Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України

Наказ МОН № 1113 від 08 грудня 2008 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

"08" грудня 2008 року № 1113

Про організацію особистого прийому
громадян у Міністерстві освіти і науки України

На виконання Указу Президента України від 07.02.08 р. № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідного доручення Віце-прем'єр-міністра України від 14.02.08 р. № 7960/1/1-08 та з метою подальшого вдосконалення порядку особистого прийому громадян у центральному апараті Міністерства освіти і науки України, наказую:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України (далі -Порядок), що додається.

2. Особистий прийом громадян здійснювати в кімнаті № 122 на першому поверсі адмінбудинку міністерства, за адресою: проспект Перемоги, 10.

3. Керівникам структурних підрозділів МОН:

3.1. До 1 числа місяця, наступного за кварталом, подавати адміністративно-господарському департаменту графік чергування працівників структурного підрозділу у визначені дні на особистому прийомі громадян, підписаний його керівником та затверджений заступником Міністра (за розподілом обов'язків);

3.2. Аналізувати стан роботи із зверненнями громадян і до 1 числа місяця, наступного за кварталом, подавати відповідну інформацію адміністративно-господарському департаменту (розпорядження МОН від 08.01.2004 р. №3-р, наказ від 11.03.2004 №190);

3.3. Забезпечити надання працівниками структурних підрозділів якісних консультативних послуг громадянам, які звернулися на особистий прийом до міністерства;

3.4. Суттєво поліпшити інформаційну та роз'яснювальну роботу з питань, що належать до повноважень міністерства, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.) визначити відповідального за прийом громадян та забезпечити проведення особистого прийому громадян, відповідно до затвердженого Порядку та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у міністерстві (наказ від 21.04.1997р №122).

5. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.):

5.1. Забезпечити подання Кабінету Міністрів України узагальненої інформації про стан роботи із зверненнями громадян у визначені терміни;

5.2. Вжити заходи щодо покращення матеріально-технічних умов та облаштування кімнати прийому громадян, місця очікування громадянами особистого прийому згідно вимог чинного законодавства;

5.3. Даний наказ розмістити на веб-сторінці міністерства.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Першого заступника Міністра Гребельника О.П.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і
науки України
«08» 12.2008 р. №1113

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому
громадян у Міністерстві освіти і науки України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює основні питання організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами у Міністерстві освіти і науки України.

1.2. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

- реалізація положень Закону України від 2 жовтня 1996 р. №2393/96-ВР «Про звернення громадян», інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

- сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до МОН, відповідно до чинного законодавства.

1.3. Посадові особи міністерства, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», указами Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів», Положенням про Міністерство освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Прийом громадян Міністром освіти і науки України, Першим заступником, заступниками Міністра здійснюється лише за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних підрозділів міністерства згідно із затвердженим графіком (наказ від 16.05.2008 №421).

Прийом громадян іншими посадовими особами міністерства здійснюється у визначенні Регламентом МОН дні та години.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

2.2. Прийом громадян у кімнаті прийому громадян проводиться відповідальними працівниками міністерства у понеділок, вівторок, середу, четвер з 10 до 17 години, а в п'ятницю з 10 до 15 години за адресою: проспект Перемоги, 10, кімната № 122. Вхід до приймальні громадян вільний, без оформлення перепусток.

2.3. Особистий прийом громадян проводиться від імені Міністерства освіти і науки України. На початку прийому відповідальний працівник міністерства робить запис у журналі особистого прийому громадян (наказ МОН від 11.03.2004 р. № 190 із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, місця проживання заявника, а також записує суть питання, з яким той звертається.

Якщо з цього питання громадянин уже звертався до міністерства, то перед початком розгляду звернення вивчаються всі наявні матеріали справи.

У заявника можуть бути затребувані документи, що засвідчують його особу або підтверджують відповідно до законодавства його повноваження на представництво. Відсутність таких документів може бути підставою для відмови в прийомі (ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»).

2.4. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.5. Посадова особа, яка веде особистий прийом, за результатами розгляду звернення громадянина має право, керуючись законодавством та в межах компетенції, прийняти одне з таких рішень:

2.5.1. Задовольнити прохання чи вимогу та повідомити відвідувачу про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

2.5.2. Відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про порядок і строк оскарження прийнятого рішення;

2.5.3. Прийняти заяву або скаргу (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

2.6. Якщо вирішити порушене в даному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, на його бажання, надається усна або письмова відповідь відповідними структурними підрозділами міністерства.

2.7. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції міністерства, то посадова особа, яка веде прийом, роз'яснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися і по можливості надає допомогу (повідомляє адресу, номери телефонів тощо).

2.8. Інформація про прийняття під час особистого прийому рішення вноситься до журналу особистого прийому громадян та в разі необхідності доводиться до відома виконавця (виконавців).

Після прийняття рішення щодо звернення громадянина посадова особа, яка проводила особистий прийом, інші залучені до участі в прийомі посадові особи та громадянин, його представник, повноваження якого оформлені в установленому законодавством порядку, ставлять свої підписи у журналі обліку особистого прийому громадян. Ці підписи свідчать про їх ознайомлення з таким рішенням.

2.9. За умови прийняття остаточного рішення за зверненням у журналі особистого прийому громадян робиться відповідна відмітка, а всі матеріали щодо проведення особистого прийому формуються у справу.

2.10. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа має право залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів міністерства або одержувати від них необхідну інформацію.

2.11. Графіки чергування працівників структурних підрозділів у кімнаті прийому громадян подаються керівниками структурних підрозділів міністерства адміністративно-господарському департаменту у визначені терміни. При цьому враховується специфіка роботи галузі - випускні іспити у загальноосвітніх навчальних закладах, вступна кампанія до ВНЗ тощо.

2.12. Відповідальна посадова особа зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку міністерства (Регламент МОН) та визначеного графіком часу.

2.13. У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку.

2.14. Громадяни, визначені судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

2.15. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються відділу документального забезпечення адміністративно-господарського департаменту для реєстрації та подальшого направлення на розгляд визначеними структурними підрозділами відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у міністерстві.

2.16. Облік громадян, реєстрація їх письмових звернень та контроль за дотриманням термінів виконання рішень по цих зверненнях здійснюється адміністративно-господарським департаментом встановленим порядком.

3. Особистий прийом громадян у структурних підрозділах міністерства

3.1. Особистий прийом громадян здійснюється також у структурних підрозділах міністерства (за напрямками їх відповідальності).

3.2. Керівники структурних підрозділів міністерства, які здійснюють особистий прийом громадян, забезпечують у своєму підрозділі систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин, що їх спричинили, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного вирішення, своєчасного розроблення пропозицій щодо задоволення потреб громадян, які задіяні у галузі освіти і науки або користуються її послугами.

3.3. Облік громадян, яких приймають керівники структурних підрозділів самостійно, контроль за дотриманням термінів виконання рішень по таких зверненнях здійснюється працівником, що відповідає за ведення діловодства у структурному підрозділі міністерства.

3.4. Звіт структурного підрозділу міністерства про здійснення особистого прийому громадян подається адміністративно-господарському департаменту для узагальнення у визначені терміни.

4. Відповідальність посадових осіб

Посадові особи міністерства несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень.

Завантажити: 1113.doc (52.50 Кб.)


08.12.2008

Популярні новини
Затверджений порядок проведення НМТ в 2023 році Документ визначає засади проведення НМТ для оцінювання результатів вступників
Мін’юст затвердив Порядки прийому до вишів та коледжів У Міністерстві юстиції зареєстровано Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти
У МОН розпочалася ротація заступників міністра Кабінет Міністрів звільнив двох та призначив нового заступника міністра освіти і науки
МОН рекомендує поширювати англійську у вищій освіті МОН розроблений проєкт рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення англійської
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів