Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"

Постанова КМУ № 934 від 19.09.05 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 934 від 19 вересня 2005 року

Про реалізацію Закону України
"Про реструктуризацію заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57 Закону України
"Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним
та іншим категоріям працівників
навчальних закладів"

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 508 від 12.04.2006
№ 745 від 25.05.2006)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік для здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" № 1994-IV;

розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення у 2005 році виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" № 1994-IV.

2. Установити, що у 2005 році перерахування коштів, що виділені у державному бюджеті для фінансування виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" № 1994-IV (далі - виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам), здійснюється в установленому законодавством порядку відповідно до розподілів, затверджених цією постановою.

3. Міністерству фінансів на підставі розподілів, затверджених цією постановою, внести в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету.

4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити протягом місяця нарахування навчальними закладами та установами освіти педагогічним і науково-педагогічним працівникам (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам) надбавок за вислугу років за період із січня 1997 по серпень 2002 року та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки з січня 1998 по серпень 2002 року відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

подавати щокварталу та наростаючим підсумком щороку (в 2005 році до 31 грудня) Міністерству освіти і науки та Міністерству фінансів інформацію про стан погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

5. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів у місячний строк розробити та затвердити порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, пов'язаних із забезпеченням педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають в них, безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням.

6. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до розподілів, затверджених цією постановою.

7. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти:

за окремою бюджетною програмою Міністерству освіти і науки на погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, що фінансуються з державного бюджету;

як окрема субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, і погашення кредиторської заборгованості державного бюджету, що виникла у зв'язку із здійсненням виплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок відповідних місцевих бюджетів у період, коли законом про державний бюджет такі виплати зупинялися або здійснювалися з місцевих бюджетів на підставі рішень судів.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України       Ю.ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2005 р. № 934

ПОРЯДОК
погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки

1. Цей Порядок визначає відповідно до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" № 1994-IV механізм погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (далі - виплати) особам, які у період із січня 1997 по серпень 2002 року працювали на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників (у тому числі за сумісництвом) навчальних закладів та установ освіти (далі - заклади та установи).

2. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів та установ (працюючим, сумісникам, звільненим і пенсіонерам) суми надбавок за вислугу років нараховуються за період із січня 1997 по серпень 2002 року залежно від стажу роботи відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, а допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки - за період із січня 1998 по серпень 2002 року.

Виплати нараховуються за фактичний час роботи протягом зазначених періодів виходячи з посадових окладів (ставок), установлених цим працівникам у місяці відповідного періоду, та відображаються у формах бухгалтерського обліку як кредиторська заборгованість державного бюджету з виплат, у тому числі здійснених з місцевих бюджетів на підставі рішень судів (далі - заборгованість), станом на 1 липня 2005 року.

3. Особам, які працювали у 1997-2002 роках на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників і працюють зараз у тому самому закладі чи установі (незалежно від займаної посади), виплати нараховуються окремо і заборгованість погашається одночасно з виплатою заробітної плати.

Особам, які працювали у 1997-2002 роках на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ, у тому числі за сумісництвом, і звільнилися або вийшли на пенсію, заборгованість погашається один раз на квартал за їх заявою, поданою закладу чи установі, в яких вони працювали та які їм нарахували виплати.

3-1. Нараховані страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування сплачуються у порядку, встановленому частиною шостою статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" для сплати авансових платежів. (Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 508 від 12.04.2006)

3-2. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на виплати не нараховуються. (Порядок доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 745 від 25.05.2006)

4. Відрахування, передбачені законодавством, з виплат здійснюються в установленому порядку.

Інформація про погашення заборгованості та сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з виплат за період після липня 2000 р. вноситься до персональних облікових карток в системі персоніфікованого обліку шляхом подання закладами та установами, що здійснюють погашення заборгованості, територіальним органам Пенсійного фонду відомостей про застрахованих осіб, яким погашено заборгованість, одночасно з поданням річного звіту страхувальника.

Перерахунок призначених пенсій особам, яким повністю або частково погашено заборгованість, здійснюється згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" на підставі довідок про заробітну плату за відповідні періоди роботи з урахуванням сум нарахованих виплат, а за період після 1 липня 2000 р. - на підставі даних персоніфікованого обліку.

5. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) закладу чи установи, в якому працював педагогічний або науково-педагогічний працівник, заборгованість погашається його правонаступником.

Якщо заклад чи установу, в яких працював педагогічний або науково-педагогічний працівник, ліквідовано, заборгованість погашається в установленому законодавством порядку відповідним органом управління освітою, який здійснював фінансування ліквідованих закладу чи установи.

У разі коли заклад чи установа, в яких працював педагогічний або науково-педагогічний працівник із січня 1997 по серпень 2002 року, фінансувалися за рахунок державного бюджету, а в даний час фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (або навпаки), заборгованість погашається з бюджету, з якого заклад чи установа фінансується в даний час.

Завантажити: KMU_934.doc (81.50 Кб.)


19.09.2005

Популярні новини
В Україні зростає кількість дітей, інфікованих на COVID-19 Однією з особливостей штаму «Омікрон» є те, що діти стали частіше хворіти на COVID-19
Молоді вчителі позитивно впливають на учнів, – дослідження Молоді вчителі позитивно впливають на підвищення інтересу до навчання у дітей
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
Розпочалась реєстрація громадських спостерігачів на ЗНО Спостерігачами можуть бути представники громадських організацій, батьківських комітетів і ЗМІ
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів