Назва матеріалу Автор Клас Вибір редакції
Стаття "Фразеологічне поле "космос" в українській мові" 13.11.2020 Мазніченко Інна Анатоліївна
Відеопрезентація "Моделювання як метод навчання в системі розвивального навчання на уроках української мови" 13.11.2020 Мурашкіна Оксана Іванівна 5, 6, 7
Розробка уроку "Повторення й узагальнення вивченого у 5 класі" 12.11.2020 Вартанян Людмила Володимирівна 5
Розробка уроку "Лексичні помилки" 12.11.2020 Мурашкіна Оксана Іванівна 6
"Розвиток критичного мислення на уроках української мови і літератури" 06.11.2020 Колишкіна Ніна Вікторівна 5, 6, 7, 8, 9
Методична розробка "Формування предметної компетентності з української мови і літератури засобами ейдетики та мнемотехніки" 06.11.2020 Ротай Віра Миколаївна 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Презентація "Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль" 04.11.2020 Серебрякова Юлія Миколаївна 6
Конспект уроку "Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів" 02.11.2020 Сєрова Анжеліка Вікторівна 10
Конспект уроку "Складне речення з різними видами зв’язку" 02.11.2020 Сєрова Анжеліка Вікторівна 9
Конспект уроку "Фразеологізми-синоніми, фразеологізми-антоніми" 02.11.2020 Сєрова Наталія Миколаївна 10
Конспект уроку "НЕ та НІ з прислівниками" 26.10.2020 Фесай Ніна Іванівна 7
Конспект уроку "Дієслово" 16.09.2020 Максименко Наталія Миколаївна 7
Розробка уроку "Мова і мовлення" 16.09.2020 Левковська Наталія Мирославівна
Стаття "Особливості вивчення української мови за технологією розвитку критичного мислення" 30.06.2020 Горчак Єлизавета Миколаївна 10
Конспект уроку "Правила вживання апострофа. Правила вимови та написання слів із апосторофом" 25.05.2020 Венцурик Людмила Михайлівна 5
Художнє слово І. Котляревського крізь призму сучасних інтерактивних технологій 17.05.2020 Свєтлична Алла Володимирівна,
Ісаєнко Любов Олексіївна
9
Узагальнення й систематизація вивченого про іменник як частину мови 17.05.2020 Свєтлична Алла Володимирівна 6
Розробка уроку "Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком" 07.05.2020 Д’яченко Тетяна Володимирівна 5
Розробка уроку "Фонетичний розбір слова" 30.04.2020 Поштова Наталія Володимирівна 5
Розробка уроку "Спільнокореневі слова й форми слова" 30.04.2020 Поштова Наталія Володимирівна 5