Запитання та відповіді на нього

Як можуть змінюватися кваліліфікаційні категорії та педагогічні звання

Лана
ЯК можуть змінюватися кваліліфікаційні категорії та педагогічні звання присвоєні педагогічним працівникам: 1) за рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня або 2)за рішення атестаційної комісії І, ІІ, ІІІ рівнів ?

Володимир Мініч
За рішенням тої комісії, яка має право присвоювати певну категорію та звання.
2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право:
1) атестувати педагогічних працівників на відповідність
займаній посаді;
2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст",
"спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії"
(атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним
категоріям);
3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II,
III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в
управлінні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади),
атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким
підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним
працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"
(про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
"спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних звань
(про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

Володимир Мініч
2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:
1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних
кадрів навчальних та інших закладів, методистів районних (міських)
методичних кабінетів (центрів), працівників районних (міських)
навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби
системи освіти (далі - працівники районних (міських) кабінетів
(центрів)), завідувачів та консультантів районних
психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних
працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено
атестаційні комісії та осіб, які призначаються на посади
керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
{ Підпункт 1 пункту 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від
08.08.2013 }

2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст",
"спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії"
(атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним
категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів);
3) присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання
(атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним
категоріям) педагогічним працівникам навчальних закладів і установ
у яких не створено атестаційні комісії;

Володимир Мініч
4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої
категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),
присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій
I рівня;
5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями
III рівня про присвоєння педагогічним працівникам районних
(міських) кабінетів (центрів) кваліфікаційної категорії
"спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "практичний
психолог-методист" (для практичних психологів цих кабінетів
(центрів)) або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії, педагогічному званню;
розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня.

Володимир Мініч
2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право:
1) атестувати на відповідність займаній посаді керівні кадри
навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, інших
відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої
влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна
Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських
психолого-медико-педагогічних консультацій; { Підпункт 1 пункту
2.14 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки
N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
2) атестувати осіб, які призначаються на посади керівників
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих
органів виконавчої влади;

Володимир Мініч
3) атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних
працівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів
(кабінетів) психологічної служби системи освіти,
професійно-технічної освіти, навчальних закладів культури і
мистецтв Автономної Республіки Крим та відповідних обласних,
Київського та Севастопольського міських навчально-методичних
(науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати їм
кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше
присвоєним цим кваліфікаційним категоріям), педагогічне звання
"практичний психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше
присвоєному педагогічному званню "практичний психолог-методист");
{ Підпункт пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473
( z0014-12 ) від 20.12.2011 }
4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої
категорії" педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів
(центрів) (атестувати на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),
присвоювати практичним психологам педагогічне звання "практичний
психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше присвоєному
педагогічному званню "практичний психолог-методист") за поданням
атестаційних комісій II рівня;

Володимир Мініч
5) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої
категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),
присвоювати педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше
присвоєним педагогічним званням) педагогічним працівникам
навчальних закладів, що перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної
Республіки Крим, органів управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів
виконавчої влади за клопотанням атестаційних комісій цих закладів;
{ Підпункт 5 пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473
( z0014-12 ) від 20.12.2011; Наказом Міністерства освіти і науки
N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }
6) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та
II рівнів.

Аватар
   Наказ МОНмолодьспорт №01 від 01.01.2001
   //osvita.ua/legislation/Ser_osv/
Додати ще посилання...
Залишилось 1500 символів. «Правила»

Поділитись:

Увага! Розділ змінює адресу!

На сайті сворена нова сучасна платформа для запитань.

Щоби поставити запитання перейдіть за посиланням:

forum.osvita.ua