Рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (ІІТЗО) №1.4/18–4746 від 07.12.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№1.4/18–4746 від 07 грудня 2010 року

Ректорам (директорам)
інститутів післядипломної педагогічної освіти,
ректорам (директорам)
вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації,
директорам професійно-технічних навчальних закладів

Рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів
Міжнародного мовно-літературного конкурсу

учнівської та студентської молоді

імені Тараса Шевченка

Надсилаємо рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010-2011 навчальному році (додаються).

Інформацію щодо Конкурсу розміщено на сайтах Інституту – www.iitzo.gov.ua та Міністерства освіти і науки – www.mon.gov.ua.

Директор       О.А. Удод

Додаток
до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
від 07.12.2010 № 1.4/18-4746

Рекомендації
щодо проведення І-ІІІ етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

у 2010-2011 навчальному році

1. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі - Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 928 "Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка" з 1 листопада 2010 року до 10 березня 2011 року.

Метою Конкурсу є вшанування творчої спадщини видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської молоді, майбутньої плеяди літературних митців, розвиток їх творчого потенціалу, виховання у молодого покоління українців поваги до державної мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні та за її межами.

2. У Конкурсі можуть брати участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв, учні професійно-технічних училищ, студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та курсанти вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України, учнівська та студентська молодь з числа українців, яка проживає в інших державах.

3. Базовими предметами Конкурсу є українська мова і література, мови та літератури національних меншин. Завдання всіх етапів Конкурсу пропонуються українською мовою, але конкурсанти можуть давати відповіді як українською мовою, так і мовами національних меншин, представлених на території України.

Учасники фінального етапу мають вільно володіти знаннями з української мови та української літератури й подавати відповіді на запропоновані завдання українською мовою, оскільки переможці фінального етапу Конкурсу, які посіли І місце, мають право брати участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури додатково до кількості учасників команди відповідного регіону, визначеної рейтингом олімпіади.

4. Склад оргкомітету і журі І етапу затверджується керівником навчального закладу.

Склад оргкомітету і журі ІІ етапу Конкурсу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і ліцеїстів військових ліцеїв затверджується управліннями (відділами) освіти міських рад або районних державних адміністрацій.

Склад оргкомітету і журі ІІІ етапу (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів  та ліцеїстів військових ліцеїв), ІІ етапу (для учнів професійно-технічних училищ, студентів і курсантів вищих навчальних закладів) затверджується Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, у містах Києві та Севастополі міських державних адміністрацій.

Склад оргкомітету і журі фінального етапу Конкурсу затверджується наказом Міністерства освіти і науки.

До складу журі І-ІІІ етапів Конкурсу запрошуються вчителі української мови та літератури, вчителі мов і літератур національних меншин, педагогічні та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, науковці Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, представники творчих спілок та ін.

5. Конкурс для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв проходить у чотири етапи; для учнів професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України - у три етапи:

  • у листопаді 2010 рокуІ етап Конкурсу в загальноосвітніх навчальних закладах (в тому числі – у військових ліцеях);
  • у грудні 2010 рокуІ етап у професійно-технічних і вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та ІІ етап у районах (містах) серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв – переможців І етапу.
  • ІІІ етап Конкурсу (в Автономній Республіці Крим – республіканський, обласний, в містах Києві та Севастополі – міський) – у січні 2011 року для учнів загальноосвітніх навчальних закладів  та ліцеїстів військових ліцеїв та ІІ етап – для учнів професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності  та курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України – переможців попередніх етапів.

6. Кількість учасників І-ІІІ етапів, окрім фінального, визначають навчальні заклади та відповідні органи управлінь освітою. Представництво від загальноосвітніх навчальних закладів та військових ліцеїв разом встановлюється по класах й окремо від професійно-технічних училищ. Представництво від вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та ІІІ-ІV рівнів акредитації усіх форм власності визначається за напрямком навчання: гуманітарного і технічного профілю. Вищі військові навчальні заклади Збройних Сил України курсантів представляють так само.

7. Час виконання завдань учасниками І-ІІІ етапів Конкурсу:

  • для учнів 5-7 класів - 2 астрономічні години.
  • для учнів 8-9 класів - 3 астрономічні години.
  • для учнів 10-11 класів, учнів професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів І- ІV рівнів акредитації усіх форм власності та курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України - 4 астрономічні години.

8. Завдання І етапу Конкурсу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїстів військових ліцеїв розробляють учителі навчальних закладів, у яких відбувається конкурс (відповідно до вимог шкільної програми). Завдання І етапу змагань для учнів професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів, курсантів вищих військових навчальних закладів розробляють відповідні комісії цих навчальних закладів.

Завдання ІІ і ІІІ етапів (теми творчих робіт з мови і літератури) конкурсу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїстів військових ліцеїв, студентів і курсантів вищих навчальних закладів розробляють інститути післядипломної педагогічної освіти окремо для кожної вікової категорії та напрямків навчання: гуманітарного і технічного.

Орієнтовні види завдань: творча робота на запропоновану тему на вибір. Для кожної паралелі окремо вказується тема, стиль, вид (твір-роздум, твір-опис, твір-мініатюра тощо), жанр (казка, притча, легенда, новела, есе, публіцистична стаття, оповідання, нарис, замальовка тощо).

У якості тем літературних творів можуть бути використані дискусійні висловлювання майстрів художнього слова, видатних мовознавців, істориків, критиків і публіцистів. Вибір тем необмежений – вони можуть бути пов’язані як з життям і творчістю Тараса Шевченка, так і інших письменників української літератури та літератур національних меншин, зазначених у шкільній програмі, а також із сучасністю: суспільством, культурою, історичною спадщиною, родиною, мораллю, духовними цінностями, природою тощо.

Творчі роботи оцінюються відповідно до їхньої специфіки з урахуванням складності, обсягу, важливості у визначенні рівня комплексної мовно-літературної підготовленості учасників, спираючись на оцінювання навчальних досягнень школярів, узвичаєних у шкільній програмі.

Учасники Конкурсу мають показати мовну грамотність, здатність до критичного мислення, фахового аналізу мовно-літературного й культурно-історичного матеріалу, а також творчі здібності володіння художнім словом, що дасть можливість віднайти майбутніх поетів, прозаїків, талановитих митців слова. Обсяг і рівень складності конкурсних завдань повинні забезпечити можливість якнайповнішого розкриття особистості, інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів.

Для перевірки конкурсних робіт необхідно розробити відповідні критерії їх оцінювання, що полегшуватиме роботу членів журі й об’єктивуватиме самий процес оцінювання.

9. За якість перевірки робіт учасників Конкурсу персональну відповідальність несуть голови журі І, ІІ, ІІІ етапів змагань.

10. Роботи учасників ІІІ (ІІ) етапу Конкурсу зберігаються в обласних інститутах післядипломної освіти педагогічних працівників протягом року.

11. Фінансування І-ІІІ етапів Конкурсу здійснюється відповідними органами управлінь (відділів) освітою за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується установа або заклад, а також інших, не заборонених законодавством джерел фінансування.

12. До фінансування Конкурсу можуть долучатися юридичні та фізичні особи. У разі надання коштів такими особами та за їх бажанням переможці нагороджуються іменними преміями і подарунками.


07.12.2010

Популярні новини
НМТ у 2024 році матиме формат «3+1» Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у вигляді НМТ з 4 предметів
Визначено школи, які навчатимуть онлайн дітей-біженців МОН оприлюднило перелік шкіл, де відбуватиметься вивчення українознавчого компонента дітьми за кордоном
Стартувала реєстрація на конкурс «Учитель року–2024» Участь у конкурсі можуть узяти педагоги шкіл та профтехів, стаж котрих становить не менше 3 років
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів