Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання

Наказ МОН України, НАН України, ВАК України № 768/431/547 від 30.09.04 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 768/431/547 від 30 вересня 2004 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2004 р.
за № 1329/9928

Про затвердження Положення
про електронні наукові фахові видання

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 № 773, постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" наказую:

1. Затвердити Положення про електронні наукові фахові видання (додається).

2. Департаменту науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки України (В.О.Свіженко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України, першого віце-президента НАН України, першого заступника голови Вищої атестаційної комісії України.

Міністр освіти
і науки України       В.Г.Кремень

Президент Національної
академії наук України       Б.Є.Патон

Голова Вищої атестаційної
комісії України       В.Ф.Мачулін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Національної академії наук України,
Вищої атестаційної комісії України
30.09.2004 № 768/431/547

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2004 р.
за № 1329/9928

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні наукові фахові видання

1. Загальні положення

1.1. Електронне наукове фахове видання (далі - Видання) - документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

1.2. Видання започатковуються з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях, одержаних у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної та виробничої діяльності українських учених і фахівців.

1.3. Засновник існуючого друкованого наукового фахового видання може здійснювати його випуск в електронній формі.

2. Вимоги до електронного наукового фахового видання

Видання повинно містити:

титульний файл у форматі HTML, у якому наводяться: вихідні відомості (назва Видання, надзаголовкові та підзаголовкові дані, відомості про відповідального редактора, вихідні та випускні дані, мінімальні системні вимоги, індекс УДК, номер ISSN, знак охорони авторського права, анотація), список членів редакційної колегії, тематика згідно з чинним переліком галузей наук, посилання на постанову ВАК України про включення Видання до переліку наукових фахових видань України;

індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст Видання з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей;

структурований текстовий файл з бібліографічними описами статей (уключаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською мовами для автоматизованого формування зведеного електронного каталогу статей Видань (структура файла з бібліографічними описами статей електронного наукового фахового видання та приклади подання даних з бібліографічними описами статей наведені у додатку);

файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. У разі використання формату HTML для текстової частини статті графічні матеріали мають бути представлені у форматах GIF або JPG. Тексту статті мають передувати її назва, автор(и) та реферат (анотація, резюме);

упаковку (коробку, конверт, папку) з етикеткою, на якій наведено вихідні дані.

3. Зберігання обов'язкових безоплатних примірників електронних наукових фахових видань

3.1. Організація зберігання обов'язкових безоплатних примірників Видань покладається на Книжкову палату України, Національну бібліотеку України імені В.І.Вернадського, Національну парламентську бібліотеку України, що відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" є одержувачами обов'язкового безоплатного примірника малотиражних документів (до 100 примірників). Один примірник Видання повинен зберігатися в редакції.

3.2. Одержувачі обов'язкового безоплатного примірника Видання за запитами судів, правоохоронних органів надають підтвердження щодо опублікування статей та у разі необхідності їх засвідчені копії.

4. Забезпечення доступу до електронних наукових фахових видань

4.1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського та Національна парламентська бібліотека України створюють зведений електронний каталог статей з усіх Видань, представляють його в Інтернет на своїх веб-сайтах і забезпечують безкоштовний доступ до каталогу та повних текстів статей.

4.2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського здійснює включення інформації про статті з Видань до загальнодержавної реферативної бази даних.

4.3. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського розміщує на своєму сайті вимоги до Видань, приклади їх оформлення та методичні рекомендації щодо правил бібліографічного опису публікацій у Виданнях і посилань на них.

Директор Департаменту
науково-технологічного розвитку
Міністерства освіти
і науки України       В.О.Свіженко

Перший заступник головного
вченого секретаря Національної
академії наук України       В.Л.Богданов

Перший заступник голови
Вищої атестаційної комісії України       Р.В.Бойко


30.09.2004

Популярні новини
У МОН і ВР оголосили ініціативу з перевірки дисертацій Міністр та голова комітету ВР відмовляться від наукових ступенів у разі плагіату
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Оксен Лісовий призначений міністром освіти і науки Новим міністром освіти і науки призначено очільника Малої академії наук
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів