Освітяни готуються до нового навчального року

22 серпня відбулося підсумкове засідання колегії Міністерства освіти і науки України „Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2007/2008 навчальному році та завдання на 2008/2009 навчальний рік" під головуванням Міністра освіти і науки України І. Вакарчука

Освітяни готуються до нового навчального року

Відкриваючи засідання, Іван Вакарчук  сказав: «Сьогодні, напередодні 1 вересня, ми зібралися в студіях, щоб підвести підсумки нашої роботи з поліпшення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти й обговорити завдання щодо подальших кроків у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти».

У роботі колегії взяли участь члени Уряду України, відповідальні працівники Секретаріату Президента України, Академії педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, міністр освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальники управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, начальники відділів (управлінь) освіти виконавчих комітетів, міських, районних рад (районних державних адміністрацій), ректори вищих навчальних закладів, ректори інститутів післядипломної педагогічної освіти, кращі педагоги країни, представники громадсько-освітянських організацій та засобів масової інформації - всього близько 30 тисяч учасників.

З доповіддю «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2007/2008 навчальному році та завдання на 2008/2009 навчальний рік, спрямовані на реалізацію Указу Президента України від 20 березня 2008 року №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» виступив Міністр освіти і науки України Іван Вакарчук.

Предметом особливої уваги учасників колегії було питання відновлення діяльності навчальних закладів у районах, що постраждали внаслідок  повені 23-27 липня 2008 року.

На початок навчального року в Україні функціонує: 15,3 тис. дошкільних навчальних заклади, якими охоплено 1137,5 тис. дітей, що становить 56 відсотків від загальної кількості дітей дошкільного віку; 20,3 тис. загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчатиметься майже 4,7 млн. учнів, з них 380 тис. - першокласники.

На колегії було підбито підсумки роботи за минулий навчальний рік та розглядалися шляхи подальшого реформування освіти.

Безумовним, за загальним суспільним визначенням, досягненням 2008 року стало впровадження всеохопного зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів та перехід на нову систему вступу до вищих навчальних закладів. Загалом батьки і випускники високо оцінили це нововведення, яке  стимулювало навчання школярів. Подальший розвиток системи зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти залишається пріоритетним у діяльності міністерства і на 2008/2009 навчальний рік.

Місцевим органам виконавчої влади та самоврядування вдалося збільшити охоплення дітей дошкільною освітою. Упродовж 2007/2008 навчального року було відновлено діяльність 247 дошкільних навчальних закладів, введено в дію 8 новобудов, 212 відкрито у пристосованих приміщеннях та передано до комунальної власності 108. Чисельність дітей у дошкільних закладах за минулий навчальний рік зросла на 56,6 тисячі.

За 2008 р. зроблено суттєві кроки щодо переходу на новий зміст навчання, його варіативність, відповідність вимогам сучасного суспільства. За кілька днів тепер уже учні 8-х класів розпочнуть навчання за новими програмами, підручниками.

Триває розроблення програмно-методичного забезпечення профільного навчання: створено навчальні плани, які дають змогу комплектувати старші класи за напрямами диференціації: природничо-математичним, філологічним, суспільно-гуманітарним, художньо-естетичним, технологічним, спортивним. Напрями конкретизуються в окремі профілі навчання.

На конкурсній основі відібрано понад 80 навчальних програм для 10-12 класів профільної школи. Вони відрізняються не лише своєю структурою, але й  спрямованістю на компетентнісний підхід до організації навчального процесу. Зміст профільного навчання забезпечується також різнопрофільними предметними та психолого-педагогічними курсами за вибором.

Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті й завданням. Соціологічне дослідження "Система освіти в оцінках громадян України», проведене Інститутом соціальних технологій на замовлення проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні", засвідчило, що запроваджені у 2008 р. зміни в освіті підтримують більшість громадян. Вони також  задоволені рівнем знань, які здобувають їх діти в школі.

Оптимізовано мережу та контингент спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами, де спеціальну освіту здобувають  54,1 тис. дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. Міністерством розроблено ряд заходів щодо підтримки діяльності інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.Сьогодні для таких дітей функціонують 54 загальноосвітні школи - інтернати, 37 спеціальних шкіл-інтернатів, 109 дитячих будинків. На жаль, щорічно на півтори-дві тисячі дітей-сиріт сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, стає у країні більше.

Безумовним досягненням є стовідсоткове забезпечення учнів 1- 5 класів підручниками та навчальними посібниками. За підсумками переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання доопрацьовано і видруковано оновлені навчальні програми для 1-4 класів. За новими програмами на конкурсній основі відібрано і видано також підручники та навчальні посібники для 6 класу.

Зроблено суттєвий крок у напрямі впровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. У 178 пунктах тестування було проведено зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень 41 818 випускників загальноосвітніх закладів з української мови, математики та історії. Зовнішнє тестування викликало широкий суспільний резонанс. Експерти оцінюють його як реальні кроки до прозорості випускної-вступної кампанії, до справжньої неперервності між середньою та вищою освітою. На основі попереднього аналізу можна зробити висновок, що українська технологія зовнішнього оцінювання здатна успішно працювати в умовах країни.

Створено систему роботи з науково- і творчо-обдарованою учнівською молоддю. Свідченням цьому є результати учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад, творчих конкурсів Малої академії наук України, міжнародних учнівських олімпіад, на яких представники України цього року вибороли 22 медалі різного ґатунку.

Розпочато реалізацію пілотного проекту цільової програми забезпечення навчальних закладів кабінетами з математики, біології, фізики, хімії, географії, трудового навчання.

Триває інформатизація та комп'ютеризація освітянської галузі. Більш як у 10 тисячах шкіл країни встановлено 10 438 навчальних комп'ютерних комплексів. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів комп'ютерними комплексами в середньому в країні станом на 1 липня складає близько 65 відсотків (у 2005 році цей показник становив  57 відсотків).

З огляду на полікультурність українського суспільства Міністерство освіти і науки України сприяє освіті національних меншин.

Реалізація завдань з удосконалення якості освіти у 2008 р. була також спрямована на оновлення нормативної бази функціонування загальної середньої освіти. Протягом 2008 р. розроблено понад 20 документів щодо дошкільної, середньої та позашкільної освіти, серед яких:

 • Нова редакція Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності;
 • Положення «Про екстернатну форму навчання»;
 • Програма поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;
 • Галузева Програма впровадження профільного навчання;
 • Положення про апробацію та моніторинг навчальної літератури;
 • Положення про конкурс підручників для 9 класу та інші.

У розроблених нормативно-правових документах збережено і розвинуто все краще, що є у діючому законодавстві про освіту, враховано вітчизняний і зарубіжний досвід нормативної діяльності.

Найголовнішими пріоритетами на 2008/2009 навчальний рік залишаються:

 • модернізація змісту загальної середньої освіти та розвантаження його від надмірного інформаційного наповнення, широке впровадження профільного навчання;
 • охоплення всіх без винятку дітей дошкільного та шкільного віку відповідно дошкільною та загальною середньою освітою;
 • організація інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах дітей, які потребують  корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • розукрупнення та перепрофілювання інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • реалізація спільно зі Світовим банком проекту "Рівний доступ до якісної освіти";
 • завершення комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів;
 • організація регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місць навчання, роботи і проживання;
 • забезпечення  гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

У своїх виступах освітяни із Києва, Одеси, Львова, Донецька, Івано-Франківська, Хмельницького, Ужгорода та Автономної Республіки Крим вносили свої пропозиції щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2009 році. Йшлося також про мовну політику в освіті, пілотні опорні школи, охоплення дітей дошкільним вихованням, працевлаштування молодих вчителів, художньо-естетичне виховання підростаючого покоління, забезпечення  підручниками учнів шкіл з навчанням мовами національних меншин тощо.

По всій Україні відбудуться серпневі конференції з питань підготовки до нового навчального року та інших питань, порушених у ході колегії. Міністр побажав, щоб ці конференції пройшли у діловій атмосфері й стали місцем пошуку шляхів вирішення всіх освітянських питань.

Насамкінець Іван Олександрович щиро привітав освітян нашої держави з великими святами, що надходять - Днем Державного Прапора, з найбільшим нашим національним святом - Днем Незалежності України, великим християнським святом Успення Святої Богородиці та нашим професійним святом - Днем знань.

Прес-служба МОН
22.08.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів