Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Постанова КМУ N 1016 від 08.08.07 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2007 р. N 1016

Про затвердження Державної цільової програми
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку визначені Програмою заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству освіти і науки та Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми.

4. Міністерству освіти і науки подавати щороку до 1 січня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України       В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1016

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Ця Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення.

Програма є основою для розроблення регіональних програм роботи з обдарованою молоддю.

Мета та основні завдання Програми

Мета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;

визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, впровадження інноваційних методів роботи;

підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

забезпечення скоординованої діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань сучасних педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Виконання Програми здійснюється на державному та регіональному рівні.

На державному рівні передбачається:

організація роботи з громадськістю із створення сприятливого середовища для розвитку та самореалізації обдарованої молоді;

формування системи виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді і надання їй соціально-педагогічної підтримки;

створення на основі інформації про обдаровану молодь, що надходить від регіональних банків даних, та систематичне поповнення Всеукраїнського банку даних "Обдарованість";

удосконалення нормативно-правової бази з питання підтримки обдарованої молоді;

проведення наукових досліджень Академією педагогічних наук, зокрема науково-методичного супроводження виявлення, відбору і підтримки обдарованої молоді в межах коштів, виділених Академії на відповідні цілі;

розроблення індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводження обдарованої молоді;

визначення альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здібностей обдарованої молоді;

опрацювання питання щодо утворення та розміщення державної спеціалізованої школи-інтернату для інтелектуально обдарованих дітей як навчального закладу та центру координації науково-методичної роботи обласних навчальних закладів для обдарованої молоді;

проведення загальнонаціональних олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів та забезпечення участі обдарованої молоді у міжнародних інтелектуальних і творчих змаганнях;

впровадження кращого міжнародного досвіду роботи з обдарованою молоддю;

підвищення рівня професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних працівників та вдосконалення методологічних основ роботи з обдарованою молоддю;

забезпечення наступності в роботі з обдарованою молоддю у загальноосвітніх, позашкільних, зокрема початкових спеціалізованих мистецьких (школах естетичного виховання), професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

розроблення навчальних програм та технічних засобів навчання, видання сучасних підручників і посібників, упровадження спецкурсів та факультативів, спрямованих на розвиток здібностей обдарованої молоді;

формування та впровадження системи соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді;

поширення відомостей про результати здійснення передбачених Програмою заходів через засоби масової інформації та Інтернет.

На регіональному рівні Програма виконується шляхом прийняття республіканської в Автономній Республіці Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських програм, розроблених на основі цієї Програми, які передбачають:

створення регіонального банку даних про обдаровану молодь;

вивчення питання щодо утворення обласних спеціалізованих шкіл-інтернатів для інтелектуально обдарованих дітей;

збільшення кількості ліцеїв, гімназій, колегіумів і навчальних закладів з поглибленим та профільним вивченням окремих предметів;

випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;

проведення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;

активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук учнівської молоді тощо;

популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;

розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у додатку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

консолідувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

удосконалити нормативно-правову базу з питань навчання і виховання обдарованої молоді;

підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді;

розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідні роки;

коштів місцевих бюджетів;

інших передбачених законом джерел.

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 154,4673 млн. гривень, у тому числі 60 млн. гривень - з державного бюджету. Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.


08.08.2007

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Учасникам НМТ повідомлено про день та місце тестування Учасники основної сесії НМТ отримали можливість завантажити запрошення на тестування
Робота з тестовою комп'ютерною програмою на НМТ Учасник виконуватиме роботу на комп'ютері, в якому встановлена тестова програма
Учасникам НМТ необхідно роздрукувати Сертифікат Одним з документів, на підставі яких здійснюється допуск до тестування, є сертифікат НМТ
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів