Про стан пожежної безпеки в установах, закладах освіти та побутового травматизму серед вихованців, учнів, студентів і заходи щодо їх профілактики

Рішення колегії МОН України від 25.12.08 року. Протокол № 15/3-10

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

25 грудня 2008 року. Протокол № 15 / 3 - 10

Про стан пожежної безпеки в установах, закладах
освіти та побутового травматизму серед вихованців,
учнів, студентів і заходи щодо їх профілактики

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача сектора безпеки життєдіяльності (Бадюк Ю.В.) про стан пожежної безпеки в установах, закладах освіти та побутового травматизму серед вихованців, учнів, студентів і заходи щодо їх профілактики, колегія ухвалює:

1. Доповідну записку про стан пожежної безпеки в установах, закладах освіти та побутового травматизму серед вихованців, учнів, студентів і заходи щодо їх профілактики взяти до відома (додається).

2. Направити доповідну записку Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, керівникам підприємств і організацій, підпорядкованих міністерству, для аналізу і усунення наявних недоліків.

3. Департаментам економіки та фінансування (Куліков П.М.), загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів до 15.01.09 внести доповнення до відповідних планів роботи навчальних закладів і установ щодо поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на 2008-2009 роки з урахуванням цього рішення колегії.

4. Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Омельченко С.Д.) забезпечити виконання пункту 5.1.1 рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2000 року протокол № 8/2-10 щодо призначення керівників установ та закладів освіти і науки тільки після перевірки знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна, радіаційна безпека, поводження при надзвичайних ситуаціях тощо).

5. Постійно діючій комісії Міністерства освіти і науки України з перевірки знань посадових осіб та спеціалістів з питань безпеки життєдіяльності проаналізувати стан виконання наказу міністерства від 29.12.06 p. № 892 „Про планове навчання і перевірку знань працівників установ і закладів, організацій і підприємств освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності за останні 2 роки. Результати доповісти на нараді керівників органів управління освітою.

6. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації:

6.1. Розглянути на колегіях, радах, нарадах органів управління освітою стан пожежної безпеки, профілактики побутового травматизму в навчальних закладах з участю представників підрозділів безпеки життєдіяльності населення на місцях.

6.2. Спільно з органами пожежного нагляду забезпечити ефективну допомогу учасникам навчально-виховного процесу під час вивчення правил пожежної безпеки, особливо в організації практичних занять.

6.3. Переглянути в кожному навчальному закладі, установі склад добровільних пожежних дружин, при необхідності збільшити чисельність, доручити службам охорони праці спільно з органами пожежного нагляду провести позапланове навчання.

6.4. Забезпечити ефективність навчання основам безпеки життєдіяльності вихованців, учнів, студентів за рахунок покращення науково-методичного забезпечення  відповідних  фахівців інститутів післядипломної педагогічної освіти та методичних служб органів управління освітою.

6.5. Взяти під особливий контроль відпрацювання планів евакуації учасників  навчально-виховного  процесу на об'єктах цілодобового перебування.

6.6. Проаналізувати виконання навчальними закладами приписів підрозділів Держгірпромнагляду та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Винних в систематичному порушенні правил безпеки притягнути до відповідальності.

7. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) посилити вимоги щодо створення безпечних умов навчання та праці учасників навчально-виховного процесу. Про виконання даного рішення органами управління освітою, навчальними закладами доповісти керівництву міністерства в травні, жовтні 2009 року.

8. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на Першого заступника міністра Гребельника О.П.

Голова колегії,
Міністр освіти і науки України       І.О. Вакарчук

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про стан пожежної безпеки в установах, закладах освіти та побутового травматизму серед вихованців, учнів, студентів і заходи щодо їх профілактики

Проблема забезпечення пожежної безпеки в установах і закладах освіти полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка є невід'ємною частиною охорони життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

На виконання законів України „Про пожежну безпеку", „Про охорону праці", „Про дорожній рух", „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" і з метою покращання стану протипожежного захисту об'єктів освіти і науки та запобігання виникненню травматизму серед вихованців, учнів, студентів Міністерством освіти і науки України, установами та закладами освіти і науки проведена значна робота.

На виконання комплексних заходів Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 p. № 870, слід відзначити результативну організаційну роботу, яку провели у Міністерстві освіти і науки Автономної Республіки Крим, відділах (управліннях) освіти і науки  державних адміністрацій Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей, Рівненському державному гуманітарному університеті, Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського, Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка, Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, Рівненському технікумі технологій та дизайну та Бердичівському педагогічному коледжі.

Разом з тим, інформацію про реалізацію заходів цієї Програми деякі органи управління освітою надають не в повному обсязі та не систематично. Це стосується органів управління освітою Дніпропетровської, Житомирської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької облдержадміністрацій та міста Севастополь, що вказує на недостатню вимогливість керівників управлінь освіти і науки до забезпечення пожежної безпеки, а також окремих ректорів та директорів навчальних закладів.

З метою поліпшення профілактичної роботи щодо забезпечення пожежної безпеки, профілактики побутового травматизму серед вихованців, учнів, студентів в установах, закладах освіти і науки відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2006 p. № 892 проводиться планове навчання і перевірка знань всіх працівників установ, закладів, організацій і підприємств, підпорядкованих міністерству, з питань безпеки життєдіяльності.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030 „Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідки" Міністерство освіти і науки України активно співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з питань здійснення об'єктивного аналізу випадків пожеж та своєчасної розробки заходів щодо їх попередження.

Для надання реальної допомоги керівникам вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів та установ, організацій і підприємств в їх практичній роботі Міністерством освіти і науки України підготовлено і видано в 2007 році Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності, що містить усі чинні нормативні документи (пожежна безпека, охорона життя та здоров'я, праці, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях тощо).

Питання пожежної безпеки, стан побутового травматизму серед вихованців, учнів, студентів в установах, закладах освіти і науки та створення належних умов навчання і праці розглядаються на колегіях обласних, міських, районних органів управління освітою, на радах ректорів, директорів вищих навчальних закладів за участю представників Державного пожежного нагляду та територіальних управлінь Держгірпромнагляду на місцях.

Для виховання у дітей належного ставлення до питань пожежної безпеки, популяризації професії пожежного, підняття авторитету пожежної служби серед молоді та юнацтва в загальноосвітніх навчальних закладах створені дружини юних пожежників-рятувальників. Кожного року проводиться Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежників-рятувальників, який підводить підсумки регіональних фестивалів цього напряму. Зокрема, в м. Києві цього року було проведено міський фестиваль під назвою „Як тебе не спалити, Києве мій", фрагменти якого транслювалися на каналах телебачення. У квітні-травні цього року в м. Києві проведено Всеукраїнський дитячий конкурс на кращий літературний твір та малюнок на протипожежну тематику.

Навчання основам безпеки життєдіяльності в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, а також проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями, студентами, систематичне навчання працівників галузі освіти і науки дозволило зменшити травматизм серед учасників навчально-виховного процесу, в тому числі на пожежах.

Перевірка Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи стану забезпечення пожежної безпеки об'єктів освіти, підпорядкованих міністерству, встановила, що на неналежному рівні ще виконуються вимоги Закону України „Про пожежну безпеку" та деяких нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Разом з тим, на стан пожежної безпеки об'єктів освіти і науки негативно впливає ігнорування окремими керівниками навчальних закладів протипожежних вимог. Із запропонованих МНС України до виконання 395,9 тис. протипожежних заходів понад 88,3 тис. залишаються невиконаними, що становить 22,3 %. Найгірший стан склався у Житомирській області, де залишаються невиконаними 87 % протипожежних заходів. Львівській - 33 %, Тернопільській - 31,5 %, Чернівецькій - 29,8 % та Рівненській - 28,8 %.

Викликає занепокоєння стан шляхів евакуації, електрогосподарства та протипожежного водопостачання. Так, під час перевірок на 880 об'єктах виявлені численні порушення в утриманні шляхів евакуації. На 1392 об'єктах дільниці електромережі експлуатуються з порушеннями вимог правил улаштування електроустановок, несвоєчасно проводиться планово-попереджувальні ремонти та огляди електрообладнання. Не забезпечені протипожежним водопостачанням 1885 об'єктів, на 2198 - системи водопостачання підлягають ремонту, 3608 - не забезпечено достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння.

За результатами проведеної перевірки навчальних закладів стосовно забезпечення пожежної безпеки учасників навчально-виховного процесу в м. Севастополі було виявлено, що в незадовільному протипожежному стані знаходиться значна кількість загальноосвітніх шкіл міста. Тільки після терміново вжитих заходів про усунення недоліків щодо протипожежного захисту приміщень і об'єктів, які були встановлені під час перевірки, навчальний рік у зазначених вище навчальних закладах було розпочато 1 вересня поточного року.

Аналіз і перевірка на місцях показали, що незважаючи на заходи, які вживаються Міністерством освіти і науки України, органами управління освітою, вищими навчальними закладами, протипожежний захист багатьох установ та закладів освіти залишається на незадовільному рівні й потребує значного покращання. Тільки за 9 місяців 2008 року на об'єктах освіти сталося 86 пожежі із матеріальними збитками на 1546,7 тис. грн. Найбільше пожеж трапилось в будівлях та спорудах освітянських закладів Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Чернігівської областей.

Повільно здійснюються заходи щодо обладнання будівель і приміщень закладів освіти протипожежною автоматикою та ремонту існуючих систем. На зазначених об'єктах такими системами необхідно ще обладнати 4737 будівель та приміщень, на 6852 об'єктах зазначені системи через недофінансування не обслуговуються, внаслідок чого на 6355 об'єктах вони знаходяться в непрацездатному стані.

Незадовільний стан з обладнанням навчальних закладів пожежною сигналізацією склався в Житомирській ( ЗОШ № 5 м. Бердичева, ЗОШ № 18 м. Житомира та с. Глезно Любарського району). Львівській (професійний ліцей смт. Поморяни, ЗОШ с. В.Вільшаниця, ЗОШ сіл Ушня, Струтин, Перегноїв), Чернівецькій (ЗОШ с. Ванчиківці Новоселицького району та професійний ліцей смт. Глибока), Тернопільській (ЗОШ с. Новосілка Підволочиського району) областях.

Особливе занепокоєння викликає стан протипожежної безпеки будівель з цілодобовим перебуванням людей. Так, тільки за 9 місяців цього року в гуртожитках вищих навчальних закладів сталось 13 пожеж і загорань (Миколаївська, Житомирська, Тернопільська, Дніпропетровська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області та м. Київ).

За наслідками перевірок встановлено, що основними порушеннями правил пожежної безпеки є використання саморобних електронагрівальних приладів, несправність електромережі й електрообладнання, захаращені сміттям і непрацюючі еваковиходи, відсутня або непрацююча система протипожежної сигналізації.

У більшості гуртожитків навчальних закладів інструктаж мешканців з протипожежної  безпеки проводиться формально. Приписи інспекторів територіальних, місцевих органів пожежного нагляду не враховуються керівниками навчальних закладів, у результаті чого заходи на їх виконання не виконуються або переходять з року в рік.

Це підтверджує те, що керівники навчальних закладів і адміністрації гуртожитків не усвідомлюють відповідальності за життя працівників та мешканців гуртожитків. Належним чином не контролюється виконання протипожежних заходів на підвідомчих об'єктах, службові розслідування пожеж проводяться формально, винні до відповідальності притягуються рідко.

Негативно на стан пожежної безпеки установ та закладів освіти впливає здача в оренду приміщень, яка у багатьох випадках проводиться без урахування вимог Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

За результатами перевірок керівники установ та закладів освіти отримали приписи на усунення недоліків, про стан протипожежного захисту будівель поінформовано місцеві органи управління освітою. У зв'язку з фактами порушень установлених законодавством вимог пожежної безпеки органи державного пожежного нагляду вимушені були притягнути до відповідальності 7,7 тис. керівників та посадових осіб, до усунення недоліків, тимчасово, призупинити експлуатацію 937 об'єктів та будівель, 370 агрегатів окремих дільниць електромережі та приладів опалення, що знаходились в пожежонебезпечному стані.

Тривалий час не вирішуються питання щодо проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень у Тернопільській (ЗОШ с. Футори Зборівського району та ЗОШ с. Киданівці Бучацького району), Чернівецька (ЗОШ с. Ванчиківці Новоселицького району та професійний ліцей смт. Глибока), Львівській (ЗОШ смт. Олесько-Буського району та ЗОШ № 2 м. Перемишляни), Донецькій (ЗОШ № 1 м. Ясинувата та ЗОШ с. Шилове Добропольського району). Волинській (ЗОШ с. Віхтів Володимир-Волинського району), Полтавській (ЗОШ с. Худоліївка Семенівського району та с. Белоусівка Чорнухинського району) областях.

Наявність цілої низки проблем значною мірою зумовлена відсутністю належного фінансового, матеріально-технічного  забезпечення для вирішення питань пожежної безпеки. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 № 645 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 № 870" фінансування стану забезпечення пожежної безпеки в кожному регіоні, на підприємствах, установах проводиться за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, тобто для організаційного забезпечення у сфері пожежної безпеки необхідно розробити комплексний план заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей.

Безпека життєдіяльності населення являє собою багатогранне явище, так як життєдіяльність людини не обмежується її професійною діяльністю, а протікає в часі та просторі з постійним впливом різноманітних факторів ризику. В даний час все більш вагомого значення серед основних напрямків розвитку державної політики щодо соціальної сфери набуває питання стосовно забезпечення безпеки життя і здоров'я людини в побуті, а також профілактика травматизму невиробничого характеру.

Міністерством проводиться робота, спрямована на реалізацію заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.07 p. № 980-р „Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру". З метою збереження життя і здоров'я дітей, учнівської та студентської молоді наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.08 p. № 20 затверджено першочергові заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2008 рік.

Для удосконалення існуючої системи забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та поліпшення організації роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру пріоритетними завданнями на 2008 рік було удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази шляхом розроблення та співпраці з іншими заінтересованими міністерствами у розробленні наступних проектів:

  • концепції Державної програми забезпечення безперервної освіти з питань безпеки життєдіяльності, починаючи з дошкільного віку;
  • концепції Основних засад державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру;
  • концепції Закону України „Про безпеку життєдіяльності населення";
  • Державної програми профілактики травматизму невиробничого характеру на період до 2015 року;
  • постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру".

Система навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності в галузі освіти - це 10,4 мільйона тих, хто навчається і навчає, а також ознайомлення батьківської громадськості (біля 15 млн. чол.) з проблемами стосовно безпеки дітей і їх оточення, ведення курсу „Основи безпеки життєдіяльності", інші види профілактики побутового травматизму за останні 8 років дозволили зменшити побутовий травматизм з смертельним наслідком в 2006 році, порівняно з 1995 роком, серед учнів на 1419 осіб.

Особливу стурбованість викликає стан дитячого травматизму, адже тільки за останні три роки загинуло близько 5 тисяч дітей у віці до 14 років, що складає 2,4% від загальної кількості загиблих від нещасних випадків зі смертельними наслідками. За оцінками фахівців, побутовий травматизм є основною причиною смерті дітей в Україні. Середній коефіцієнт дитячої смертності по Україні складає 3,24 на 100 тисяч дітей та на 3,05 відсотка збільшився порівняно з попереднім роком (3,14%).

Хоча і спостерігається в деяких областях незначна тенденція до зменшення смертельних випадків від побутового травматизму серед дітей, проте не може не хвилювати ситуація, яка складається в інших регіонах країни. Так, загальна кількість загиблих дітей віком до 14 років від нещасних випадків у побуті значно збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2006 року в Дніпропетровській (109 проти 99), Запорізькій (72 проти 55), Херсонській (54 проти 39), Хмельницькій (52 проти 46), Черкаській (57 проти 39) областях.

Серед дітей віком до 14 років найбільша кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком сталася внаслідок утеплення та транспортних подій, за 12 місяців минулого року загинуло відповідно 321 та 299 дітей, а за 9 місяців 2008 року - 207 та 214. У деяких областях смертність дітей внаслідок утеплення набагато вища, ніж смертність дітей від інфекційних захворювань. Це свідчить про те, що профілактична і просвітницька робота з дітьми проводиться вкрай недостатньо.

Як свідчать оперативні дані за 9 місяців, більшість нещасних випадків зі смертельними наслідками у побуті сталася внаслідок причин, що певною мірою вважаються соціальними. Питома вага нещасних випадків внаслідок самогубств, вбивств, отруєнь становить близько 19 відсотків від загальної кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками.

У структурі смертей від нещасних випадків вихованців, учнів у побуті за 9 місяців 2008 року найпоширенішими причинами були: дорожньо-транспортні пригоди - 27% (загинуло 179 дітей), утеплення - 24% (загинуло 156 дітей), самогубство - 14% (загинула 91 дитина), падіння, обвали - 5% (загинуло 33 дитини), вбивства - 4% (загинуло 27 дітей).

Ключовими  невирішеними  завданнями  щодо  зниження  дитячого травматизму є відсутність достатньої батьківської уваги, високий рівень соціального сирітства в суспільстві. Зниження соціальних установ в сім'ї безпосередньо впливає на поведінку дітей. Так, тільки за останні п'ять років унаслідок самогубства та самоушкодження пішло з життя 597 осіб шкільного віку, а через порушення дітьми правил дорожнього руху загинуло 1394 дитини.

Основними причинами загибелі учнів, студентів на воді є грубе порушення правил безпечної поведінки та пустощі (55,6% від усіх загиблих). Статистика свідчить, що 95 відсотків потерпілих на воді гине в місцях відпочинку, які ніким не обслуговуються. А на водоймах, що належать міським і селищним радам, взагалі не проводиться ніяких профілактичних заходів.

Ситуація, що склалася з травматизмом побутового характеру, обумовлена низкою причин, серед яких є формальна організація проведення інструктажів та роботи з боку деяких керівників та посадових осіб навчальних закладів щодо створення безпечних умов праці, навчання безпечній поведінці дітей у побуті.

Керівники багатьох навчальних закладів і установ ще недостатньо звертають увагу на соціально-стресовий розлад в поведінці дітей та підлітків, не ведуть профілактичну роботу в цьому напрямку.

Аналіз звітності та перевірка на місцях свідчать про те, що травматизм серед учасників навчально-виховного процесу в значній мірі вдалося стабілізувати і є тенденція до поступового його зниження. Якщо під час навчально-виховного процесу в 2006 році загинуло 12 учнів, у 2007 році - 11, а за 10 місяців 2008 року - 9 учнів. У загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах Вінницької, Закарпатської, Київської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва протягом останніх років випадків травматизму зі смертельними наслідками серед учнів і вихованців не зареєстровано.

На жаль, до цього часу має місце травматизм і загибель учнів на уроках фізкультури і спортивних змаганнях. Так, на уроках з фізичного виховання загинули: 01.10.08 p. учениця 7-го класу Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Чернівецької області Кукуряк Світлана та учень 10-го класу Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 67 Подлобніков Богдан, 13.10.08 p. студент технічного коледжу Луцького національного технічного університету Саламаха Андрій, 04.11.08 p. учень 5-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Кам'янка-Бузька Львівської області Лучко Богдан. Всі ці випадки сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров'я. Діти займалися в основній групі, відвідували спортивні секції, скарг на стан здоров'я не було. Однак діагнози настання смерті встановлено такі: гостра серцево-судинна недостатність, аневризма кровоносних судин головного мозку.

Проблеми поліпшення умов праці й навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму є одними з найактуальніших.

Разом з тим, перевірки свідчать, що керівники навчальних закладів не приділяють достатньої уваги охороні праці й основні проблемні питання залишаються невирішеними.

Що стосується організації безпечної роботи сторожів, то у багатьох перевірених навчальних закладах відсутні безпечні маршрути руху сторожів по території, не проводиться відпрацювання дій сторожів у випадках виникнення небезпечних ситуацій, не організовано перевірки посадовими особами дотримання сторожами правил внутрішнього трудового розпорядку в Новицькому навчально-виробничому комбінаті Калузького району, в Нижньострутинській загальноосвітній школі Рожнятівського району Івано-Франківської області, загальноосвітній школі № 39 м. Миколаїв тощо.

Також одним з важливих питань залишається наявність та укомплектованість відповідними фахівцями служб охорони праці в районних відділах освіти. Так, у відділах освіти райдержадміністрацій Чернігівської області у штатних розписах не передбачені посади спеціалістів з питань охорони праці.

Завдяки проведенню навчання, профілактично-роз'яснювальній роботі вдалося домогтись зниження виробничого травматизму серед працівників галузі. Так, у 2007 році в навчальних закладах та установах міністерства загинуло 10 працівників, а за 10 місяців 2008 року сталося 7 випадків зі смертельним наслідком серед працівників під час виконання ними службових обов'язків (аналогічно 7 випадків за такий же період минулого року).

В ряді навчальних закладів не проводиться навчання та перевірка знань працівників з питань безпеки життєдіяльності. Відсутні плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій, не виконуються організаційно-технічні заходи щодо створення умов праці та навчання.

Крім того, багато недоліків в організації безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу є наслідком того, що певна частина керівників навчальних закладів призначається на посади без навчання і перевірки їх знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека тощо), чим порушується ряд статей законів України „Про охорону праці", „Про пожежну безпеку" та ін.

Не у всіх навчальних закладах створені кабінети охорони праці або обладнання існуючих не відповідає нормативним вимогам.

Зазначене вимагає суттєвого поліпшення організаційної роботи і вжиття дієвих заходів щодо запобігання нещасним випадкам з дітьми поза межами навчального закладу, забезпечення належного рівня освіти з безпеки життєдіяльності всіх верств населення.

Зважаючи на те, що усунення виявлених недоліків сприятиме зменшенню випадків травматизму і підвищенню рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу, сектор безпеки життєдіяльності департаменту економіки та фінансування просить розглянути доповідну записку на колегії Міністерства освіти і науки України. Проект рішення додається.

Директор департаменту
економіки та фінансування       П.М. Куліков

Завідувач сектору
безпеки життєдіяльності           Ю.В. Бадюк


25.12.2008

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
За хвилею псевдомінувань стоїть РФ, – СБУ У СБУ наголошують, що РФ намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Термін дії COVID-сертифікатів скорочено до 270 днів Чинність сертифіката рахуватиметься від моменту отримання другої дози щеплення
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів