Важливі для розвитку науки і суспільства проблеми були розглянуті на засіданні Ради президентів академій наук

Важливі для розвитку науки і суспільства проблеми були розглянуті на засіданні Ради президентів академій наук України за участю Голови Комітету з питань науки і освіти Володимира Полохала 9 липня 2008 року

Важливі для розвитку науки і суспільства проблеми були розглянуті на засіданні Ради президентів академій наук

Учасники засідання Б.Є.Патон, В.Г.Кремень, В.Я.Тацій, А.В.Чебикін,  А.М. Головко та Л.Г.Розенфельд приділили основну увагу питанням вдосконалення законодавчого забезпечення наукової та науково-технічної сфери.

Відзначалось, що Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» містить низку недоліків, що перешкоджають розвитку галузі в Україні.  За ініціативою Комітету з питань науки і освіти було розпочато роботу в напрямку вдосконалення чинного законодавства.

Перша редакція змін до Закону була підготовлена Міністерством освіти і науки України. Значна частина змін стосується  підвищення рівня кадрового забезпечення наукової діяльності. В першій редакції чіткіше формулюється роль державної атестації у встановленні рівня фахової кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів, розкривається роль Вищої атестаційної комісії у цій справі, уточнюються повноваження Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки у сфері наукової та науково-технічної діяльності, конкретизуються напрями бюджетного і програмно-цільового фінансування.
В запропонованій Міністерством редакції змін до чинного Закону норма щодо видатків на науку у розмірі 1,7 % ВВП, яка, практично, ніколи не виконувалася, замінюється на зобов'язання держави забезпечити поступове наближення до цього показника. При цьому, не визначається термін, протягом якого це наближення має бути досягнуто. Та й сам розмір цього показника, 1,7 %, вже не відповідає вимогам забезпечення інноваційного розвитку. Так, Лісабонською стратегією для країн-членів ЄС як перспектива до 2010 року встановлено 3% ВВП видатків на науку.

Володимир Полохало зазначив, що зараз Комітетом проводиться робота щодо опрацювання змін до Закону «Про вищу освіту». Крім того, ВАК України підготовлено законопроект «Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації». Проведено слухання в Комітеті щодо стану регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності. Питання ефективного державного управління науково-технічною та інноваційною сферою є сьогодні найбільш актуальним в державі. Народний депутат  наголосив на тому, щоб підготовка законодавчих пропозицій вирішувалась комплексно і  узгоджувалась з нормами інших Законів, що мають відношення до науково-технічної галузі.

Підкреслювалось, що важливим залишається питання законодавчого забезпечення діяльності самих академій наук, збереження їх майна та забезпечення реалізації результатів наукових досліджень.

Нажаль, є випадки, коли необґрунтовано і навіть з порушенням законів вилучаються провідні наукові установи з майнового комплексу академій (наприклад, як це було з Інститутом онкології).

Згідно з Законом академії можуть створювати підприємницькі структури, але не можуть управляти корпоративними правами держави, не можуть відкривати поточні рахунки в банках. З іншого боку на земельних ділянках академій будується жило різними компаніями, що не відповідає законодавству.

Варто було б внести зміни до Закону України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу" та адаптувати його положення до чинного законодавства щодо управління державним майном.

Зазначалось, що потрібно на законодавчому рівні створити ефективні умови залучення майнових можливостей НАН України та галузевих академій наук у реалізації інноваційних проектів на базі розробок академії. Це треба робити негайно і бажано було б вже у вересні цього року розглянути ці питання у Верховній Раді України.

Полохало запевнив, що Комітет завжди буде відстоювати позиції академій та вимагати дотримання Законів України.

За результатами обговорення прийнято рішення Ради президентів із зазначеного .  

 

Комітет з питань науки і освіти
10.07.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів