Щодо участі в конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі освіти

Лист МОН №1/9-790 від 04.11.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-790 від 04 листопада 2010 року

Національна академія наук України,
Національна академія педагогічних наук України,
всеукраїнським громадським організаціям, статутна
діяльність яких пов’язана з галуззю освіти,
міністерствам (відомствам) України, які мають
у своєму підпорядкуванні навчальні заклади,
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, ректорам, директорам навчальних закладів

Щодо участі в конкурсі на здобуття
Державної премії України в галузі освіти

Міністерство освіти і науки повідомляє, що Указом Президента України від 30 вересня 2010 року №929/2010 затверджено Положення про Державну премію України в галузі освіти, яка є державною нагородою України і присуджується громадянам України за видатні досягнення в галузі освіти за номінаціями: дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, наукові досягнення в галузі освіти.

Висування кандидатів (колективів) проводиться з 1 листопада року, що передує року, в якому присуджується Державна премія до 1 березня щорічно.

Листи-подання та відповідні матеріали просимо подавати до Міністерства освіти і науки України згідно з Положенням про Державну премію України в галузі освіти за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 (положення додається).

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 вересня 2010 року №929/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Державної премії України в галузі освіти

1. Комітет з Державної премії України в галузі освіти (далі – Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державною премією України в галузі освіти (далі – Державна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладених на нього завдань:

 • приймає подання, документи та матеріали про кандидатів (колективи), які висунуті в установленому порядку на здобуття Державної премії, розглядає та аналізує такі документи і матеріали;
 • забезпечує публікацію у друкованих засобах масової інформації списку кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб'єктів їх висування, організовує громадське обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів);
 • розглядає та обговорює видатні досягнення кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, внесені документи та матеріали щодо них;
 • розглядає та аналізує одержані за результатами громадського обговорення зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів);
 • утворює спеціалізовані секції Комітету за відповідними номінаціями для розгляду документів та матеріалів, результатів громадського обговорення щодо кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, визначає порядок роботи таких секцій;
 • приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії шляхом таємного голосування та вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на присудження Державної премії за кожною номінацією або про невнесення Президентові України пропозиції щодо присудження Державної премії з відповідної номінації;
 • організовує в межах компетенції вручення в урочистій обстановці Дипломів, Почесних знаків лауреатів Державної премії та виплату лауреатам її грошової частини;
 • сприяє поширенню досвіду лауреатів Державної премії.

4. Комітет має право:

 • запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали, висновки стосовно документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної премії;
 • запрошувати та заслуховувати на засіданнях Комітету, спеціалізованих секцій кандидатів (колективи), які висунуті на здобуття Державної премії, залучати до обговорення внесених документів та матеріалів, відповідних питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, фахівців;
 • організовувати та проводити в Комітеті відкриті слухання, круглі столи для обговорення документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови, одним з яких є за посадою керівник секретаріату Комітету, та інших членів Комітету, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України за поданням голови Комітету.

До складу Комітету включаються в установленому порядку високопрофесійні, авторитетні, відомі в Україні педагогічні і науково-педагогічні працівники, працівники органів управління освітою, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а також учені Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України.

Якщо на здобуття Державної премії висунуто кандидата, який є членом Комітету або його близьким родичем, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої секції) протягом розгляду та обговорення видатних досягнень кандидата (колективу), під час прийняття рішень спеціалізованою секцією, Комітетом щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії у відповідній номінації.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності – один із заступників голови Комітету за його дорученням.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім рішень щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної премії, що приймаються не менш як двома третинами голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності – одним із заступників голови Комітету за його дорученням.

7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення діяльності Комітету утворюється секретаріат, який очолює керівник.

Керівник секретаріату призначається на посаду та звільняється з посади Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету.

Працівники секретаріату працюють на постійній основі.

Керівник секретаріату здійснює керівництво секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю секретаріату.

Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності секретаріату Комітету здійснюється Державним управлінням справами.

Глава Адміністрації Президента України       С.ЛЬОВОЧКІН


04.11.2010

Популярні новини
МОН пропонує присвятити перший урок незламним українцям МОН пропонує вчителям присвятити перший урок темі слави незламних українців
Уряд готується до змішаного навчання У КМУ зазначають, що учні і студенти отримають можливість навчатися як очно, так і онлайн
Місцеві бюджети забезпечені коштами для зарплат освітян Уряд забезпечує бюджети необхідним ресурсом для виплати заробітної плати вчителям
Школи самі визначать тривалість та структуру навчання Педради шкіл самі визначатимуть тривалість навчального тижня, дня, занять і відпочинку
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів