Рейтинг
3

У статті на заявлену тему авторка пише, що формування педагога нового типу, думаючого, ініціативного, творчого, самокритичного може бути успішним, якщо майбутній вчитель уже в роки навчання в педагогічному училищі буде поставлений в умови, наближені до майбутньої професійної діяльності

Інтерактивні технології як засіб розвитку самостійності та творчого мислення студентів при проведенні занять з дитячої літератури

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3 з 5 на основі 1 оцінок.

"Повноцінними є тільки ті знання, які
дитина здобула власною активністю"
(Йоганн Песталоцці)

Докорінні зміни, що відбуваються в суспільстві, а разом з тим і в системі освіти, потребують глибокої перебудови педагогічної та психологічної науки, всієї вищої школи відповідно до нових умов життя, перспектив соціально-економічного розвитку України.

У Державній національній програмі "Освіта" гостро поставлено питання про розвиток ініціативи працівників освіти, пошуки нових форм викладання, що, в свою чергу, потребує піднесення науково-педагогічної майстерності, методичної компетентності викладачів, поліпшення методично-організаційного забезпечення рівня викладання, поширення інформаційних систем.

Формування педагога нового типу, думаючого, ініціативного, творчого, самокритичного може бути успішним, якщо майбутній вчитель вже в роки навчання в педагогічному училищі буде поставлений в умови, наближені до майбутньої професійної діяльності. Акцент повинен зміщуватися від простого засвоєння майбутніми педагогами професійно необхідною сумою знань до практичних умінь та навичок, забезпечення особистісного розвитку, формування у нього власної педагогічної позиції. Щоб мати можливість знайти своє місце в житті сучасної школи, студенти повинні володіти певними якостями:

 • творчо і практично мислити;
 • усвідомлювати де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;
 • грамотно працювати з інформацією, вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, робити потрібні узагальнення, аргументувати висновки тощо;
 • уміти знаходити шляхи вирішення проблем особистого та професійного плану.

Це вимагає критичного переосмислення традиційних організаційних форм і методів навчання в педагогічному навчальному закладі, творчо застосовуючи перевірене тривалим досвідом – шукати нові, більш ефективні шляхи організації навчально-виховного процесу.

Таким чином, головний напрям розвитку освіти – це вирішення проблем розвитку особистості, що ініціювало появу в системі освіти інноваційних процесів (педагогічних інновацій).

Інтерактивні технології навчання, на мою думку, полягають у формуванні у студентів здатності творчо мислити, уміння зіставляти та аналізувати факти, аргументувати та захищати власну точку зору, критично ставитися до джерел інформації, розуміти інших людей і співпрацювати з ними. Допомагають досягти цих вимог інноваційні методи навчання, які активізують пізнавальну діяльність і вирішують комплекс проблем, що постають перед викладачем:

 • усі студенти включаються в роботу;
 • під час заняття з'являється можливість опрацювати значну кількість навчального матеріалу;
 • студенти навчаються грамотно аргументувати свою точку зору і знаходити альтернативні рішення;
 • кожен має можливість висловити власну думку;
 • формуються доброзичливі (толерантні) стосунки в студентському колективі.

Під час проведення занять з дитячої літератури у ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище" Одеської області використовую різноманітні форми і методи проведення інтерактивного заняття.

Незакінчені речення. Метод "Незакінчені речення" дає змогу вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, але по суті й переконливо.

Студенти працюють з відкритими реченнями, наприклад: "На сьогоднішньому занятті для мене найважливішим відкриттям було...".

Доповніть речення, обравши з поданих відповідну пару слів. (На інтерактивній дошці)

... Іван Франко, Михайло Грушевський, Володимир Гнатюк, вітаючи Олену Пчілку з 25-річчям літературної діяльності, писали: "Ви дали Україні перший... освіченої сім'ї, в якій... рідна українська мова і українська літературна традиція".

 • а) зразок... виділяється;
 • б) момент... робиться;
 • в) приклад... плекається;
 • г) стрибок... відзначається.

Незакінчені речення:

 • Мені здається, що творчість Ю. О. Збанацького…
 • У своїх творах Ю. О. Збанацький…
 • Найбільше мене захопила казка Н. Л. Забіли…
 • Знайомство з творчістю Н. Л. Забіли наштовхнуло мене…

Робота в парах. Ця технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання роботи в малих групах, її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо. Робота в парах дає студентам час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед аудиторією. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, уміння висловлюватися, критично мислити, переконувати й вести дискусію. [10, с. 5]

В парах ми опрацьовуємо документи, обговорюємо ситуації тощо. Так, при вивчені теми: "Леся Українка. Поезії.", працюючи з документами на цьому занятті, використовую інтерактивну вправу "Інтерв’ю у напарника" та "Коло ідей". В роботі над фрагментом відеофільму використовую метод "Удвох разом".

Студенти спільно вирішують проблему:

- Чи Леся Українка зробила сміливий громадянський вчинок, виступивши зі своїми творами? Пари висловлюють свої думки.

Метод "ПРЕС". Цей метод навчає студентів висловлювати власну думку, захищати її. Спочатку студентам пояснюється механізм етапів методу і наводяться приклади його застосування. Коли алгоритм зрозуміють усі, цей метод можна використовувати на кожному занятті.

Обов'язкові правила:

 • Позиція - висловіть свою точку зору, починаючи так: "Я вважаю, що..."
 • Обґрунтування - обґрунтуйте причину виникнення думки, починаючи так: "Тому що..."
 • Приклад - наведіть факти, приклади, зробіть висновки, починаючи так: "Наприклад..."
 • Висновок - узагальніть свою думку, зробіть висновки, починаючи так: "Отже, я вважаю..."

Робота в групах - це форма організації навчання, що допомагає забезпечити позитивний результат у групі з великою кількістю студентів. Кожен студент усвідомлює: від його зусиль залежить результат праці всієї групи. [16, с. 5]

Цей метод навчає їх виділяти основні елементи матеріалу, розвиває вміння робити висновки, висловлювати власну думку, цінувати час.

Так, при вивченні казки "Гидке каченя" пропоную студентам завдання:

Завдання І групі.

Епізод казки "Велике болото, де жили дикі качки".

1. Прослідкувати стан каченяти.

2. Відношення диких качок і зухвалих гусачків до каченяти.

3. Страшне полювання. Чому? (Бо пролилась кров).

4. Великий страшний пес. Він налякав, але не з'їв. Чому? (О, яке щастя! Я таке гидке, що навіть собака мене не схотів вкусити. Самооцінка).

5. Чи хотілося каченяті жити? Що воно робило? Прослідкуйте за текстом.

(Причаїлося в очереті. Лежало нерухомо. Озирнулося і дременуло. Бігло через поля і луки. Дісталося до маленької вбогої хатинки).

Завдання II групі.

Епізод казки "Маленька хатинка".

1. Там жили?

2. Що вмів робити кіт?

3. Що вміла робити курочка - куцоніжка?

4. Як баба їх називала?

5. Як віднеслися вони вранці до каченяти?

6. Вони в хатинці були хазяями і говорили: "Ми є світ", бо вважали себе половиною світу і до того ж кращою. Як ви це поясните?

7. Кіт говорив, що каченя не вміє вигинати спину, воркотіти та пускати іскри, то не може мати своєї думки, коли говорять розумні люди. Чи справді вони такими були?

8. Прослідкувати як поводило себе каченя. (Ховалося в куток. Згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Захотілося поплавати).

Завдання III групі. "Поради курки".

1. Які поради дає курка каченяті? (Неси яйця або воркочи. Нічого робити, то в голову лізуть усілякі дурниці)

2. Курка говорить, що всі вони є справжніми друзями каченяті і бажають йому лише добра. Чи згодні ви з цим?

3. Яку відповідь отримала курка на свої "мудрі" поради від каченяти? (Я краще піду світ за очі). Як ви це розумієте?

Використання таких прийомів дає можливість бути активними, довіряти, уважно слухати інших, намагатися зрозуміти тих, хто поряд, висловлювати власний погляд, поділяти відповідальність, підтримувати, допомагати один одному.

При вивченні творчості Н. Л. Забіли пропоную студентам завдання:

Завдання І групі.

Порівняйте українську народну казку "Вовк та козенята" з казкою "Вовк і козлята" Н. Забіли, яка вивчається в 2 класі. Знайдіть подібне і відмінне.

Завдання ІІ групі.

Підготуйте вступну бесіду до науково-публіцистичної статті "Древній Київ" Н. Забіли 2 клас.

Завдання ІІІ групі.

Складіть партитуру до казки "Вовк і козлята" Н. Л. Забіли, 2 клас.

Коло ідей. Метою технології є і вирішення гострих суперечливих питань, створення переліку ідей та залучення всіх до обговорення проблеми. Технологію застосовують, коли всі групи мають виконувати одне й те саме завдання, що складається з кількох питань, які групи представлять по черзі.

Порядок проведення:

 • викладач ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах;
 • після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспект обговорюваної проблеми;
 • групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді;
 • під час обговорення теми на дошці складають перелік зазначених ідей;
 • коли всі ідеї щодо розв'язання проблеми буде висловлено, можна звернутися до розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи.

Наприклад, при вивченні творчості Г. Х. Андерсена "Гидке каченя". Завдяки цьому прийому всі студенти можуть бути залучені до дискусії, висловивши хоча б одну думку. Завдання викладача - узагальнити інформацію.

Запитання для дискусії:

- Чому саме з літа починає свою казку Андерсен?

- Пташеня було велике та гидке! Його треба виправити. Як і чому?

- Скубали, клювали, штовхали, глузували, пригнічували гидке каченя на пташиному дворі. Що передають нам дані дієслова? Стало посміховищем? Треба прогнати? А куди? - Мати - качка про каченя:

 • а) гарно гребе лапками;
 • б) нічого нікому не зробило;
 • в) має хорошу вдачу;
 • г) зовнішність нічого не значить;
 • д) воно покращає з часом;
 • е) буде дужим і виб'ється на дорогу.

І як вирок матері: "Хоч би мої очі тебе не бачили". Чому? І чи має право так говорити?

Мозковий штурм. Ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників виявляти свою уяву і творчість шляхом вільного висловлення думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.

Наприклад при вивченні теми: "Леся Українка. Поезії". Визначте основну думку вірша "Ви щасливі, пречистії зорі...".

Орієнтовні відповіді.

Заклик до твердості духу, виховання в собі твердості духу як конструктивного начала.

Утвердження прагнення до пізнання світу, розуміння його законів. Неможливість жити й не сприймати людського болю та жалю. Захоплення красою й неосяжністю природи, вічного Космосу.

При вивченні теми: "Творчість Ю. О. Збанацького".

Визначте, яку проблему ставить Ю. О. Збанацький у казці "Чого сміялися рибки?".

Орієнтовна відповідь.

Проблема гуманного ставлення до живих істот.

Доведіть, в чому полягає виховний потенціал оповідання Ю. О. Збанацького "Щедрий їжачок".

Орієнтовна відповідь.

Щедрим є не лише їжачок, який став таким випадково й несвідомо. Духовно багатою і щедрою є радянська людина – розвідник, що в умовах війни здатна відчувати хвилювання за якогось їжачка.

Доведіть, для чого Ю. О. Збанацький використовує прийом контрасту в оповіданні "Ласунка".

Орієнтовна відповідь.

Автор використовує прийом контрасту для того, щоб підкреслити трагізм ситуації (навколо все квітло і співало, партизани втомлені, голодні, але з любов’ю відносяться до тварин).

Аналіз ситуації. Ця технологія вчить слухачів ставити запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення. Як організувати роботу?

1. Запропонуйте слухачам прочитати підготовлену життєву або гіпотетичну суперечливу ситуацію.

2. Проаналізуйте її зі слухачами, користуючись такими запитаннями:

 • Якими є факти: що відбулося? Де і коли? Хто учасники ситуації? Що ми про них знаємо? Які факти є важливими? Які другорядними? Що в описі є фактами, а що думками, оцінками тощо?
 • У чому проблема ситуації? У чому полягає конфлікт? Яке питання нам треба вирішити, розв'язуючи ситуацію? У чому інтереси кожної зі сторін? Чому вони суперечливі?
 • Якими можуть бути аргументи: які аргументи можуть бути наведені на захист позиції кожної зі сторін? На які документи, інформацію ми можемо спиратися, захищаючи ту чи іншу позицію?
 • У чому полягає рішення: яким буде розв'язання ситуації? Чому саме таким? На що ми спираємось, обираючи таке рішення? Якими можуть бути наслідки такого рішення? Чи існують інші шляхи розв'язання?

Симуляції або імітаційні ігри. Симуляції - це створені викладачем ситуації, під час яких студенти копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов'язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому житті. Симуляція дає змогу глибоко вжитися в проблему, зрозуміти її з середини.

Як організувати роботу?

 • Оберіть тему для симуляції та основне питання, яке вирішуватимуть студенти.
 • Сплануйте сценарій симуляції, обміркуйте розподіл ролей, участь у грі всієї групи так, щоб продемонструвати не акторські здібності, а вміле безособове відтворення обраного процесу.
 • Дайте студентам достатньо інформації, чіткі інструкції, щоб вони могли переконливо виконувати свої ролі й одночасно вчитися.
 • Перед симуляцією зробіть стислий вступ.
 • Заздалегідь обміркуйте запитання для підбиття підсумків.

Громадські слухання. Моделювання громадського слухання за допомогою імітаційної гри допомагає студентам зрозуміти мету і порядок слухань, а також: ролі й обов'язки членів державних органів, комітетів, комісій. Студенти набувають практичного досвіду у відзначенні й поясненні ідей, інтересів і цінностей, пов'язаних із предметом слухання.

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу. Це технологія структурованої дискусії, в якій беруть участь уся група. Дає змогу контролювати перебіг дискусії, оцінювати участь кожного. Її метою є отримання студентами навичок публічного виступу та дискутування, висловлення й захисту особистої позиції, формування громадянської та особистої активності.

Як організувати роботу?

 • Підготовчий етап
 • Повідомте попередньо тему дискусії її учасникам (бажано, у формі дискусійного питання).
 • Запросіть чи виберіть із числа групи 2-5 експертів.
 • Запропонуйте студентам придумати запитання до експертів та визначитись зі своєю позицією щодо поставленого запитання.
 • Попросіть експертів підготувати додаткову довідкову інформацію з теми дискусії.
 • Придумайте назву ток-шоу та оберіть ведучого.
 • Організуйте аудиторію за типом студії (сідають півколом біля експертів).

Перебіг дискусії.

Назвіть тему й відрекомендуйте учасникам ведучого та експертів. Повідомте правила ток-шоу. Усі учасники дискусії говорять стисло і конкретно. Надавати слово для виступу може лише ведучий. Ведучий може зупинити виступаючого, який перевищив ліміт часу. Виступ експертів (по 1-2 хв. кожен). Студенти ставлять запитання експертам або роблять повідомлення (не більше хвилини). Експерти ставлять один одному запитання. Підбийте підсумки дискусії за змістом і за формою її проведення.

Дебати - складний спосіб обговорення дискусійних проблем. У дебатах поділ на протилежні табори набуває найбільшої гостроти, оскільки студентам необхідно довго готуватися й публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Кожна група має переконати опонентів і схилити їх до думки змінити свою позицію. Однак можна поставити й інше завдання - спільно розв'язати поставлену проблему. В такому разі студенти повинні будуть, висловивши свою позицію, уважно вислухати опонентів, щоб знайти точки дотику. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції одне на одного, а спілкувалися спокійно.

Як організувати роботу?

Повідомте студентам тему дебатів. Об'єднайте їх у групи. Нагадайте правила ведення дискусії. Визначте час і порядок проведення дебатів. При підготовці група повинна розподілити ролі, подумати, як краще використати відведений для виступів час, підготувати запитання для інших груп. Для оцінювання виступів учасників дебатів запросити суддів. Викладач повинен стежити за чітким дотриманням регламенту. Якщо було завдання знайти спільне рішення, то після дискусії проведіть голосування. Підбийте підсумки. Надайте слово суддям.

Впевнена, що інтерактивні технології – шлях до підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвитку особистості студента. Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на заняттях з дитячої літератури, я зрозуміла, що завдяки таким технологіям студенти вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими.

Звичайно, хотілося б, щоб інтерактивні технології навчання застосовувались широким колом вчителів і на різних предметах. Але закладати основи такого навчання потрібно вже сьогодні у початкових класах, і саме тому, впровадження інтерактивних технологій навчання в навчально-виховний процес педагогічного училище є необхідним.

Список використаної літератури

 1. Бабанов К. Що ж таке технологія навчання? //Шлях освіти. - 1999. - №3. - С. 24.
 2. Баханов К. Що ж таке технологія навчання? // Шлях освіти. - 1999. - № 3. - С. 24.
 3. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2000. - 160 с.
 4. Баханов К. А. Панорама методических идей // Народное образование. - 1990. -№6. - С. 66,67.
 5. Бархаев Б. П. Новые аргументы в педагогических технологиях // Школьные технологии. - 1997. - №4. - С. 47.
 6. Богданова І. М. Професійна підготовка майбутніх вчителів на основі застосування інноваційних технологій. Автореферат дисертації на здобуття наук, ступеня доктора пед. наук. - К., 1998. – 38 с.
 7. Воронцов В. В. Технология обучения / Под редакцией П. И. Пидкасистого. - М., 1996. - 168 с.
 8. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. - Київ, 2004. - 351с.
 9. Иванов С. В. Типы и структура уроков в школе. - М., 1952. – 69с.
 10. Казанцев И. Н. Урок в советской школе. - М., 1956. – 30 с.
 11. Кларин М. В. Игра в учебном процессе // Сов. педагогика. - 1985. - № 6. - С. 26-33.
 12. Махмутов М. И. Современный урок. - М., 1983. – 26 с.
 13. Мельникова С. И., Яворовская Л. Н. Игровые формы учебных занятий. - X.: ХГУ, 1993. - 50 с.
 14. Онищук ВА. Урок в современной школе. - М., 1982. - 190с.
 15. Падалка О. С. та інші. Педагогічні технології. - К.: Укр. енциклопедія, 1995. - С. 129.
 16. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - К., 2002. - 135 с.
 17. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - Київ, 2005. - 189 с.
 18. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Абрис, 1997. -98 с.
 19. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - 360 с.
 20. Семенов С. М. Дидактична гра як форма навчання // Радянська школа. -1989. - № 3. - С. 26-33.
 21. Стребна О. В., Сошенко А. О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. - Харків, 2005. - 173.
 22. Фрадкин Ф. А. Педагогические технологии в исторической перспективе // История педагогических технологий. -М., 1992. - С. 3-12.
 23. Хуторський А. Современная дидактика. - Санк-Петербург - Москва-Харків, 1998. – 136 с.
 24. Чередов И. М. Система форм организации обучения в советской общеобразовательной школе. - М., 1987. – 108 с.
 25. Щоголєва Л. О. Діалогове навчання. - Луцьк, 2005. – 33 с.

Автор: Марінова Феодора Андріївна
Посада: викладач дитячої літератури.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
11.07.2014

Популярні новини
Школярам не вистачає українських підручників Школам, які раніше були російськомовними, бракує українських підручників
МОН: зарплата вчителів зростатиме впродовж 2021 року У проекті бюджету передбачено понад 102 млрд грн на заробітні плати шкільних вчителів
Комітет ВР підтримав постанову про COVID-допомогу школам Постанова передбачає звернення до уряду з метою забезпечення безпечного навчального процесу
МОН готується запустити НУШ у базовій школі Запуск Нової української школи в ланці базової освіти запланований на 2022 рік
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!