Рейтинг
20
Вибір редакції

У матеріалі з досвіду роботи на заявлену тему авторка пише, що використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці іноземної мови

Використання соціального сервісу Вікі для розвитку вмінь писемного мовлення на заняттях з іноземної мови

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 5 з 5 на основі 4 оцінок.

Сучасна ступінь розвитку комунікаційних ресурсів відкрила перед людством нові горизонти на полі освітньої діяльності, але при цьому поставила і нові завдання.

Бурхливий розвиток інформаційних технологій, повільне, але неухильне перетворення комп'ютера із сакрального предмета, доступного лише вузькому колу людей, в явище повсякденної буденності, поява Internet і т.д. - все це рано чи пізно мало торкнутися і такої традиційно консервативної області, як вітчизняна освіта.

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці іноземної мови:

 • а) формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі;
 • б) удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, також відповідно підготовлених вчителем;
 • в) удосконалювати вміння монологічного і діалогічного висловлювання на основі проблемного обговорення, представлених вчителем або кимось з учнів, матеріалів мережі;
 • г) вдосконалювати вміння писемного мовлення, індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів спільної діяльності партнерів;
 • д) поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної англійської мови, що відображає певний етап розвитку культури народу, соціального і політичного устрою суспільства;
 • е) знайомитися з культурою, що включають в себе мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості традицій країни досліджуваної мови;
 • ж) формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності учнів(студентів) на уроці на основі систематичного використання «живих» матеріалів, обговорення не тільки питань до текстів підручника, але і актуальних проблем, що цікавлять всіх і кожного.

Сучасний розвиток Інтернету характеризується появою й широким розповсюдженням соціальних сервісів і служб (Веб 2.0), що націлені на спілкування між людьми. До таких соціальних сервісів належать: блог, вікі, подкаст, Твіттер, ЮТюб, закладки тощо.

Питання використовування всесвітньої мережі Інтернет для навчання іноземній мові піднімається в роботах Полата Е.С, Сисоєва П.В, Євстегнеєва М.Н, Титової С.В.

Ознайомлення з роботами цих авторів,досвід колег,розміщений на сайтах викладачів іноземної мови у мережі Інтернет та досвід власної практичної діяльності дозволяють зробити висновок,що для ефективного використовування Інтернет-ресурсів робота студентів з ними повинна бути спланована методично грамотно, адже одна лише наявність доступу до Інтернету не є гарантом швидкої та якісної освіти. Тому виникає гостра необхідність в розробці нових методик навчання іноземній мові на основі учбових(навчальних) Інтернет-ресурсів та соціальних сервісів Веб 2.0

Вікі – це вид соціального сервісу Веб 2.0, що дозволяє одній людині чи групі людей розміщувати свій матеріал в мережі Інтернет. Переважно це науково-популярні чи популярні статті на різних мовах різноманітної тематики.

Назва сервісу «Вікі» було запозичене з гавайської мови (“wiki-wiki”), що означає «швидко» - швидкий доступ до інформації. Така назва сервісу повною мірою відображає динамічність роботи з матеріалом. Засобом Інтернету в створенні вікі-сторінок може приймати участь необмежена кількість людей. Кожен зареєстрований користувач сервісу вікі може приймати участь в створенні, доповненні, корекції та видаленні контенту (змісту сайту, що включає текстовий матеріал, зображення, аудіо та відео файли. Посилання на інші ресурси мережі Інтернет), а також може повернутись до первинної версії сторінки, якщо перероблений варіант його не влаштовує. Більшість сторінок мають гіпертекстову структуру, що дозволяє читачам легко переходити зі сторінки на сторінку Інтернет в пошуках додаткової інформації.

В 2000 р. з’явилась перша online-енциклопедія «Вікіпедія»(Wikipedia) (www.wikipedia.org), автором статей в якій може стати любий бажаючий, та соціальний сервіс вікі отримав всесвітню відомість.

Необхідно відзначити, що у навчанні іноземній мові Вікіпедія може бути ефективно використана лише для навчання читанню. Загальним недоліком Вікіпедії з точки зору розміщення в ній авторського матеріалу є її система безпеки. Фото- та відеоматеріали стають доступними широкому колу користувачів не відразу, а лише після того, як системні адміністратори схвалять їх. Тому для розвитку писемного мовлення рекомендується використовувати інші вікі-сервери, такі як Pbwiki (www.pbwiki.com), Media Wiki (www.mediawiki.com), Wikihost (www.wikihost.org), на яких інформація розміщується миттєво. На всіх цих серверах можно безкоштовно по шаблонах , не володіючи мовами програмування, створити свою вікі-сторінку.

Методика розвитку вмінь писемного мовлення

Крок 1. Створення вікі-сторінки

Вчитель створює вікі-сторінку для шкільного навчального проекту на одному з вікі-серверів: Pbwiki, MediaWiki, Wikihost

Крок 2. Пояснення роботи з соціальним сервісом Вікі

В першу чергу учням необхідно пояснити суть та основні етапи проектної діяльності на основі соціального сервісу Вікі. Учні повинні зрозуміти наступне:

 • в чому заключається їхня робота (кожного індивідуально чи/або в міні-групі)
 • який кінцевий продукт від них очікується
 • якому алгоритму вони повинні слідувати при виконанні цього проекту
 • адреса в мережі Інтернет вікі-сторінки даного проекту
 • як розміщувати матеріал на цій сторінці
 • як вносити зміни в розміщений матеріал
 • як повернутись до первинної версії матеріалу

Крок 3. Поділення на міні-групи (2-4 чоловіка)

В залежності від цілей навчання клас може бути поділений на декілька груп, кожна з яких повинна буде розробити й внести в загальний вікі-документ опис одного з аспектів теми, яка обговорюється. Наприклад, якщо класу дається завдання підготувати вікі-сторінку, присвячену навчальному закладу, то перша група може працювати над матеріалом про історію школи, інша – про її найуспішніших випускників, третя – про сучасний стан школи, четверта – про шкільні традиції, п’ята – як вони уявляють школу через 100 років тощо

Крок 4. Мозковий штурм. 

Після пояснення етапів групового проекту можна організувати в міні-групах або в цілому класі мозковий штурм (brainstorming) для виявлення максимальної кількості ідей по змісту вікі-сторінки.

Крок 5. Написання матеріалу

Учням пропонується підготувати першу версію матеріалу в письмовому вигляді для розміщення на вікі-сторінці. Функція вчителя на цьому етапі- корегування структури матеріалу й виправлення орфографічних та граматичних помилок.

Крок 6. Розміщення на вікі-сервірі

Учні заходять на вікі-сторінку класного проекту й розміщують там підготовлений матеріал.

Крок 7. Корегування документу

Учні заходять на вікі-сторінку проекту для корегування там свого фрагменту матеріалу або ж для корегування (внесення доповнень, змін) у фрагменти матеріалу, підготовленого іншими міні-групами класу.

Крок 8. Просування

На фінальній стадії проекту учні інформують про виконаний проект інших учнів, вчителів, батьків та друзів

При бажанні можна влаштувати конкурс вікі-сторінок, підготовлених учнями різних класів (студентами різних груп) або між навчальними закладами міста.

Вікі-проекти можуть бути присвячені як культурі рідної країни, регіону, міста, так і культурі країни, мова якої вивчається. На профільному рівні можливі і проекти контрастно-порівняльного характеру, коли учні порівнюють один і той же аспект в своїй країні та країні, мова якої вивчається (наприклад, політичну систему, систему освіти, шкільні традиції тощо).

Потрібно також відмітити, що приймаючи участь в колективному проекті при обговоренні тем, учні повинні акцентувати увагу на аспектах, притаманних не особисто конкретному учневі (наприклад, традиції моєї сім’ї), а багатьом учням (наприклад, українські сімейні традиції). Для опису індивідуального досвіду конкретного учня доцільніше використовувати такий вид соціального сервісу, як блог.

Література

 1. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникативных технологий/П.В.Сысоев, М.Н.Евстигнеев.-Ростов н/Д: Феникс;М:Глосса-Пресс,2010.-182с.
 2. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка//Иностранные языки в школе.-2001.-№2,3.
 3. Соціальні мережі в Інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forum.forua.org/index.php?topic=103.0
 4. Титова С.В. Ресурсы и службы интернета в преподавании иностранных языков.-М:МГУ им. М.В,Ломоносова,2003.

Автор: Кузнєцова Наталія Юріївна
Посада: викладач.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
05.07.2014

Популярні новини
МОЗ перекладе на регіони відповідальність за роботу шкіл у «червоній» зоні Міністерство охорони здоров'я запропонує зміни в постанову, що регламентує карантинні обмеження
Влада наполягає, щоб освіта була в очному форматі, - Шкарлет За словами Шкарлета, дистанційне навчання є лише додатком для змішаного навчання
У 2021 році освітянам можуть підвищити зарплати на 30% Підвищення зарплат відбудеться через зростання мінімальної заробітної плати в Україні
Україна просить допомогу в ЄС для «змішаної» освіти Міністерство освіти і науки шукає допомоги для організації змішаної освіти у школах
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!