Запитання та відповіді на нього

Какие условия получения красного диплома бакалавра и магистра?

Vacuum Lemon
Несколько вопросов по одной теме.
Как считаются оценки на диплом бакалавра и магистра? Считаются и зачеты, и экзамены? И считаются оценки за все семестры обучения, или только последнего семестра с данным предметом?
Сколько предметов можно пересдать на 4ом курсе?
И при поступлении в магистратуру что засчитывается? И зачеты, и экзамены? Опять-таки, за все семестры, или только последние?
Заранее большое спасибо за ответ.

DOCENT
3.12.3.3.
- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, з державних екзаменів (тільки перед захистом дипломних проектів або робіт);
Примітка. При наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни, в зведену відомість про виконання навчального плану заноситься середня зважена оцінка з округленням до її цілого значення.
3.12.3.5.
Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінками "відмінно", захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.

DOCENT
Що ж до вступу на навчання для здобуття ОКР магістр, то параметри визначає ВНЗ у своїх Правилах прийому


VII. Організація і проведення конкурсу

6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються Правилами прийому.

7. Конкурсний бал вступників на навчання за освітньо-професійною програмою магістра на основі базової та повної вищої освіти обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених Правилами прийому.

Аватар
   Наказ МОНмолодьспорт №01 від 01.01.2001
   //osvita.ua/legislation/Ser_osv/
Додати ще посилання...
Залишилось 1500 символів. «Правила»

Поділитись:

Увага! Розділ змінює адресу!

На сайті сворена нова сучасна платформа для запитань.

Щоби поставити запитання перейдіть за посиланням:

forum.osvita.ua