Про схвалення Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери

Розпорядження КМУ №29-р від 19.01.11 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№29-р від 19 січня 2011 року

Про схвалення Концепції удосконалення
оплати праці працівників бюджетної сфери

1. Схвалити Концепцію удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, що додається.

2. Міністерству соціальної політики у місячний строк розробити і подати Кабінетові Міністрів України заходи щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери.

Прем’єр-міністр України       М. АЗАРОВ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. № 29-р

КОНЦЕПЦІЯ
удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери

Проблеми, які потребують розв’язання

Починаючи з 1 вересня 2005 р. оплата праці більшої частини працівників галузей бюджетної сфери здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064).

З часу запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі - Єдина тарифна сітка) у повному обсязі темпи зростання середньої заробітної плати працівників освіти, охорони здоров’я, культури та спорту випереджали темпи зростання середньої заробітної плати за видами економічної та промислової діяльності. Так, за даними Державної служби статистики, темпи зростання середньої заробітної плати у 2009 році в економіці становили 105,5 відсотка, зокрема за такими видами економічної діяльності, як промисловість - 105, освіта - 111,3, охорона здоров’я - 111, культура та спорт - 120,6 відсотка. За січень-вересень 2010 року в умовах кризової ситуації зростання середньої заробітної плати в окремих галузях бюджетної сфери відбувалося пропорційно зростанню середньої заробітної плати за видами економічної діяльності (119,5 відсотка): в освіті - 116,5, охороні здоров’я - 124,9, культурі та спорті - 118,5 відсотка. При цьому у 2009 році середня заробітна плата в освіті становила 1611 гривень, що менше заробітної плати в економіці (1906 гривень) на 15,5 відсотка; охороні здоров’я (1307 гривень) - на 31,4; культурі та спорті (1870 гривень) - на 1,9 відсотка. За січень-вересень 2010 року середня заробітна плата в освіті (1855 гривень) та охороні здоров’я (1584 гривень) підвищилася і порівняно із середньою заробітною платою в економіці була нижчою відповідно на 14,8 та на 27,2 відсотка.

Однак на даний час заробітна плата зростає у результаті запровадження додаткових видів виплат, що призводить до розбалансування її структури. Надтарифна частина заробітної плати окремих категорій працівників значно перевищує її тарифну частину, а посадові оклади не виконують основну функцію оцінки результатів праці. Крім того, рівень заробітної плати та міжпосадові співвідношення в оплаті праці не забезпечують належної мотивації.

Результати аналізу стану оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери свідчать про наявність таких проблем:

 • необґрунтованість диференціації тарифних ставок і посадових окладів працівників, які виконують однакову за рівнем складності та функціональними ознаками роботу;
 • недосконалість державних гарантій з оплати праці, що встановлені законами про діяльність у галузі освіти, охорони здоров’я, культури і спорту;
 • відсутність єдиного підходу до визначення додаткових видів оплати праці;
 • недостатня обґрунтованість тарифних коефіцієнтів між розрядами Єдиної тарифної сітки;
 • відсутність довідників кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників бюджетної сфери за окремими напрямами діяльності, що призводить до необ’єктивного оцінювання посад для подальшого їх віднесення до розрядів Єдиної тарифної сітки, нераціонального розподілу обов’язків працівників і необґрунтованості кваліфікаційних вимог до добору кадрів.

Зазначені проблеми свідчать про необхідність корегування державної політики у сфері оплати праці з метою забезпечення реалізації права найманих працівників бюджетної сфери на гідний рівень заробітної плати, сприяння кваліфікованому добору кадрів та престижності праці у бюджетній сфері.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою реалізації Концепції є вдосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери та створення належних умов для підвищення ефективності їх праці.

Концепцію передбачається реалізувати протягом п’яти років.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

З метою удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери необхідно вжити заходів до:

 • поетапного підвищення заробітної плати працівників окремих галузей бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, із забезпеченням гарантій з оплати праці, що встановлені законами про діяльність у галузі освіти, охорони здоров’я, культури і спорту;
 • визначення на основі удосконаленої Єдиної тарифної сітки розмірів посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт та умов праці;
 • забезпечення віднесення професій (посад) працівників до розрядів Єдиної тарифної сітки з урахуванням вимог довідників кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників бюджетної сфери із застосуванням єдиної методики;
 • удосконалення нормативно-правової бази з питань оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери;
 • упорядкування переліку додаткових видів виплат.

Удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери базується на принципах:

 • єдності, системності та координації дій органів державного управління у сфері оплати праці;
 • дотримання паритетності інтересів найманих працівників та держави, їх взаємної відповідальності;
 • рівної оплати за виконання однакової за складністю та функціональними ознаками роботи;
 • єдиного підходу до встановлення державних гарантій оплати праці і тарифікації робіт, визначення посадових обов’язків та кваліфікаційних вимог.

Удосконалення законодавства з питань оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери здійснюється за такими напрямами:

 • розроблення критеріїв та механізмів віднесення посад працівників окремих галузей бюджетної сфери до розрядів Єдиної тарифної сітки;
 • забезпечення оптимальних співвідношень тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з урахуванням їх обґрунтованої різниці між розрядами;
 • усунення необґрунтованих диспропорцій у рівні оплати праці працівників, які виконують однакову за рівнем складності та функціональними ознаками роботу;
 • систематизація доплат і надбавок до основної заробітної плати, які встановлюються працівникам окремих галузей бюджетної сфери, з метою оптимізації структури їх заробітної плати та підвищення питомої ваги основної заробітної плати;
 • упорядкування умов оплати праці працівників закладів, яким надано статус академічних і національних;
 • розроблення та удосконалення довідників кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників окремих галузей бюджетної сфери;
 • удосконалення системи преміювання працівників бюджетної сфери залежно від їх внеску в результат роботи установи, закладу або організації.

Реалізація державної політики у сфері оплати праці працівників бюджетної сфери здійснюється шляхом:

 • проведення аналізу стану реалізації нормативно-правових актів щодо умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, в тому числі тих, що мають статус академічних і національних;
 • проведення комплексного аналізу ефективності застосування Єдиної тарифної сітки, диференціації оплати праці в бюджетній сфері та прогнозування її тенденцій;
 • внесення змін до законів з питань діяльності окремих галузей бюджетної сфери у частині регулювання заробітної плати;
 • прийняття нормативно-правових актів з питань:

- визначення критеріїв віднесення посад (професій) працівників бюджетної сфери до розрядів Єдиної тарифної сітки;

- удосконалення Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери;

- складення переліку доплат і надбавок до основної заробітної плати, які встановлюються працівникам окремих галузей бюджетної сфери.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу створити умови для забезпечення реалізації конституційного права працівників бюджетної сфери на достатній життєвий рівень.

Обсяг фінансових ресурсів та джерела фінансування

Концепція реалізується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Обсяги фінансування уточнюються щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.


19.01.2011

Популярні новини
Школи без укриттів працюватимуть онлайн  В офлайн-режимі працюватимуть лише ті заклади, в яких є належно обладнані укриття
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Результати НМТ уможливлять вступну кампанію, – УЦОЯО Результати основної сесії НМТ повною мірою уможливлять реалізацію вступної кампанії
Абітурієнтів закликають вступати до вишів самостійно Родичі деяких вступників реєструють кабінети та подають заяви на власний розсуд
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів