Запитання та відповіді на нього

Чи не є юридичною колізією ці статті?

Абітурієнт
Статтею 4 закону України про вищу освіту. передбачається, що громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Проте, обмеження у такий спосіб конституційного права «безоплатності» стосовно осіб, які здобувають певний ступінь вищої освіти не вперше, не відповідає офіційному тлумаченню відповідних положень статті 53 Конституції України (Рішення Конституційного Суду України (справа про доступність і безоплатність освіти) від 4 березня 2004 року N 5-рп/2004), за яким безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право здобути її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі (частина четверта статі 53 Конституції України) в межах обсягу підготовки фахівців для загальносуспільних потреб (державного замовлення).

DOCENT
В чому саме колізія?
В тому чи є загальносуспільною потребою повторне навчання конкретного громадянина у ВНЗ?
Або чи було такою загальносуспільною потребою його перше навчання у ВНЗ?

DOCENT
Ще одне КСУ своїм рішенням від 4 березня 2004 року N 5-рп/2004 тлумачив лише частину третю статті 53 Конституції України, а саме:

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах;

КСУ встановив, що таке безоплатність вищої освіти

Безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право
здобути її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення
плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній
основі (частина четверта статі 53 Конституції України
( 254к/96-ВР ) в межах обсягу підготовки фахівців для
загальносуспільних потреб (державного замовлення).

Частина ж четверта цієї статті не тлумачилась. Так само як і не тлумачилась стаття 4 закону "Про вищу освіту", якою і встановлено обмеження на одну безоплатну вищу освіту на конкурсній основі для одного громадянина виходячи із рівності прав громадян.

Абітурієнт
DOCENT, я наголошую на тому, що право ЗДОБУТИ (а не здобувати як написано в статті 4) означає саме здобути і ніякого тлумачення тут не потрібно всеж написано. До того ж як можна втратити право здобути не здобувши освіту? Не здобувши жодного ступеня вищої освіти.

Вилен (МОДЕРАТОР)
Абітурієнт, що ви намагаєтесь довести? Те, що положення закону звужують конституційну норму? Так, звужують. Про це навіть є офіційний юридичний висновок. І що з того? Поки КСУ не визнає неконстуційність цього положеннія, воно буде вважатися констутиційним.

DOCENT
Частина четверта статі 53 Конституції України взагалі не встановлює жодних обмежень для громадян на право здобути вищу освіту безоплатно на конкурсній основі.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Іншими словами, за буквальним застосування цієї норми, будь який громадянин має право необмежену кількість разів ЗДОБУТИ вищу освіту за будь-яким освітнім рівнем і за будь-якою спеціальністю.

Але чи є в цьому загальносуспільна потреба?
І чи відповідає це принципу рівності прав громадян?
І нарешті чи дозволяє стан економіки країни задовольнити подібні забаганки?

Новий закон буквально встановлює право здобувати вищу освіту безоплатно тим, хто її вже здобув на контрактній основі - і цим вирівнює освітні права громадян.

Безумовно, прийняття порядку відшкодування вартості навчання, яке не завершилось отриманням диплому про вищу освіту, дозволило б вирівняти освітні права ще краще.

Вилен (МОДЕРАТОР)
Безумовно, частина четверта статі 53 Конституції України взагалі не встановлює жодних обмежень для громадян на право здобути вищу освіту безоплатно на конкурсній основі.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Із змісту конституційної норми випливає, що будь-який громадянин має право необмежену кількість разів ЗДОБУТИ вищу освіту за будь-яким освітнім рівнем і за будь-якою спеціальністю.

Новий закон звужує ст. 53 та суперечить ст. 22 КУ.

Прийняття порядку відшкодування вартості навчання, яке не завершилось отриманням диплому про вищу освіту, породжує більше питань, ніж дає відповідей.

Отже, питання носить гіпотетичний дискусійний характер.

Абітурієнт
Вилен, а які саме питання виникають. Мені здається, що повернення коштів досить раціональне рішення і вирішує це питання. Зовсім не обов*язково рішення ксу. А головне як саме реалізують закон в мон. Коли в цьому році казали студентам просто заспокоїтись і чекати вони під стінами мон доводили свої права і довели хоча в мон виказали свою позицію щодо не можливості перевступу за держ кошт.

DOCENT
В МОН сказали, що відповідальність на ректорах.
І якщо прийдуть із ГПУ то їх попереджали.

Звичайно, той хто хоче відновити своє право здобувати вищу освіту безоплатно, має відшкодувати університету вартість освітніх послуг та суму отриманої стипендії.
Юридично це можна оформити як навчання за контрактом.

Що ж до коштів, які отримує університет, то вони мають іти виключно на оплату навчання тих, хто має найвищий рейтинговий бал при вступі і не пройшли на бюджет.
Таким чином будуть максимально відновлені освітні права всіх кого це може стосуватися.

Вилен (МОДЕРАТОР)
Цікава думка, що той, хто хоче відновити своє право здобувати вищу освіту безоплатно, має відшкодувати університету вартість освітніх послуг та суму отриманої стипендії. А той, хто не хоче відновлюватьи своє право на навчання - не повинен відшкодовувати завдані державі збитки? Адже держава вклала кошти, щоб отримати фахівця, а не отримала... Це все на рівні гіпотез.

Вилен (МОДЕРАТОР)
Проте, я вважаю, що більш чесно було б (якщо мова вже йде про відшкодування вартості навчання) за умови повторного вступу на бюджет сплачувати вартість за навчання в новому ВНЗ стільки, скільки особа провчилася на бюджеті в попередньому ВНЗ. Тобто, наприклад, студент провчився 1,5 роки в одному ВНЗ, потім був відрахований. Поступив на бюджет до іншого ВНЗ, то в другому ВНЗ він перші 1,5 роки має вчитися як контрактник, тобто сплачувати за навчання та не отримувати стипендії (оскільки право на стипендію 1,5 роки він вже мав). Це знімає питання інфляції та інші. А через 1,5 роки він стає повноправним бюджеником, тобто перестає сплачувати за навчання та отримує право на стипендію.

Вилен (МОДЕРАТОР)
"Що ж до коштів, які отримує університет, то вони мають іти виключно на оплату навчання тих, хто має найвищий рейтинговий бал при вступі і не пройшли на бюджет" - думка цікава, але не завершена. Тобто звільняти контрактників від плати за навчання? На семестр, рік, весь період навчання? А чи потрібно враховувати їхній рейтинг під час навчання чи лише звільняти на підставі вступних результатів?

DOCENT
Держава фахівця отримала, тому що на звільнене місце перевели контрактника.
В цьому, як раз проблеми немає. Підготовлений фахівець матиме можливість працювати за отриманим фахом і цим забезпечувати себе та сім'ю і сплачувати податки. Що і є загальносуспільними потребами.

Примусити відшкодовувати витрати тим, хто не бажає здобувати освіту технічно не можливо. Право здобути освіту безкоштовно, він отримав. А те ще він ним знехтував, це його особистий вибір згідно права на вільний розвиток особистості.

Що ж до оплати за контрактом перших років навчання на новому місці, то це навіть не гіпотези, а фантазії, що не мають жодного відношення до конституційних принципів прав громадян та розподілу загальносуспільних статків.
1) Ніякої загальносуспільної потреби у витратах на навчання за першим місцем не було.
2) Місце за державним замовленням саме по собі з повітря на третьому курсі навчання не з'явиться.

DOCENT
"Тобто звільняти контрактників від плати за навчання? На семестр, рік, весь період навчання?"

Звільняти від оплати на період за який було повернуто кошти. Якщо той, хто навчався і не довчився повернув за 7 семестрів, то і право на звільнення від оплати буде на 7 семестрів. Якщо ж 1 семестр - то і буде один семестр.

"А чи потрібно враховувати їхній рейтинг під час навчання чи лише звільняти на підставі вступних результатів?"

А до чого тут рейтинг під час навчання? Невже є прецеденти, щоб бюджетників, які успішно складають сесію переводили на контракт за рейтингом?

Вилен (МОДЕРАТОР)
Ну-ну, відкриємо ще один шлях до корупції.

Вилен (МОДЕРАТОР)
Шлях до корупції я вбачаю не в повернені коштів, сподіваюсь, що тут його бути не може. А в ідеї ці кошти спрямовувати на звільнення від оплати за навчання контрактників на декілька семестрів без урахування рівня успішності. Над цим треба працювати.

Хоча знову ж таки, а чому кошти мають повертатися університету, а не в держбюджет, адже навчання здійснювалось за рахунок коштів держбюджету, а не власних коштів університету.

DOCENT
Саме тому і не в держбюджет, що це були кошти на підготовку фахівців і мають цільове призначення. Вони також повертаються в університет на цільове використання. Фактично це буде навчання за кошти юридичної особи - того самого ВНЗ який і надає освітню послугу.


"оплати за навчання контрактників на декілька семестрів без урахування рівня успішності. Над цим треба працювати."

Так може все таки тоді також переводити на навчання за контрактом тих бюджетників, що мають нижчу поточну рейтингову позицію, ніж контратники?

Доступ до безоплатної (і не тільки) вищої освіти відбувається на конкурсній основі - це конституційна норма. За рейтингом може бути, а бо не бути стипендії у тих студентів, що навчаються за держзамовленням або за рахунок грантів.

Вилен (МОДЕРАТОР)
"Так може все таки тоді також переводити на навчання за контрактом тих бюджетників, що мають нижчу поточну рейтингову позицію, ніж контратники?"

Можливо, тоді виходить, що фактично вступ на бюджет - це є вступ на бюджет на перший семестр, а далі видно буде.

Все це було б добре, якби у нас в країні все було чесно і прозоро. А так вартість навчання за рік хіміка чи фізика коштує 10000 рн на рік, а юриста 30000 грн. Але ж яке обладнання треба мати, щоб провести практичні заняття для фізиків, хіміків, і що потрібно для юриста.

Викривлено все, що може бути викривленим: зарплати, плата за навчання, перспективи працевлаштування, потреба взагалі у вищій освіті...

DOCENT
Саме тому і повертати кошти треба на грантовий рахунок того ВНЗ де безвідповідальний студент навчався.
По-перше за таких умов саме та вартість яка була витрачена з держбюджету на незавершене навчання і буде відшкодована.
А по-друге ВНЗ простіше всього змінити статус в ЄДЕБО з "навчався за держзамовленням" на "навчався за контрактом".

Що ж до того, що вартість навчання за контрактом часто не відповідає фактичним витратам, то це ринок. Попит і пропозиція визначають ціну.

Абітурієнт
DOCENT, ви розпочалу цікаву дискусію, але ж вона навряд чи вийде за межі освітнього порталу. А тисячі студентів, як ви кажете безвідповідальних які залишили бюджетне навчання залишаться і скоріше за все будуть перевступати і розраховувати на безоплатність, як завжди навіть не знаючи, що у цьому році їх цього права позбавлять чи вже позбавили. Необхідність повернення коштів саме за навчання в тому вузі в якому вони вчилися за час який вони здобували освіту я вважаю важливим моментом встановлення рівності при вступі, а також заповнення пробілів в бюджетах. Але ж люди які теж підтримують цю думку кажуть, що це складно оформити юридично та економічно правильно.

Аватар
   Наказ МОНмолодьспорт №01 від 01.01.2001
   //osvita.ua/legislation/Ser_osv/
Додати ще посилання...
Залишилось 1500 символів. «Правила»

Поділитись:

Увага! Розділ змінює адресу!

На сайті сворена нова сучасна платформа для запитань.

Щоби поставити запитання перейдіть за посиланням:

forum.osvita.ua