Зовнішнє оцінювання: реалії сьогодення

Освіта була й залишається головною функцією сучасного суспільства, а знання - головним стратегічним ресурсом. Забезпечення рівного доступу громадян України до якісної освіти на всіх рівнях - одне із ключових положень Національної доктрини розвитку України у ХХІ столітті

Державні органи і все суспільство мають докласти зусиль задля «додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування».

Зовнішнє - це оцінювання, яке здійснюється поза межами школи чи ВНЗ, де навчається або буде навчатись учень чи абітурієнт, здійснюється незалежними експертами відносно навчального закладу, із застосуванням стандартизованих тестових завдань, відповідних процедур проведення тестування та технології безособової перевірки.

Завданням зовнішнього оцінювання (ЗО) як складової забезпечення ефективності системи освіти є виконання трьох функцій:

 • Об'єктивне вимірювання навчальних досягнень випускників ЗНЗ.
 • Оптимізація відбору абітурієнтів до ВНЗ на основі ефективних, демократичних і прозорих процедур.
 • Моніторинг якості освіти на національному рівні.

Зовнішнє оцінювання має такі переваги:

 • Знімається проблема недовіри абітурієнтів, батьків, суспільства до об'єктивності оцінювання знань на випускних і вступних іспитах, що має дати реальне зниження напруги в суспільстві.
 • З'являється об'єктивна можливість усунення адміністративного втручання у процес оцінювання знань представниками виконавчої, законодавчої та інших гілок влади.
 • Формується реальна основа ліквідації хабарництва у школах і вищих навчальних закладів, спрямована на поліпшення об'єктивності оцінювання знань школярів та абітурієнтів.
 • Об'єктивність оцінки знань має налаштовувати дітей на розбудову свого життя власними силами, формувати особистість, її життєздатність і життєстійкість в інформатизованому суспільстві.
 • З'являється можливість кількісної оцінки рівня викладання кожної дисципліни (але обов'язково з урахуванням усіх чинників, які впливають на рівень викладання) конкретним учителем, у конкретній школі, районі, місті, регіоні, що необхідно для підвищення ефективності управління якістю освіти.
 • Через практику зовнішнього оцінювання мають бути скореговані єдині для всієї країни вимоги реального державного стандарту та ступеня його освоєння, націленість навчального процесу на вдосконалення на принципах компетентнісних підходів у навчанні, гуманізації та гуманітаризації освіти.

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 від 31 грудня 2005 р. «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» у 2003-2004 рр. в Україні опрацьовувалась технологія зовнішнього оцінювання, що засвідчила реальні способи, якими можна реформувати систему випускних-вступних іспитів. У 2005 році зовнішнє оцінювання здійснювалось на засадах добровільності: з історії прийняли участь у тестуванні 1510 учнів, з математики - 3331 учень, з української мови - 3781 учень. Кількість випускників Донецької області становила 1500 осіб. А це свідчило, що до впровадження незалежного оцінювання в національному масштабі наш регіон мав певний досвід організації та проведення тестування.

У 2005/06 н. р. квота учасників тестування склала 3665 осіб із трьох адміністративних одиниць: сільський район (Костянтинівський район Донецької області), окреме місто (місто Макіївка), район міста (Київський район м. Донецька). У 2006/07 н. р. - 5401 випускник навчальних закладів системи загальної середньої освіти міст Донецька та Маріуполя, які планували продовжити навчання у вищих навчальних закладах і виявили бажання взяти участь у незалежному зовнішньому оцінюванні. Поступове впровадження зовнішнього оцінювання пов'язане як з певними уроками минулого (негативний досвід упровадження тестування в 1993 році), так і з необхідністю розбудови інфраструктури для цього процесу; підготовки кадрів; розробки тестових, інформаційних, методичних матеріалів; відпрацювання процедурних питань як проведення, так і перевірки, тощо.

Кількість використаних сертифікатів для зарахування як підсумкової державної атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2005/06 н. р. склала:

 • українська мова - 718 (20,2 %) із 3558;
 • історія - 761 (39,5 %) із 1926;
 • математика - 98 (6,3 %) із 1543.

Під час вступної кампанії 2006 року ВНЗ Донецької області прийняли 513 сертифікатів. З них найбільше:

 • Донецький національний університет - 118;
 • Донецький державний університет економіки і торгівлі - 94;
 • Донецький національний технічний університет - 46;
 • Донецький державний університет управління - 41;
 • Донецький юридичний інститут - 22.

Ці показники не можуть відображати реальної картини, бо тестування 2006 р. проходило досить пізно (травень-червень), і більшість тих, хто планував стати студентом, скористались можливістю в березні-квітні скласти рейтингові, пробні іспити та були зараховані до ВНЗ ще до проведення ЗО.

Кількість використаних сертифікатів для зарахування як підсумкової державної атестації у 2006/07 н. р. склала:

 • українська мова - 1502 (29,4 %) із 5114;
 • історія - 494 (26,6 %) із 1854;
 • математика - 624 (20,2 %) із 3090.

Незалежно від предмета в зовнішньому оцінюванні застосовуються тести, які містять завдання таких типів:

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді;
 • завдання з вибором кількох правильних відповідей;
 • завдання на встановлення відповідностей;
 • завдання на встановлення правильної послідовності;
 • завдання відкритої форми з короткою відповіддю;
 • завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю;
 • завдання творчого характеру, яке дає можливість оцінити тих випускників, які вивчають шкільний матеріал самостійно (а іноді й матеріал вищої школи), адекватно оцінити найбільш підготовлених абітурієнтів, котрі, як правило, у майбутньому показують найкращі успіхи в навчанні у вищих навчальних закладах і є найбільш успішною частиною студентства.

Тестові завдання створюються за єдиною специфікацією. Це дає змогу подолати розрив у програмових вимогах при закінченні середньої школи та вступі до вищих навчальних закладів.

Ураховуючи, що серед основних пріоритетів у розвитку загальної середньої освіти 2007/08 н. р. є «завершення в найближчі два роки переходу до зовнішнього оцінювання», маємо виділити низку напрямів роботи, які потрібно враховувати, налаштовуючись на високі результати.

Педагогам усіх ланок загальноосвітніх закладів:

 • упроваджувати у практику педагогічної діяльності навчальних закладів сучасні методи та технології педагогічного оцінювання. На шпальтах «Скарбниці» маємо намір започаткувати опублікування серії статей з основ педагогічного оцінювання, які стануть у пригоді освітянам;
 • запроваджувати в навчальний процес тестові технології, використовуючи матеріали міжнародних порівняльних досліджень навчальних досягнень учнів з математики та природничих наук «TIMSS 2007», «Навчальні посібники з підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів», серії посібників «Зовнішнє оцінювання: тренувальні завдання 10-11 кл., довідник, репетитор» видавництва «Ранок», періодичні матеріали «Вісник. Тестування та моніторинг в освіті», комп'ютерні варіанти тестових завдань сайту УЦОЯО та сайту центру тестових технологій;
 • використовувати аналітичні звіти Українського центру оцінювання якості освіти за результатами зовнішнього оцінювання, моніторингових досліджень, вимоги до перевірки робіт («Освіта України», № 10, 6 лютого 2007 р., періодичні матеріали «Вісник. Тестування та моніторинг в освіті», № 7-8, 2006 р.);
 • напрацьовувати власні тестові завдання для створення «Банку тестових завдань» школи, району/міста з використанням методичної літератури з даної тематики;
 • формувати в учнів загальні методи та алгоритми роботи над тестовими завданнями, розвиваючи здатність використовувати набуті знання у практиці;
 • залучати знання, навички із суміжних дисциплін для більш ефективної роботи над творчою частиною завдань;
 • не замінювати роботою з використанням тестових технологій інші види робіт з учнями, у тому числі максимально використовувати позаурочну діяльність, роботу в секціях, гуртках, факультативах, консультаційних пунктах, які в більшій мірі спрямовані на розвиток в учнів творчого підходу, мають практичну спрямованість, використовуються для розв'язання нестандартних завдань;
 • залучати найбільш зацікавлених учнів (майбутня професія яких педагог) до складання тестових завдань, роз'яснюючи елементарні вимоги до такого виду творчості;
 • співпрацювати вчителям початкової й основної ланки (методична допомога, експертна оцінка тестових завдань, проведення сесій тестування);
 • проводити внутрішньошкільний моніторинг за допомогою тестування, порівнюючи отримані результати з балами тематичного й поточного оцінювання;
 • активізувати організацію самоосвітньої діяльності учнів;
 • давати максимальний обсяг інформації учням та їхнім батькам про особливості екзаменаційних матеріалів ЗО, процедур, переваг. Підготовка до ЗО учнів має бути комплексною та включати:

а) фізичну підготовку;

б) психологічну й моральну підготовку (додаток 1);

в) предметну підготовку;

г) спеціальну підготовку (розвиток когнітивних вимірів, навичок швидкого читання та розуміння умови завдань тощо).

Методичним службам:

 • координувати організацію, менеджмент і науково-методичний супровід творчих груп з підготовки тестових завдань узагалі та формату ЗО для учнів різних ступенів (початкова школа, основна ланка, випускники);
 • проводити на локальному, регіональному рівні експертизу та апробацію тестових завдань;
 • накопичувати тестові завдання для регіонального банку тестових завдань;
 • створювати й оновлювати регіональні бази даних творчих та експертних груп; інструкторів тестування та екзаменаторів, шкільних координаторів моніторингових досліджень, пунктів тестування;
 • досліджувати ефективність моніторингових досліджень на локальному, регіональному рівнях, аналізувати результати, пропозиції з удосконалення;
 • проводити просвітницьку роботу серед освітян із питань особливостей процедури ЗО, змісту екзаменаційних матеріалів, особливостей оцінювання результатів тощо;
 • проводити семінари, «круглі столи», тренінги з підготовки фахівців моніторингових досліджень.

Керівникам навчальних закладів:

 • мотивувати педагогічний колектив на впровадження тестових технологій в освітній процес усіх ланок навчального закладу;
 • створювати організаційні структури для підготовки, проведення тестування, обробки результатів, аналізу отриманих даних, прийняття управлінських рішень з урахуванням усіх чинників;

накопичувати обґрунтовані літературні дані про:

 • проведення, адаптацію даних до конкретного загальноосвітнього навчального закладу, інтерпретацію отриманих результатів;
 • сприяти матеріально-технічному забезпеченню моніторингових досліджень (комп'ютерна техніка, засоби швидкої поліграфії тощо);
 • сприяти навчанню вчителів правильному складанню тестових завдань, тестів, технологій проведення тестування, участі в семінарах, конференціях із питань тестування та моніторингу якості освіти;
 • оптимізувати управління навчальним закладом за рахунок використання сучасних методів обробки інформації.

Від чіткості, спрацьованості структур різних рівнів, громадського сприйняття буде залежати успіх упровадження зовнішнього оцінювання.

Автори: О. Чернишов, Н. Пастухова

Освіта.ua
15.05.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів