Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки

Розпорядження КМУ №2056-р від 03.11.10 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 2056-р від 3 листопада 2010 року

Про схвалення Концепції Державної
цільової соціальної програми оздоровлення
та відпочинку дітей на 2011-2015 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки, що додається.

Визначити Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту державним замовником Програми.

2. Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки.

Прем’єр-міністр України       М. АЗАРОВ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. № 2056-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Права дитини на відпочинок і дозвілля, користування послугами, що надаються закладами охорони здоров’я, визначені Конвенцією ООН про права дитини, що ратифікована Україною в 1991 році.

Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема у канікулярний період.

Упродовж останніх років спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей з одночасним збереженням незначного обсягу надання їм послуг з оздоровлення та відпочинку.

Відбувається істотне зменшення кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - заклади). Більшість закладів становлять табори з денним перебуванням дітей, які утворюються на базі навчальних закладів. Водночас відсутні заклади для оздоровлення сімей з дітьми та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення.

Мережа закладів використовується неефективно, забезпечується її функціонування лише протягом 65 днів (за можливості використання протягом 84 днів). При цьому відсутні належні умови для організації повноцінного оздоровлення та змістовного відпочинку дітей. Практично не здійснюється будівництво нових закладів і відновлення функціонування закладів, що тривалий час не працюють. Позаміські заклади та заклади санаторного типу за умови повної завантаженості протягом літнього періоду забезпечують оздоровлення та відпочинок лише 20 відсотків дітей шкільного віку.

Рівень організації виховного процесу і дозвілля в закладах не відповідає сучасним потребам дітей, зокрема не застосовуються повною мірою активні форми відпочинку та оздоровлення.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Низький рівень організації оздоровлення та відпочинку дітей зумовлений:

 • недосконалістю механізму надання послуг з оздоровлення та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітям-інвалідам;
 • недостатньою кількістю закладів, зокрема тих, що відповідають сучасним вимогам;
 • низьким рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів;
 • недостатнім обсягом фінансування наукових досліджень у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
 • відсутністю ефективного ринку доступних послуг у зазначеній сфері;
 • недосконалістю системи підготовки та підбору спеціалістів для роботи в закладах.

Комплексне розв’язання проблеми можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки (далі - Програма).

Мета Програми

Метою Програми є удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає збереження існуючої практики організації оздоровлення та відпочинку дітей. Недоліком зазначеного варіанта є те, що його реалізація потребує значних фінансових витрат. При цьому відсутній системний підхід, спрямований на забезпечення розвитку системи оздоровлення та відпочинку дітей.

Другий, оптимальний варіант полягає у створенні умов для комплексної реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей шляхом здійснення заходів, спрямованих на:

 • координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють організацію оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення функціонування і розвитку мережі закладів, відновлення роботи закладів, що були закриті чи перепрофільовані;
 • забезпечення реалізації інноваційних соціально-педагогічних, медико-оздоровчих проектів у зазначеній сфері;
 • проведення реконструкції закладів;
 • організацію наукових, зокрема психолого-педагогічних досліджень у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Здійснення зазначених заходів дасть змогу реалізувати основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

 • удосконалення нормативно-правової бази з питань оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей-інвалідів;
 • реалізації інноваційних проектів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей-інвалідів;
 • підвищення рівня виховної роботи з дітьми під час оздоровлення та відпочинку;
 • забезпечення функціонування відповідно до режиму роботи та розвитку мережі закладів, зміцнення та раціонального використання їх матеріально-технічної бази;
 • удосконалення механізму і підвищення якості кадрового забезпечення закладів;
 • оптимізації системи моніторингу організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей-інвалідів.

Строк виконання Програми становить п’ять років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

 • створити у закладах оптимальні умови для відновлення та зміцнення здоров’я дітей, зокрема тих, що потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей-інвалідів;
 • поліпшити якість та зробити доступними послуги з оздоровлення та відпочинку, забезпечити розвиток особистісних здібностей дітей;
 • підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення закладів.

У результаті виконання Програми планується щорічне збільшення кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку, на 0,2 млн. осіб.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5,9 млрд. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 3 млрд. гривень, місцевих - близько 1 млрд. гривень, інших джерел - 1,9 млрд. гривень.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів.


03.11.2010

Популярні новини
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Оксен Лісовий призначений міністром освіти і науки Новим міністром освіти і науки призначено очільника Малої академії наук
Реєстрація для участі в НМТ розпочнеться 3 квітня Основний період реєстрації осіб, які бажають пройти НМТ, триватиме з 3 квітня до 3 травня
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів