Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2008-2009 навчальному році та в осінньо-зимовий період

Рішення колегії МОН України від 31 жовтня 2008 року. Протокол № 12/3-10

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2008 р. Протокол № 12/3-10

Про підготовку матеріально-технічної бази
навчальних закладів та установ освіти і науки
до роботи в новому 2008-2009 навчальному році
та в осінньо-зимовий період

Заслухавши та обговоривши доповідну записку директора департаменту економіки та фінансування Кулікова П.М. про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2008-2009 навчальному році та в осінньо-зимовий період, колегія зазначає, що завдяки цілеспрямованим діям регіональних управлінь освіти і науки, керівників навчальних закладів і установ освіти та педагогічних колективів, матеріально-технічна база, в основному, підготовлена і забезпечує роботу навчальних закладів та установ у новому навчальному році.

За останні роки бюджет освіти суттєво збільшився і, крім соціальної спрямованості, має позитивну тенденцію щодо поліпшення матеріально-навчальної бази закладів освіти, оновлення навчально-лабораторного обладнання та комп'ютерного оснащення. У більшості навчальних закладів створені всі умови для забезпечення навчально-виховного процесу.

Значною мірою зміцнили свою матеріально-технічну базу і загальноосвітні навчальні заклади. До початку нового навчального року завершено будівництво і введено в експлуатацію 31 школу на 9037 учнівських місць.

Практично всі котельні навчальних закладів, підпорядкованих міністерству, відремонтовані і знаходяться у робочому стані.

Завершено ремонтні роботи та реконструкцію 244 котелень професійно-технічних навчальних закладів.

Проведено організаційні заходи щодо забезпечення навчальних закладів паливом - завезено близько 70 відсотків вугілля від загальної потреби для відомчих котелень на опалювальний період.

З метою скорочення витрат бюджетних коштів, що спрямовуються на оплату енергоспоживання, а також стимулювання економії споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у навчальних закладах, організаціях та установах галузі освіти активізується робота щодо виконання затверджених наказом МОН від 17.07.2006 №539 програмних організаційно-технічних та енергоефективних заходів, якими також враховується доцільність упровадження проектів автономного опалення.

За результатами проведеної роботи закладами освіти, що підпорядковані міністерству, за 9 місяців 2008 року досягнуто економії паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 7,21 тис.туп на суму 11,6 млн.гривень.

Міністерство звертало увагу закладів та установ освіти стосовно підвищення уваги до впровадження енергоефективних заходів з метою .раціонального споживання енергоресурсів. Але не можна стверджувати, що ця робота знаходиться під постійним дієвим та ефективним контролем окремих керівників закладів.

Мають місце випадки невиконання планів з дооснащення будівель та споруд приладами обліку (лічильниками тепла, води та газу); є не досить ефективними заходи із скорочення споживання енергоносіїв; значно порушуються терміни надання міністерству відповідних інформацій щодо економічного ефекту від упровадження цих енергоефективних заходів тощо. Це стосується таких вищих навчальних закладів як Дрогобицький педагогічний університет. Одеська національна академія харчових технологій, Кіровоградський національний технічний університет. Бердянський машинобудівний коледж, Дніпрорудний індустріальний технікум, а також професійно-технічних навчальних закладів Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської, Херсонської, Хмельницької областей.

Залишається ряд невирішених проблем в есплуатаційно-господарській діяльності навчальних закладів.

Потребують ремонту понад 16,2 тис.погонних метрів зовнішніх інженерних мереж і близько 36,7 тис.кв.м покрівель, не завершені пускові налагоджувальні роботи 6 котелень в професійно-технічних навчальних закладах Кіровоградської (3), Тернопільської (2), Івано-Франківської (1) областей.

Викликає занепокоєння і експлуатаційний стан будівель навчальних закладів. При складанні проектів державного бюджету враховується потреба в коштах, у першу чергу, на відновлення аварійних об'єктів.

Незважаючи на значне скорочення показників споживання паливно-енергетичних ресурсів та води, заборгованість за спожиті комунальні послуги за три квартали поточного року становить 140,0 тис.грн., в тому числі:

теплопостачання - 75,0 тис.грн., водопостачання і водовідведення -30,0 тис.грн., природний газ - 35,0 тис.грн.

Одна з причин заборгованості - відсутність приладів обліку та регулювання споживання енергоносіїв.

Значне відставання в оснащенні будівель приладами обліку та приладами регулювання споживання енергоносіїв спостерігається в професійно-технічних навчальних закладах Донецької та Луганської областей.

Залишається не вирішеним питання поліпшення умов проживання учнів, студентів та студентських сімей та забезпечення місцями в гуртожитках іногородніх студентів вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації. Однією із головних причин такого стану можна вважати неефективне використання гуртожитків, зокрема, передача житлових приміщень в оренду.

Мають місце також факти нецільового використання коштів загального і спеціального фондів, неефективного використання навчально-лабораторної бази, послаблення відповідальності посадових осіб щодо оснащення об'єктів приладами обліку і регулювання енергоспоживання.

Враховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:

1.Визнати, що ситуація з експлуатаційним станом ряду об'єктів, особливо енергетичного призначення, в зимовий період 2008-2009 років потребує вжиття додаткових заходів.

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських -державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів і установ освіти МОН:

2.1.Завершити до 5 грудня поточного року підготовку об'єктів енергозабезпечення до роботи в зимовий період.

2.2.Вжити заходів  щодо своєчасного укладання договорів з теплопостачальними та газозбутовими підприємствами на споживання природного газу і теплової енергії від централізованих теплових мереж в межах коштів, передбачених на їх оплату кошторисами видатків.

2.3.Посилити контроль за більш ефективним і раціональним використанням коштів загального та спеціального фондів. Мобілізувати кошти спеціального фонду на погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги.

2.4.Забезпечити:

- обов'язкове застосування енергоефективних приладів під -час заміни ламп розжарювання, що вийшли з ладу, після повного використання раніше закуплених;

- з 1 січня 2009 року під час проведення капітальних і поточних ремонтів будинків та споруд енергетичного господарства встановлювати лише енергоефективні освітлювальні прилади, на які видано висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість їх застосування.

2.5. Забезпечити виконання наказів міністерства від 15.09.2003 № 623 "Про припинення передачі в оренду житлових та санітарно-побутових приміщень будівель гуртожитків" та від 11.07.2008 №636 стосовно недопущення порушень вимог діючого законодавства в частині використання державного майна.

2.6.Привести до 1 квітня 2009 року договори оренди державного майна у відповідність з діючим законодавством. За неналежний контроль за дотриманням орендарями умов договорів оренди до керівників навчальних закладів і установ освіти будуть вживатись дисциплінарні заходи.

2.7. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з Головами рад ректорів (директорів) забезпечити стовідсоткове поселення іногородніх студентів та учнів у гуртожитки.

2.8. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських. державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних закладів вжити заходів щодо виконання Програми Міністерства освіти і науки України щодо підвищення енергоефективності в галузі освіти на період 2006-2010 роки, затвердженої наказом МОН від 17 липня 2006 № 539 та надавати міністерству щоквартальну інформацію про результати виконання енергозберігаючих заходів стосовно забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

3. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) при формуванні показників та розподілі видатків Державного бюджету на 2009 рік і наступні роки, в першу чергу, враховувати необхідність відбудови аварійно-небезпечних будівель навчальних закладів і установ освіти і науки та забезпечення експлуатаційного стану об'єктів тепло-, енергозабезпечення.

4.Департаменту економіки та фінансування (Куліков П. М.) забезпечити:

- регулярне фінансування навчальних закладів і установ освіти на утримання матеріально-технічної бази та оплату комунальних послуг відповідно до доведених міністерству видатків Державного бюджету;

- здійснення контролю за переведенням закладів та установ освіти і науки на використання енергоефективних освітлювальних приладів у приміщеннях і на територіях, де вони розташовані.

5. Контрольно-ревізійному сектору міністерства (Миргородський В.Л.), Державній інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (Бурлаков О.М.) продовжити роботу щодо подальшого проведення в навчальних закладах та установах освіти перевірок фінансово-господарської діяльності, доцільності оренди державного майна, умов проведення навчально-виховного процесу.

6.Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого заступника міністра Гребельника О.П.

Голова колегії,
Міністр       Вакарчук

Завантажити: 12_3_10.doc (46.00 Кб.)


31.10.2008

Популярні новини
Молоді вчителі позитивно впливають на учнів, – дослідження Молоді вчителі позитивно впливають на підвищення інтересу до навчання у дітей
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
Розпочалась реєстрація громадських спостерігачів на ЗНО Спостерігачами можуть бути представники громадських організацій, батьківських комітетів і ЗМІ
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів