Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Постанова КМУ N 1016 від 08.08.07 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2007 р. N 1016

Про затвердження Державної цільової програми
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку визначені Програмою заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству освіти і науки та Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми.

4. Міністерству освіти і науки подавати щороку до 1 січня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України       В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1016

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Ця Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення.

Програма є основою для розроблення регіональних програм роботи з обдарованою молоддю.

Мета та основні завдання Програми

Мета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, впровадження інноваційних методів роботи;

підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

забезпечення скоординованої діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань сучасних педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Виконання Програми здійснюється на державному та регіональному рівні.

На державному рівні передбачається:

організація роботи з громадськістю із створення сприятливого середовища для розвитку та самореалізації обдарованої молоді;

формування системи виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді і надання їй соціально-педагогічної підтримки;

створення на основі інформації про обдаровану молодь, що надходить від регіональних банків даних, та систематичне поповнення Всеукраїнського банку даних "Обдарованість";

удосконалення нормативно-правової бази з питання підтримки обдарованої молоді;

проведення наукових досліджень Академією педагогічних наук, зокрема науково-методичного супроводження виявлення, відбору і підтримки обдарованої молоді в межах коштів, виділених Академії на відповідні цілі;

розроблення індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводження обдарованої молоді;

визначення альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здібностей обдарованої молоді;

опрацювання питання щодо утворення та розміщення державної спеціалізованої школи-інтернату для інтелектуально обдарованих дітей як навчального закладу та центру координації науково-методичної роботи обласних навчальних закладів для обдарованої молоді;

проведення загальнонаціональних олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів та забезпечення участі обдарованої молоді у міжнародних інтелектуальних і творчих змаганнях;

впровадження кращого міжнародного досвіду роботи з обдарованою молоддю;

підвищення рівня професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних працівників та вдосконалення методологічних основ роботи з обдарованою молоддю;

забезпечення наступності в роботі з обдарованою молоддю у загальноосвітніх, позашкільних, зокрема початкових спеціалізованих мистецьких (школах естетичного виховання), професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

розроблення навчальних програм та технічних засобів навчання, видання сучасних підручників і посібників, упровадження спецкурсів та факультативів, спрямованих на розвиток здібностей обдарованої молоді;

формування та впровадження системи соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді;

поширення відомостей про результати здійснення передбачених Програмою заходів через засоби масової інформації та Інтернет.

На регіональному рівні Програма виконується шляхом прийняття республіканської в Автономній Республіці Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських програм, розроблених на основі цієї Програми, які передбачають:

створення регіонального банку даних про обдаровану молодь;

вивчення питання щодо утворення обласних спеціалізованих шкіл-інтернатів для інтелектуально обдарованих дітей;

збільшення кількості ліцеїв, гімназій, колегіумів і навчальних закладів з поглибленим та профільним вивченням окремих предметів;

випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;

проведення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;

активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук учнівської молоді тощо;

популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;

розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у додатку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

консолідувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

удосконалити нормативно-правову базу з питань навчання і виховання обдарованої молоді;

підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідні роки;

коштів місцевих бюджетів;

інших передбачених законом джерел.

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 154,4673 млн. гривень, у тому числі 60 млн. гривень - з державного бюджету. Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.


08.08.2007

Популярні новини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Термін дії COVID-сертифікатів скорочено до 270 днів Чинність сертифіката рахуватиметься від моменту отримання другої дози щеплення
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів