - механічна та швейна. Механічна з двома прольотами - токарним і фрезерним. На них розміщено 28 верстатів. У швейній майстерні 23 машинки.

Адміністрація школи системно проводить моніторинги з профільних предметів, що дає можливість своєчасно здійснювати корекційну роботу. Тому не є випадковим те, що учні школи щорічно займають п'ятьдесят-шістдесят призових місць у ІІ турі всеукраїнських олімпіад з усіх предметів. Це забезпечує школі першість серед шкіл міста.

Немало учнів кожного року бере участь у ІІІ та IV турах всеукраїнських олімпіад і стають їх призерами. У 2005/06 навчальному році учні 11-х класів зайняли перше місце з фізики на олімпіаді у Москві серед країн СНД та Балтики та другі місця з хімії, біології, математики.

Організація профільного навчання забезпечує 100 % вступ учнів у вищі навчальні заклади, близько 80 % - на бюджетні місця. Географія вступу до ВНЗ різноманітна: усі регіони України, Росії, Бєларусі. Докторські дисертації колишні випускники школи захищають у Європі, Америці, Австралії.

Організація профільного навчання , коли враховується бажання учня, думка батьків і вчителів, дає можливість:

 • здійснювати диференційоване навчання учнів;
 • більш глибоко розвинути здібності учнів, їхні нахили;
 • забезпечити якісні знання з профільних дисциплін на рівні сучасних вимог;
 • підготувати випускника ринково конкурентоздатного;
 • забезпечити правовими економічними знаннями дітей, які вибрали економіко-правовий профіль; ці діти не тільки знають свої обов'язки, а й права, і зуміють відстояти їх у правовому безладі;
 • навчання у ВНЗ на 1-2-х курсах не викликає в учнів нашої школи труднощів: засвоєння теоретичного, а особливо практичного матеріалу - рішення задач - частіше всього набагато глибше, ніж того вимагає програма;
 • випускники реально підготовлені до професійної діяльності.

Але робота у профільних класах пов'язана з деякими проблемами, рішення яких не завжди залежить від директора школи та адміністрації. Це такі явища, як:

 • відсутність підручників для профільних класів, немає альтернативних підручників;
 • недостатня матеріальна, а особливо методична база; видання рясніють модними формами роботи, відомими методами, а практичних методик немає;
 • курсова перепідготовка учителів-предметників не відповідає вимогам, які стоять перед ними;
 • матеріальна база шкіл без зв'язку з ВНЗ недостатня для успішної реалізації задач навчального плану для профільних класів;
 • низький рівень дистанційної освіти учителів і недостатність навчальних програм для учнів;
 • кадрова проблема; вона у нашій школі не має місця, але треба враховувати, що у профільних класах повинні працювати майстри педагогічної праці;
 • слабка база шкільних бібліотек, недостатня кількість або відсутність деяких видів довідкової й енциклопедичної літератури, що не дає змоги в рамках школи здійснювати на достатньому рівні самоосвітню роботу як учням, так і вчителям;
 • обмеження світогляду учнів знаннями з профільних предметів і поява недостатньої уваги до вивчення інших предметів;
 • збільшення навчального навантаження на учнів.

Автор: М. Купченко

Освіта.ua
15.11.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів